lukács01

1950

Lukács Endre volt alispán Kistarcsán, fia Recsken raboskodik

Rossz idők járnak az egykori horthysta elit tagjaira. Tele vannak velük a börtönök, az internálótáborok, de persze az akasztófa alatt is sokan megfordultak már. Lukács Endre volt alispán a „szerencsések” közé tartozik, őt – miután tiltott határátlépésen érték – „csupán” internálták. Sorsában osztozik fia is. Míg a volt alispán Kistarcsán, a fia Recsken senyved.

20240303 070315 ezgif.com video to gif converter

1957

Miskolc ifjúságának fáklyás felvonulása

Hol van már október 23? Hol van már a szabadságáért vérrel áldozó ifjonti hév? Hol vannak a hősök, az egyetemisták, a gyári dolgozók, a kommunista igát lerázni akaró ifjabb nemzedék? Még nincs fél éve, hogy gyönyörű szabadságharcunk, mely a világ csodálatát is kivívta elbukott. Még dolgozik a kádári bosszú! Fiatalságunk még most is hullajtja vérét a bitófák alatt a forradalomért.

01

1944

Kivégzések kísérik a 24. gyaloghadosztály visszavonulását

A szovjet haderő megállíthatatlanul tör előre, s sorra futamítja meg a magyar és német haderőket. A 24. gyaloghadosztály I/b. osztálya Kisvárda irányából érkezett Zemplénbe, ahol tisztjei hadbírósági ítélet nélkül hajtattak végre kivégzéseket. Az egyik áldozatot az osztály kémelhárító főnöke személyesen lőtte agyon.

office workers too big

1942

A miskolci cenzúra még a miniszterelnököt sem kíméli

A cenzúra elhatalmasodására figyelmeztet egy kormánypárti miskolci napilap. A Magyar Élet szerkesztősége és kiadóhivatala panaszirattal fordult a főispánhoz a túlbuzgó cenzorok működése tárgyában.

angyal andrás templar

1970

Az Angyal

Ki ne ismerné Az Angyal című televíziós sorozatot, amelynek főszereplője, - a Roger Moore által megszemélyesített – Simon Templar veszélyes és kockázatos kalandok során akár a brit vagy az amerikai titkosszolgálatokkal szemben is felveszi a harcot? És ki ismeri a szocialista Angyalt, aki a brit Templarral szemben épp a titkosszolgálatnál, a politikai rendőrségnél vetette meg lábát? Érdemes odafigyelni rá, a napokban őt nevezeték ki a Munkásőrség megyei parancsnokhelyettesévé.

rákosiné3

1952

Rákosi Mátyásné miskolci származású merénylője

Egy volt miskolci fiút, Dánielfy Tibort azzal gyanúsították, hogy kézigránátos merényletet tervezett Rákosi Mátyás felesége ellen. Az államellenes szervezkedésben résztvevő fiatalembert tizenkét év börtönre ítélték.

favári

1919

Brutálisan kivégezték a csehek a bolsevik tisztnek tartott fiatalembert

A csehek szörnyű kínzások közepette végezték ki Favári Sándor miskolci vasesztergályost, akit bolsevik tisztnek tartottak, de a fiatalember családja szerint valójában felderítő volt.

orwell1

1951

Naplóírásért és „közellátás veszélyeztetésért” tizenöt év börtön

Veszélyes a gondolatok szabad szárnyalása. Egy diktatúrában mindenképp. Még akkor is, ha magányos naplóírás során osztja meg önnönmagával bárki a gondolatait. Dr. Skody József története erről tanúskodik. A miskolci ügyvéd – akit közellátás érdekét veszélyeztető vétség, árdrágítás és aranytárgyak birtoklása miatt testvéreivel együtt börtönöztek be – tizenöt évig gondolkodhat azon, jól tette-e, hogy naplójában őszintén feltárta gondolatait a kommunista diktatúráról.

nsgif 17021134835

1958

„Köteles Jóska” újra akcióban – megvan az első halálos ítélete

„Köteles Jóska” – így hívják a háta mögött a bíróságon Koharek Józsefet, a volt miskolci lakatos-vasesztergályost, aki hadbíróként számos kivégzéssel bizonyította már, hogy az ellenséggel szemben nem ismer kíméletet. Egy durva fiaskó után tavaly került Miskolcra, hogy aztán sok-sok per után végre újabb halálos ítélettel tegyen tanúságot párthoz való hűségéről.

cigányok

1944

A zsidókérdés „rendezve”, de mi lesz a cigányokkal?

Másfél hónap alatt drasztikusan megváltozott a cigánysággal kapcsolatos hozzáállás. Egy hónapja még a bombakárosult cigányok végleges elhelyezéséről volt szó, mára sokan a dologtalan, henyélő és bűnöző cigányok elleni intézkedéseket követelnek.

mao01

1976

Magyarországról csak egy borsodi jutott el Mao Ce-tung ravatalához

1976. szeptember 9-e gyásznap lett a Kínai Népköztársaság számára. 83 éves korában meghalt a kínai nép „nagy tanítója”, a kulturális forradalom atyja, a nagy ugrás elindítója, a többek között milliók haláláért felelős teljhatalmú Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöke.

kun

1928

Osztrák törvényszék ítélkezett Kun Béla miskolci bűntársa fölött

Titkos szövetkezés miatt indult ellene eljárás, végül csupán rövid fogházbüntetésre és az országból való kiutasításra ítélte az osztrák bíróság Kun Béla kebelbéli jó barátját és elvtársát, a miskolci származású dr. Lippay Zoltánt.

madarassy

1952

A bárónő börtöne

Vajh, milyen lehet a bárónő börtöne? – tehetnénk fel a kérdést báró Madarassy-Beck Zsuzsannának. Az egykor ünnepelt írónőt tavaly Budapestről kitelepítették a Borsod megyei Egerlövőbe, majd néhány hónapja letartóztatták és államellenes izgatás vádjával bebörtönözték.

gádor béluska

1949

Két szék között!
Még egy harcos, vérrel mocskolt életút sem volt elég!

Tegnap, Ausztráliában élő testvére lakásán meghalt Gádor Béla. Így halálakor emlékezzünk meg egy harcos, kommunista tömeggyilkos életútjáról, aki a XX. század viharaiban azt hitte, hogy a fényes jövőt szolgálja, de amikor az elérkezni látszott nem kértek belőle.

nsgif 16953041817

1929

Egymást "irtották" a szociáldemokraták – bukták a választást

Súlyos konfliktusok közepette készült a törvényhatósági választásra a szociáldemokrata párt miskolci szervezete. Bár a kormánypárti programmal induló keresztény községi párttal szemben választási blokkban egységes ellenzéki erőnek kellett volna fellépnie, a szocdemek még saját berkeik között sem tudtak egységet teremteni. Egy szélsőbaloldali frakció a párt vezetőjének kiirtására hirdetett ehelyett szövetséget, ami végül az egész demokratikus blokk választási kudarcához vezetett.

cikkhez

1952

Titkos nemzetközi vezérkari konferencia Lillafüreden

Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint a napokban katonai vezetők konferenciáját tartottak Lillafüreden. A legnagyobb titokban megszervezett tárgyaláson Vorosilov marsall részvételével a koreai háborúval kapcsolatos katonai átcsoportosítások kérdése és a hadicélokat kiszolgáló magyar üzemek helyzete volt a középpontban.

002

1950

Ahová az ellenség keze már megint
betette a lábát
Jobboldali szociáldemokraták ármánykodásai a diósgyőri gépgyárban

Van baj csőstül! Ez van akkor, ha dolgozók félvállról veszik Rákosi elvtárs útmutatásait. Pedig, ha komolyan vennék, akkor igazán meg lehetne találni a befurakodott ellenség kezét és üstökön ragadni! És le lehetne leplezni a kártevőket. Nagy gond ez népidemokráciánknak és csak összefogással, a becsületes dolgozók zárt sorainak még szorosabbá tételével, teljes szívvel és arccal Rákosi elvtárs és a kommunista párt felé fordulva, a népek nagy és bölcs vezérének Sztálin generalisszimusznak arcképével lelkünkben tudjuk ezt megvalósítani.

linder

1919

A csehek már Miskolc elfoglalására készülnek?

Ebben a borzasztó viharos, sötét időben, mely hazánk jövőjére borult egymás után érkeznek a rosszabbnál-rosszabb hírek. Szorongat az értelmetlen háború értelmetlen kapitulációja, hisz csapataink messze hazánktól harcoltak, mikor közölték a katonákkal, hogy vesztettetek. Persze a gazdasági összeomlás, a Monarchia szétesése, a hazaözönlő hadsereg nélkül maradt katonák fosztogatásai, az anarchiába torkolló közállapotok már szinte előre predesztinálta a tragikus véget.

ezgif.com gif maker

1976

Ügynökdominó

Félelmetesen jól dolgozik szocialista hazánk állambiztonsága. Sorra számolja fel az ellenséges társaságokat, állítja saját szolgálataiba a rendszer kritikusait. Mindezt úgy teszi, hogy lépésről lépésre halad. Ügynökeitől kitartó szorgalommal szerzi be az információkat az „ellenséges elemekről”, majd a kompromittáló anyagokat felhasználva az „ellenséges elemeket”, a korábbi célszemélyeket állítja saját szolgálatába, hogy segítségükkel újabb célszemélyekről szerezzen információt.

ss02

1972

Célkeresztben a költő, Serfőző Simon

Évek óta csepegnek a hírek a megyei rendőrfőkapitányság politikai osztályára arról, hogy Serfőző Simon, a Napjaink versrovatvezetője nem őszinte híve a rendszernek. Apró elszólások, írásaiban elrejtett utalások tanúskodnak valódi véleményéről, az állambiztonság azonban hiába eresztette rá egymás után ügynökeit, most már kezdik úgy érezni, a költőt sem megközelíteni, sem leleplezni nem lehetséges.

stalking spying

1958

A bujkáló ügynök, aki öt év elteltével már szívesen jelentene

Riba Kálmánt zsarolással vették rá, hogy az ÁVH ügynöke legyen, de ő besúgás helyett a szökést, a bujkálást és az emigrációt választotta. Végül úrrá lett rajta a honvágy és hivatalos úton tért haza. Bár az amnesztia ígéretével csalták haza, két hónapot töltött előzetes letartóztatásban, míg végül úgy döntöttek, hogy nem börtönözik be. Ribát tegnap szabadlábra helyezték, s így – öt év után végre – immár végre „szabad” ember.

rákosi matyika

1919

Rákosi Mátyás kétszer is megmondta

Rákosi Mátyás elvtárs, a forradalmi tanácskormány népbiztosa az elmúlt félévben kétszer járt Miskolcon és bár javaslatait mindkét alkalommal figyelmen kívül hagyták, végső soron mindenben neki lett igaza. Nézzük hát, milyen kérdésekben helyezkedtek szembe a miskolciak Rákosi elvtárssal!

tüdős istvan

1918

Meghalt dr. Tüdős István, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke

Megrendülten állunk e hír hallatán. Egész Miskolcra a gyász súlyos, folytogató légköre telepedett. Még le írni nehéz: meghalt dr. Tüdős István püspök, a város köztiszteletben álló református főpapja. Tragédia ez a városnak, és az egyetemes református egyháznak. De legnagyobb tragédia a családnak, mégpedig felfoghatatlan dupla tragédia.