1933

Eltemették Görömbölyön Mussolini Nándort, a Duce rokonát!

Miskolc, március 15.

A Miskolc melletti Görömböly községben néhány nappal előtt 70 éves korában elhunyt Mussolini Nándor nyugalmazott vasúti kőműves. Az érdekes öregember, aki több mint harminc évvel ezelőtt került Olaszországból Magyarországra állította magáról, hogy unokabátyja az olasz miniszterelnöknek. Természetesen kételkedtek ebben, de később állítólag mindenki meggyőződött róla, hogy valóban rokona a Duce-nak. Három évvel ezelőtt ugyanis Mussolini Nándor útlevelet váltott, Rómába utazott, fölkereste az olasz miniszterelnököt, akinél több napig vendégeskedett, és aki értesüléseink szerint aláírásával ellátott okmánnyal igazolta, hogy valóban unokaöccse az öreg Mussolini Nándornak.

Mussolini Nándor 1868. szeptember 9-én Campo Fornidoban, Udinében, Pavia de Milao tartományban született, épp onnan, ahonnan Benito Mussolini famíliája is elszármazott. Apja, Giacomo (Jakab) állatorvos volt. Giacomo unokatestvére volt állítólag Benito Mussolini apja, így Nándor a Duce-val másodunokatestvérek voltak. Nándor apja halála után kőművesként helyezkedett el, s Johann nevű fivérével elhagyták az országot. 1891-ben Németországba vándoroltak, majd évnyi müncheni tartózkodás után, egy rövid bécsi kitérővel 1893-ban Magyarországra költöztek. Johann (János) Szolnokon, ő maga Miskolcon telepedett le. Akkoriban nagy vasúti építkezések folytak, ezért az államvasútnál helyezkedett el, mint vasutas-kőműves. Nándor – aki hivatalos iratokban időnként Ferdinánd néven szerepelt – 1909-ben kapott magyar állampolgárságot, ekkor már családos ember volt. Magyar feleségétől, Szabados Máriától 1897-ben József, 1899-ben Nándor nevű fiai születtek, bár az asszonyt csak 1898-ban vette nőül Miskolcon. Nyugdíjazása után feleségével szegényesen, de nyugodtan éldegélt, ha szükséges volt, időként kőművesként vállalt magánmunkát.

Mussolini Nándor utoljára 1911-ben volt otthon néhány hétig. Mussolini úr 1927-ben azzal dicsekedett, hogy a budapesti olasz követség Miskolc polgármestere útján kérte fel, hogy feltétlenül jelenjen meg a konzulátuson, ahol felajánlották, hogy térjen vissza hazájába, ahol nagyhatalmú rokona bizonyosan támogatója lesz. Mussolini azonban ezt elutasította, mint arról korabeli nyilatkozatában is beszámolt: „Én az ajánlatot nem fogadtam el habár az nagyon megtisztelő és kedvező volt. Egybeforrtam a magyar földdel, megelégedett vagyok, nyugdíjam is arra késztet, hogy itt maradjak, megköszöntem tehát jóindulatú ajánlatát a nagykövet úrnak, elmondottam. … öreg napjaimat itt akarom leélni Miskolcon, ahol annyi jó emberem él és ahol kenyeremet kerestem évtizedeken át.” A történet hitelessége azonban korán megkérdőjeleződött, az olasz követség tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban álltak volna vele, és hogy lépéseket tettek volna abból a célból, hogy visszatérjen Olaszországba.

A néhai Mussolini Nándorról köztudott volt, hogy nagyhatalmú rokonával ellentétben szocialistának vallotta magát és szocialista elveit haláláig sem hagyta el. Azt mondta Benito Mussoliniről, hogy ő is szocialista volt, mint minden olasz munkás, legalább abban az időben, amikor Olaszországból elindult, hogy két keze munkájával keresse meg kenyerét. A miskolci Mussolini ismerte a fascizmust is, de sosem titkolta, hogy bizony nincs jó véleménnyel arról a rendszerről, amelyet rokona megteremtett óhazájában.

Az öreg kőműves haláláig hű maradt második hazájához. 1933. március 5-én reggel 5 órakor halt meg Görömbölyön és március 11-én nagy részvét mellett temették el. Halálos ágyán arra kérte Kiss József görömbölyi jegyzőt, hogy a külügyminisztérium útján továbbítsa utolsó üdvözletét az olasz kormányelnöknek. A főjegyző be is jelentette a halálozást a külügyminisztériumnak, amely kedden továbbította az üzenetet Rómába.