1935

Véres falusi bál Járdánházán!

Miskolc-Járdánháza, február 8.

Peczérvölgyi Samu tudósítása

Járdánháza kicsi település Ózdhoz, Borsodnádasdhoz közel. Rendes dolgos emberek lakják a falut. Ezért volt mindenki számára megdöbbentő a szombati eset. Este farsangi bált rendezett a falu a község iskolájának termében. Mindenki várta a nagy eseményt, mikor a fiatalság egy jó hangulatú estét tölthet együtt, táncolhat, szórakozhat, beszélgethet. Kellenek az ilyen alkalmak, hisz nemsokára indulnak, mint minden évben az éves mezőgazdasági munkák, akkor meg már nincs idő az ilyen alkalmakra, meg egyébként is farsangi időszak van, a mulatság, a jókedv időszaka.

Estefelé szépen gyűltek az emberek a bálnak otthont adó teremben. Jókedvből, mosolygásból nem volt hiány. A bálban többek között megjelentek Bárdos Béla és Bárdos József fiatal gazdalegények is. A testvérek, mint mindenki vidáman táncoltak éjfélig. A baj – mint általában – egy hölgy körül robbant ki. Éjféltájban Bárdos Béla lekérte Icsók János táncpartnerét. Icsók viszont nem akarta ezt. A két legény között ebből pillanatok alatt borzalmas verekedés támadt. Icsóknak segítségére jöttek a barátai, Bárdosnak pedig az öccse jött segíteni. A bálterem pillanatok alatt valóságos csatatérré változott. Ólmosbotokkal, szódásüvegekkel, székekkel és széklábakkal rontottak egymásra a két pártra szakadt legények. Az asszonyok és lányok sikoltozva menekültek az udvarra. Egymásután verték le a lámpákat és amikor a bálteremre sötétség borult, előkerültek a kések is.

ezgif.com video to gif

Az egyik leány elszaladt a közeli csendőrőrsre, ahonnan rohamlépésben siettek a csendőrök a helyszínre és megjelenésükre véget ért a háború. Amikor újból felgyújtották a bálterem lámpáit, megdöbbentő véres látvány tárult a szemek elé. Az első hírek szerint a bálteremben több sebből vérezve, holtan feküdt a két testvér: Bárdos Béla és Bárdos József. Azonban kiderült, hogy ez nem volt igaz. Bárdos József, bár súlyos sebesülésekkel, de túl élte a verekedést. Mint hamarosan megállapították, sok szúrt sebe mellett Bárdos Bélának a szívét járta át a kés. A halotton kívül több sebesült legény feküdt eszméletlenül a padlón. Négynek az állapota súlyos, nyolc fiatalember pedig könnyebb sérülést szenvedett. Megsérült többek között a Bárdos-fiúk apja is, akit abban a pillanatban ütöttek le, amikor a fiai segítségére akart menni. Az öreg gazda állapota súlyos, de nem életveszélyes. A csendőrség több legényt letartóztatott, és megpróbálta megállapítani, hogy ki szúrta agyon Bárdos Bélát és kik sebesítették meg a többi legényt. A rendőrség munkáját nehezítette, hogy a szurkálás a sötétben történt és valamennyi letartóztatott legény tagadott. A nyomozás, azonban hamar eredménnyel járt, hisz be tudták azonosítani a gyilkos kést és azt is, hogy az kié volt. Ennek értelmében nyilvánvaló lett a tettes kiléte. A letartóztatott legények közül Mudriczki Dezső, 21 éves napszámos lett a gyanúsított. Mudriczkit a csendőrség beszállította a miskolci királyi ügyészség fogházába.

Tragikus bál lett az idei járdánházai mulatság. Reméljük ez a szomorú eset intő példaként szolgál Járdánháza és minden bált rendező település számára, hogy az esetleges báli inzultusokat, indulatokat kordába tartsa, jó odafigyelő szervezéssel elkerülje.

Utaztató megjegyzése:

Mudriczki Dezső tettéért 4 év fegyházat kapott, amit az állampusztai büntetésvégrehajtási intézetben töltött. Eredetileg 1939. április 21-én szabadult volna, de jó magaviselete miatt büntetését egy évvel lerövidítve 1938-ban feltételesen szabadlábra került.