Borsod-Miskolczi Est

hnet.com image01

Dudujka Pál és Peczérvölgyi Samu lapja

A TEGNAPILAP

Az igényes időutazók lapja

rikkancs

Megjelenik akár tegnap, akár holnap, de leginkább minden jövő hétfőn, vagy vasárnap!

Friss híreink

IV. évfolyam 24. szám (2024. június 16.)

pelyhe

1918

Orosz hadifogságból hazatért bolsevik követelte a kommunizmus azonnali bevezetését


1918. december 21. történelmi nap volt. Először hangzott el Diósgyőrben egy többezres gyűlésen a kommunizmus követelése. A felbujtó egy oroszországi hadifogságból hazatért munkás, Kun Béla diósgyőri harcostársa.

karády

1943

Karády Katalin városunkban énekelt


Óriási szenzáció! Január 30-án és január 31-én a Miskolci Nemzeti Színházban három koncertet adott hazánk első számú filmdívája, színésznője, a háború súlytotta magyar lélek legfontosabb művészi támogatója, Karády Katalin. Az, hogy szenzáció nem véletlenül megfelelő jelzője az eseménynek, hisz a díva igazán még sehol nem lépett fel vidéken.

 

További híreink

Politika-Közélet

zenta

1941

A felszabadított Zenta lett Miskolc testvérvárosa


Miskolc város közgyűlésének egyhangú szavazatával testvárosává fogadták Zentát. A délvidéki várost tavasszal a miskolci hadtest csapatai szabadították fel a megszállás alól s ezt a tényt akarta Miskolc megörökíteni.

pártok

1946

A miskolci pártok határozata a bántó és gyanúsító megnyilvánulások kiküszöböléséről


A miskolci polgári pártok közös határozattal döntöttek arról, hogy a demokrácia jegyében változtatnak a közbeszéd minőségén és megszüntetik az egymást ellehetetlenítő, sokszor útszéli hangvételű, egymás lejáratását célzó politikai propagandát.

windischgraetz

1917

Windischgraetz herceg a „Magyaros” hőse?


Windischgraetz Lajosról és viselt dolgairól már több cikkben is szót ejtettünk itt a Borsod-Miskolczi Est hasábjain. Az osztrák főnemesből - unokája az 1848-as szabadságharc rettegett tábornokának -magyarrá lett politikus, Sárospatak ura és országgyűlési képviselője életpályája így visszatekintve maga a romlott XX. század. Az ilyen típusú emberek azok, akik jól járnak a háborúval. Nekik találták ki a háborút, mely minden álmukat, titkos céljaikat, legrejtettebb gondolataikat is valóra váltja. Windischgraetz Lajos herceg IV. Károly király barátja és rossz szelleme. Neki csak megszületni volt nehéz. Jó példa erre a tegnapi kitüntetése is.

tarnay

1951

Tarnay Gyulát sem megtévesztéssel, sem veréssel nem tudták beszervezni


Derék ÁVH-s verőlegényeink kiváló operatív képzést kaptak a moszkvai Dzerzsinszkij akadémián, s számos bravúrós akción vannak már túl. Csőbe húztak már már papokat, jeles értelmiségieket is, néha-néha azonban hiába vetik be minden fondorlatukat, a besúgójelölt átlát a szitán és ő maga veszi palira az ÁVH-t. Tarnay Gyula nyugalmazott honvéd őrnagy története következik.

illusztráció

1960

Vége a látszat-többpártrendszernek, felszámolták a nem kommunista pártirodákat

Tíz év után végre tiszta lapokkal játszik a Párt, pontosabban tisztább lapokkal. Bár 1948-ban gyakorlatilag megszűnt a többpártrendszer, az egykori koalíciós pártok kriptokommunista és ún. társutas tagjai azóta is fenntartották a „demokratikus” pártok létezésének látszatát. Volt pártirodájuk és ha a szükség úgy hozta, kisgazdapárti, vagy parasztpárti köntöst húztak magukra, hogy ezzel bizonyítsák a kommunista diktatúra demokratikus voltát. Ennek most vége. A pártirodákat bezárták, s ezzel egy újabb lepel hullt le a diktatúráról.

rendőrnyilas

1946

Nyilas múlttal vádolják a kommunista gönci járási rendőrkapitányt és a politikai osztályvezetőt

A gönci járási kapitányságon óriási botrány tört ki. Hajós Imre rendőrkapitányt és Vaik András politikai osztályvezetőt azzal gyanúsítják, hogy a múltban tagjai voltak a nyilaskeresztes pártnak. Vaikot már felfüggesztették állásából, Hajós ügyét a kommunista pártszervezet vizsgálja.

csellőlovon

1924

Cserefogolyként tért vissza a Szovjetunióba
a miskolci kommunista vezér

Csellő Nándornak hatalmas szerepe volt a hazai kommunista mozgalomban. A párt bécsi és budapesti központja közötti összekötőként, a vidéki sejtek kapcsolattartójaként a párt egyik legaktívabb szervezője volt. A budapesti pártvezetés megfigyelése révén két éve ő is lebukott, majd tizenkét év fegyházra ítélték. Büntetését azonban nem kell letöltenie, a napokban csereakció révén visszatérhetett a Szovjetunióba.

lukács01

1950

Lukács Endre volt alispán Kistarcsán, fia Recsken raboskodik

Rossz idők járnak az egykori horthysta elit tagjaira. Tele vannak velük a börtönök, az internálótáborok, de persze az akasztófa alatt is sokan megfordultak már. Lukács Endre volt alispán a „szerencsések” közé tartozik, őt – miután tiltott határátlépésen érték – „csupán” internálták. Sorsában osztozik fia is. Míg a volt alispán Kistarcsán, a fia Recsken senyved.

20240303 070315 ezgif.com video to gif converter

1957

Miskolc ifjúságának fáklyás felvonulása

Hol van már október 23? Hol van már a szabadságáért vérrel áldozó ifjonti hév? Hol vannak a hősök, az egyetemisták, a gyári dolgozók, a kommunista igát lerázni akaró ifjabb nemzedék? Még nincs fél éve, hogy gyönyörű szabadságharcunk, mely a világ csodálatát is kivívta elbukott. Még dolgozik a kádári bosszú! Fiatalságunk még most is hullajtja vérét a bitófák alatt a forradalomért.

Művészet-Kultúra

01

1936

A krasznojarszki Hadifogolyszínház Miskolcon


A történet régen kezdődött, a nagy háború idején. A monarchia serege, mint minden hadat viselő fél rettentő emberáldozatot hozott az 1914-1918-ig tartó nagy öldöklésben. A halottakon túl elképesztő mennyiségű ember került hadifogságba, ahol akár 6-7 évet is kénytelen volt eltölteni a legnyomorúságosabb körülmények között. Ez leginkább az orosz fogságra volt igaz. Az orosz fogolytáborok közül a krasznojarszki fogolytábor volt az egyik legnagyobb.

bb

1901

A magyar színjátszás újabb nagy alakja távozott!

Egy újabb miskolci kötődésű, ismert ember távozott az élők sorából. A Nemzeti Színház elvesztette egy nagy művészét, Bercsényi Bélát. Nem csak kiváló színész volt, akiért a közönség rajongott, hanem az irodalomban is maradandót alkotott, mint drámaíró, s az országos színészakadémián, mint tanár is tevékenykedett.

gratz gusztáv

1899

Az első miskolci műtárlat

Nagy napjuk volt tegnap a művészetpártoló miskolciaknak. Miskolc végre megrendezte első műtárlatát. Régi óhaj volt ez a város intelligenciája részéről, hisz egy feltörekvő településen, mely nem kevesebbre törekszik, mint a törvényhatósági jog elnyerése, szinte kötelező, hogy méltó helyet kapjon a művészet, a kultúra, s valljuk be eddig ebben nem álltunk valami fényesen. Azért is nagy dolog az első műtárlat megrendezése, mert ez hátha kezdőlökést ad az ilyen irányú törekvéseknek.

repcsi

1989

A repülés csodás százada!

Ha visszatekintünk a XX. századra kétségkívül az emberiség egyik legnagyobb vívmánya a repülés, elszakadás a földtől. Régi vágy volt ez, hisz a történelem folyamán időről-időre kísérleteztek az emberek azzal, ami a madaraknak természetes. Az ógörögöktől kezdve Leonardón át visszatérő gondolat volt a repülés. Századunk ebben is áttörést hozott.

svéd sándor

1947

Svédnek jobb Miskolc, mint Milánó!

Nem kis művészeti fegyvertényt könyvelhetett el tegnap magának városunk. Este hatalmas sikerű dalestet adott a Miskolci Nemzeti Színházban Svéd Sándor operaénekes. Bátran mondhatjuk, a világ elsőszámú baritonistája. Már évek óta a New York-i Metropolitan művésze európai körútja során érkezett hozzánk. Külön büszkeség Miskolcnak, hogy Svéd Sándor egy milánói Scala-beli szereplést mondott le, csak hogy itt énekelhessen.

mavg 242

1936

Szellem, vagy a koporsó

Kis hazánk a gyalázatos trianoni békediktátum után szinte reménytelen helyzetben találta magát. Területének kétharmadát elvesztette, ásványkincseinek, lakosságszámának, állami vagyonának döntő többsége más országokhoz került. 1920-ban Magyarország valóban a nemzeti megsemmisülés határára sodródott. Még olyan alapvető szolgáltatások, mint a közlekedés is hihetetlen mértékű csapást szenvedett. A vasúthálózatot szétzilálta a diktátum, a meglévő vasúti csomópontokat is elszakították. A MÁV ingóságainak túlnyomó része - mozdonyok, vasúti kocsik stb. – mind-mind odalettek. Nem csoda, hogy döcögve indult újra a közlekedés hazánkban.

etetés

1928

Boldogok a gyáristák!

(…) Újra a völgykatlan közepén állok. A hegy tetejéről lehallatszik a templom harangja. A város felől autótülök szivárog ide ... Itt csönd van, a kék ég alatt, a ragyogó napsütés alatt, a vaksi szemekként pillogó barlangok szája övezi a kocsiutat ...

kollégium

1945

Egyetemet Diósgyőrbe, vesszen Sopron!

A Magyar Kommunista Párt újdiósgyőri szervezete egy tanulmányt készített a magyar szakiskolák és technikai főiskolák földrajzilag indokolatlan elhelyezéséről. Ebben kifejtették többek között azt is, hogy a Műegyetem bánya- és kohómérnöki, valamint erdészeti tagozatának legmegfelelőbb helye Miskolcon, illetve Diósgyőrben lenne. A diósgyőri munkásságnak is ez az óhaja, ezért Sopronból át kell helyezni a Műegyetem ezen fakultásait.

szontág tibor

1926

Páratlanul érdekes képzőművészeti kiállítás a vasgyári kaszinóban

A faji és nacionalista alapon működő Turán Egyesület Diósgyőr-vasgyárban is élénk közművelődési tevékenységet folytat. Rendszeresen találkozunk irodalmi és emlékműsoraikkal önállóan vagy a dalárdákkal közös rendezésben, színdarabokat mutatnak be, de az egyesülettől a képzőművészet sem idegen.

Bulvár

hodobay

1934

A polgármester hasonmása


Mily kegyetlen ábrázattal sújt egyeseket az élet! Hórihorgas orr, kiguvadt szem, majomhoz hasonló ábrázat – ízléstől függően sokak szégyenkeznek külsejük miatt. Antal János miskolci címfestő azonban mindenkinél kellemetlenebbül érzi magát fizimiskája okán: éppúgy néz ki mint a polgármester.

baloghné1

1913

Egy meg nem értett élelmiszeripari lángelme


Az 1855-ös év fénylő csillagként vonul be Miskolc város történetébe. Mint időutazó újságírók tudjuk, hogy ez évben született meg a modern kori élelmiszerfogyasztási termékeket előállító vállalatok mikro őse, és első mikro hőse, Balogh Ferencné szül. Tóth Zsuzsánna miskolci kofa, akit természetesen nem értett meg a kor, melyben született.

001

1947

Fasiszta merénylet a Vasgyárban!


A világháború óta eltelt két év másról sem szólt, mint a kommunisták egyre növekvő étvágyáról. A koalíciós pártok közül a stratégiailag fontos pozíciókat megszerezték, Rajk lett a belügyminiszter, így a kommunisták befolyása alá kerültek az erőszakszervezetek, a rendőrség. Hazánkban a valóban népszerű kisgazdák szétzilálását, szétverését, „leszalámizását” már régen elkezdték derék kommunistáink. Idén februárban épp Kovács Bélát, a kisgazdák elnökét tartóztatták le és húrcoltatták ki a Szovjetunióba. Ja, hát könnyű nekik, hisz egy jó nagy szovjet hadsereg állomásozik éppen hazánkban, és a szovjeteknek a kommunisták a favoritjai.

kongresszus1

1951

„A szXrást 500%-ban teljesítettem a kongresszus tiszteletére”


A kommunista párt hosszú évek óta egyedülálló birtokosa a sajtónak, minden újság és rádió a Párt irányítása alatt működik. Ebből következően a csapból is az folyik, hogy dolgozó népünk teljes megszélességgel támogatja a Párt politikáját, s küzd, hogy hazánk a Szovjetunió baráti iránymutatása alapján hathatós lépéseket tegyen a szocializmushoz vezető úton. A sajtó egynyelvűsége azonban korántsem tükrözi mindenki álláspontját. A DIMÁVAG Gépgyár üzemeiben felfedezett falfirkák is ennek ellenkezőjéről tanúskodnak.

kisa

1922

Hazatért a hősi halott

Kisa János hejőcsabai volt közvitéz hosszú fogság után tért haza. 1915-ben esett orosz hadifogságba, s hét év elteltével már senki sem várta itthon. Hivatalos hír szerint ugyanis sok esztendő óta halott. Hazatérése igazi szenzáció, amelyet a lapok persze igyekeznek kihasználni. Egyes firkászok azonban a hírből álhírt gyártottak és kitalált történettel igyekeztek színesíteni az amúgy sem hétköznapi esetet.

bélyeg

1923

Miskolci szálak a bélyeghamisítási ügyben


Két napja egy nagyszabású bélyeghamisítási bűnügy és ezzel kapcsolatosan egy eltűnt budapesti kőnyomdatulajdonos és egy eltűnt miskolci vasutas ügye foglalkoztatja az államrendőrség bűnügyi osztályát. Az érdekes és részleteiben még fel nem derített bűnügy eddig megállapított részletei a következők:

budira

1912

Egy rendelet, ami csak a városháza tisztikarának szól!

Hát épp ideje volt rendet tenni a városházán, hisz az utóbbi időben a városi tisztviselők szinte már bármit meg tehettek a város költségén. Nem egy-két vérlázító eset történt, többek között a városi fogatok igénybevételének elharapózásával. Voltak tisztviselők, akik városi fogatokon vitték gyerekeiket az iskolába, mások családi, baráti kirándulásaikra vitték szabadon el Miskolc városházi fogatait, lovait. Volt tisztviselő, aki leánya esküvőjére „kölcsönözte ki” a legpompásabb fogatot és a legpompásabb lovakat.

image0

1948

Egy halott zsidó személyazonosságával bujkált a volt rendőrtiszt

Nem mindennapi ügyben ítélkezett a napokban a budapesti népbíróság. Egy volt rendőrtiszt egy elhunyt zsidó személyazonosságával bujkált évekig Szikszón, s ebben a néhai férfi felesége segítette, aki a tisztet rokonainak férjeként mutatta be. A gyanú szerint a szerelmespár a nyilas időkben üldözöttek százait zsarolta meg és fosztotta ki.

bundások1

1951

„Bundás“ adója

Lám, lám milyen jól mennek nálunk a dolgok. A régi népnyúzó úriosztályok vagy külföldön, vagy börtönben, minden hatalom a népé! A gyárakban, üzemekben már magának dolgozik az eddig elnyomott, kizsákmányolt munkás. A földeken magának termel a parasztság, nincs a feje fölött az átkozott földesúr. Csuda szép élet kezdődött Magyarországon, mindenki boldog! Vagyis majdnem mindenki, hisz a mindennapi napsugárban úszó életünknek bosszantó, a napot néha eltakaró felhőcskéi is vannak. Ez pedig a bürokrácia.

Baleset – Bűnügy

vonaton1

1902

Veszedelmes pogácsa


Ki ne szeretné a pogácsát? Ezt a nagyszerű péksüteményt. Lehet elkészíteni tepertősen, vajasan, sajtosan és még sok féle módon. Mégis ez a nagyszerű eledel lett két atyafinknak a veszte. Történt, hogy Dzsunya János és régi cimborája, Pancsák György a jobb élet reményében elhatározta, hogy kimegy Amerikába szerencsét próbálni. Már régen tervezték ezt, némi vagyonkát össze is gyűjtöttek az útra. Dzsunya Jánosnak 300, Pancsák Györgynek 290 koronája volt. Ezt az összeget a kinti életük kezdőtőkéjének szánták. Még család, feleség, gyerek nélkül kiváló alkalomnak gondolták eme remek lehetőséget. Útlevelük, papírjaik rendben voltak, nosza, gondolták, kalandra fel!

czékus gyula

1897

Rossz érdemjegyei miatt lőtte agyon magát egy tizennégy éves fiú


Czékus Zoltán megyei levéltárnok tizennégy éves fia agyonlőtte magát apja vadászfegyverével. A református főgimnázium diákja rossz érdemjegyei miatt választotta a menekülés ezen formáját, több tantárgyból is bukásra állott.

csendőrgyilkos

1933

Kegyelmet kapott a csendőrgyilkos

Tavaly, a statárium megszüntetése előtt pár héttel megdöbbentő gyilkosság történt Sajóbábonyban. Miután egy legény dulakodás közben megszerezte egy csendőr fegyverét, rálőtt a szerencsétlenre, majd szuronnyal keresztüldöfte. A csendőrgyilkos annak rendje és módja szerint rögtönítélő bíróság elé került, amely halálra ítélte. A kormányzó őfőméltósága azonban megkegyelmezett a legénynek, és büntetését örökrabságra változtatta át.

kriptarablás

1932

Sírrablók fölött ítélkezett a törvényszék

A gróf Serényi család kriptáját sírrablók fosztották ki, amely során több holttestet megsértettek. A csendőrség öt putnoki fiatalembert gyanúsított meg a hullarablással, végül ketten kerültek bíróság elé, amely tegnap másfél év fogházbüntetésre ítélte őket.

gyilok a turulnál

1932

Véres dráma a Turul emlékműnél

Csütörtökön délután megrendítő véres dráma játszódott le a szikszói országúton. Egy jelentéktelen szóváltás miatt keletkezett dulakodás közben Kandrák János 21 esztendős abaújszántói kocsis szíven szúrta Ferenc József 19 éves arnóti lakost, a miskolci felsőkereskedelmi iskola harmadik évfolyamának tanulóját, aki holtan esett össze. A halálos végű verekedés után Kandrák behajtott Szikszóra és ott önként jelentkezett a csendőrségen, amely letartóztatásba helyezte.

gyilkosok

1906

Kegyelem a dúsgazdag földbirtokos gyilkosainak

Földuzsorások által kiszipolyozott és vagyonvesztéstől félő kétségbeesett parasztok vagy kegyetlen rablógyilkosok? E kérdés forog hónapok óta az igazságügy legkülönbözőbb fórumain. A törvényszék és a kúria kötelet, a király kegyelmet hirdetett. Kiscsoltói Ragályi Lajos meggyilkolását valóban a földéhes parasztok tragikus sorsa idézte elő, az idős földbirtokos megfojtására azonban nem lehet magyarázat.

ezgif.com video to gif

1935

Véres falusi bál Járdánházán!

Járdánháza kicsi település Ózdhoz, Borsodnádasdhoz közel. Rendes dolgos emberek lakják a falut. Ezért volt mindenki számára megdöbbentő a szombati eset. Este farsangi bált rendezett a falu a község iskolájának termében. Mindenki várta a nagy eseményt, mikor a fiatalság egy jó hangulatú estét tölthet együtt, táncolhat, szórakozhat, beszélgethet. Kellenek az ilyen alkalmak, hisz nemsokára indulnak, mint minden évben az éves mezőgazdasági munkák, akkor meg már nincs idő az ilyen alkalmakra, meg egyébként is farsangi időszak van, a mulatság, a jókedv időszaka.

lukács istván

1938

Amerikai filmekbe illő bűnügy Miskolcon!

Miskolcon a katonai fogházban, január 4-én megrázó bűneset történt. Maga a bűntény és fejleményei a legizgalmasabb hollywoodi filmekben is megállták volna helyüket.

ezgif.com video to gif

1893

Az „angyalcsináló” Danyi völgy!

Mint időutazó újságírók bebarangoltuk már Miskolc különböző korszakait. Láttuk a fejlődést, a város épülését, észrevettünk jókat, rosszakat, tudósítottunk örömről, bánatról, tragédiáról, vicces esetekről. De van egy hely Miskolcon, amire bármelyik korból tekintünk, csak elborzadva szemlélhetjük az ott történteket. Ez pedig a Danyi völgy!

Sport

1

1922

Rendőri túlkapások a diósgyőri meccseken

Tiszteljük, becsüljük a rendőrséget. Ők a rend őrei, nyugodt álmunk biztosítékai. Azonban lapunk nem mehet el szó nélkül azok mellett a dolgok mellett, amik néha a rendőrség ügybuzgalmának negatív, vagy rossz szájízű intézkedései okoznak.

pityu a bobpályán

1931

Bethlen miniszterelnök avatta fel az ország első bobpályáját

Még fel sem épült a Palotaszálló, mikor elhatározás született arról, hogy Lillafüredet a téli kirándulók központjává teszik, ahol a Tátrához hasonlóan síelők, ródlizók és korcsolyázók remekül áldozathatnak szenvedélyüknek. A pályák megépültek, köztük Csonkamagyarország első bobpályája, amelyet felavatása előtt elsőként maga Bethlen István miniszterelnök próbált ki.

wardener és a felhők

1930

A bohém báró halála

Újabb élő sportlegendával szegényebb a város. Elhunyt báró Wardener Iván, egykori magasugró bajnok, aki bár sportága egyik legfőbb reménysége volt, duhajkodásra hajlamos életmódja megakadályozta abban, hogy nemzetközi porondon is bizonyítsa tehetségét.

b779a832d37ed018ebe72e73eef0164b

1911

Szégyen a futás, de sport!

A testmozgásnak, a sportnak egyre több divatos formája honosodik meg nálunk Magyarországon és Miskolcon is! Tudjuk, hogy a sport az egészséges élet fontos kelléke, az edzett ember ismertetőjele. Újabbnál-újabb sportágaknak hódolnak a hölgyek és urak, nagy a választék. Legújabb őrület a Cross-country futás.

hölgyek

1909

Egy újabb nagyszerű sport Miskolcon!

Örvendetes, hogy az utóbbi évtizedekben újabb és újabb sportok váltak népszerűvé Magyarországon. Természetesen először javarészt Budapesten, s szép lassan a vidéki városokban is. Miskolc bár későn ébredt a vidéki városok között, de mára már számos sportág lelt otthonra városunkban és alakultak meg egyesületei, sportkörei.

giphy

1904

Új sportolási lehetőség Miskolcon!

Tegnap beköszöntött a nap, amikor Miskolc új sportolási lehetőséget kapott. Nem kell már befagyott tavakhoz, nagyobb pocsolyákhoz járnia annak, aki hódolni kíván e szenvedélynek. Rég vártunk már erre, hisz egy komolyabb városban nem múlhatnak el az év leghidegebb hónapjai eme régóta közkedvelt sportág nélkül.

003

1943

Gyorslevente motorverseny és motorosnap Miskolcon!

Sajnos mindig is jele volt, és most sem szűnt még meg az a vélekedés a budapestiek részéről, hogy minél távolabb megyünk a fővárostól, annál inkább eltávolodunk a műveltségtől, az izzó, mély és korszerű, legfőképpen hasznos hazaszeretettől. A tény ezzel szemben az, hogy bárhova is megyünk mindenütt katonagondolkodású és a hazáért bármire kész honpolgárokat találunk. Hála Istennek kiváltképp jellemző ez a magyar ifjúságra! A gyalázatos trianoni békediktátum után 1921-ben jött létre a leventemozgalom, melynek célja, hogy igazi hazafias ifjúságot neveljen. A céljaik azóta is töretlenek.

hnet.com image

1908

Világrekord muliné kardvágásban

Újabb híres, rekorder katonatisztet ünnepelhet Miskolc. Huszárezredünk kiváló hadnagya, Maczky Emil világrekordot ért el Gyulafehérvárott. Ez időben ide utásztanfolyamra vezényelt Maczky Emil huszárhadnagy július 5-én 50.000 muliné kardvágást csinált, s ezzel megdöntötte Vargyas honvédhuszár főhadnagy világrekordját.

webp.net gifmaker

1965

A körkapcsolás bosszúja!

Elmélkedés a rádió új vívmányáról, a körkapcsolásról.

nea me bga