1933

Világrekordot döntött Petrovics Jóska kegyelmi kérvény beadásban!

Öt évig készítette az iratot!

Miskolc, október 22.

Peczérvölgyi Samu cikke

A váci fegyház 576-os cellájában börtönbüntetését töltő rablógyilkos katonaszökevény Petrovics Jóska a héten beadta kegyelmi kérvényét az igazságügy-minisztériumba. A kérvény öt évig készült, ezzel talán a világ leghosszabb ideig készülő kegyelmi kérvényéről van szó. Persze nem volt oka sietni, hisz életfogytiglanit kapott és ez a pár év ide, vagy oda már igazán nem számított. Tegyük hozzá, hogy nem a fogalmazás tartott ilyen hosszú ideig hanem, mivel a börtönben kitanulta az asztalosmesterséget és a faszobrászatot és a szépre, művészetre fogékony lett, az iratot tartalmazó fadoboz elkészítése tartott ennyi ideig. Gondolta, megadja a módját, ha már úgy is ráér és egy kiváló asztalosipari munkával lepte meg az igazságügy-minisztérium kegyelmi kérvényekkel foglalkozó osztályát. A doboz okmányboríték méretű, rajta a felirat: Kegyelmi kérvény, készült 1928-1933-ig.

Petrovics Jóska nem volt mindig ilyen művész ember. A Felvidék rettegett és hírhedt betyárja, már kora fiatalemberként sem fért a bőrébe. Közvetlenül a háború előtti idők legkörmönfontabb gonosztevője készítette e remek kis zsánerdarabot, akit tizenöt évvel ez­előtt ítélt el a miskolci törvényszék. Petrovicsot, akinek bűnlajstromán 1271 betöréses lopás és kétrendbeli gyilkosság szerepel, kis katonai zsebtükre juttatta a rendőrség kezére és mivel több, megnyugtató bizonyíték nem merült fel ellene, kötél helyett életfogytiglani fegyházat kapott.

Petrovics Jóska egy avasi hegyőr fia volt. A háborúban a 34-eseknél szolgált Kassán s rövid két év alatt kilencszer szökött meg a katonaságtól. Valamennyi esetben a Miskolc melletti Avas-hegy lábánál elhúzódó Danyi-völgyben lévő barlanglakásokban fogták el. A háború alatt az összes szökött katona itt talált búvóhelyet. 1915-ben állandó razziák voltak a Danyi-völgyben s a rendőrök több alkalommal futottak Petrovics Jóska után.

Egy februári napon aztán értesítés érkezett a kassai gyalogezredtől, hogy Petrovics Jóska újból megszökött. A rendőrök egyenesen a Danyi-völgybe mentek, ahol máskor is elfogták, de hiába kutatták át az összes barlanglakást, nem találták sehol. Az egyik lovasrendőr jelentést tett a miskolci kapitányságon, hogy a Danyi-völgy mögött alakot lát mozogni, aki súlyos zsákokat cipel a vállán. Egyenesen a zsidó temető felé indultak, ahol az egyik kriptában lévő koporsóból rángatták elő Petrovics Jóskát. A koporsó valósággal egy berendezett garzonlakás volt. Benne a rablásokból származó értékekkel.

temető

Két évvel később, 1917. május 7-én viszont már nem csak rabolt. A Danyi-völgyben kettős gyilkosság történt. Az áldozat a barlanglakók közkedvelt Károlyi-házaspárja volt, akiknek a Danyi-völgyben levő kis fűszerüzletükben történt a gyilkosság. A hátrahagyott nyomok között egy kis katonai zsebtükör is volt, amelyet a rendőrök a padló közepén, a megalvadt vérben találtak. A tükör hátlapján gombostűvel volt kiszúrva: Petrovics József 1917. A miskolci törvényszék életfogytiglani fegyházra ítélte.

Petrovics Jóska tizenöt év alatt a váci fogházban teljesen megőszült. Most negyvennégy éves, de legalább is hetvenéves öregemberhez hasonlít. Azóta teljesen megváltozott, csendes, szorgalmas munkás lett. Szabadidejében öt év alatt készítette el a „kegyelmi kérvényt“, amelyben hátralévő büntetésének elengedését kéri.