1932

Véres dráma a Turul emlékműnél

Miskolc, január 1.

Peczérvölgyi Samu cikke

Csütörtökön délután megrendítő véres dráma játszódott le a szikszói országúton. Egy jelentéktelen szóváltás miatt keletkezett dulakodás közben Kandrák János 21 esztendős abaújszántói kocsis szíven szúrta Ferenc József 19 éves arnóti lakost, a miskolci felsőkereskedelmi iskola harmadik évfolyamának tanulóját, aki holtan esett össze. A halálos végű verekedés után Kandrák behajtott Szikszóra és ott önként jelentkezett a csendőrségen, amely letartóztatásba helyezte.

Az országúti véres dráma áldozata a miskolci kereskedelmi iskola legszorgalmasabb növendékei közé tartozott. A tanárai igen szerették a jó magaviseletű fiút, akinek nagy jövőt jósoltak. Ebben az esztendőben is éppen úgy jelesre állott minden tantárgyból, mint ahogyan az előző években is jeles előmenetelről tanúskodott. Ferenc Józsefet annál is inkább becsülték a tanárai és osztálytársai, mert, mint egy arnóti kisbirtokos fia nap, mint nap hajnalban indult el a faluból, hogy beérkezzék az előadásokra és késő este volt, amikor ismét hazaért Arnótra, hogy elkészítse a másnapi feladatait. A karácsonyi szünetet otthon töltötte a fiatal kereskedelmista és barátaival, gyermekkori játszótársaival, Koczás Sándorral és Tamás Andrással gyakran rándultak ki az arnóti szőlőhegyre, hol apjának is szőlőbirtoka van. Csütörtökön reggel is kivonultak a barátok a szőlőhegyre. Flóbert pisztolyt vittek magukkal és azzal vadászgattak napközben. Délután három óra után elindultak a szőlőhegyről, hogy a Felsőzsolca-szikszói országúton keresztül hazamenjenek Arnótra. Itt már várta őket a család szilveszter éjszakájára. Ferenc József azonban nem érkezett meg szilveszter éjszakájára, csupán véres holttestét vitték haza barátai a szülői házba.

gyilok a turulnál

A fiatal tragédiája az országúton levő Turul emlékmű közelében játszódott le. Jókedvűen vágott neki a fiatal fiuk társasága a szőlőhegy elhagyása után az országútnak, ahol már messziről észrevették, hogy szemközt jön velük egy kétfogatú szekér. A szekér mellett két ember haladt gyalogszerrel. Az egyik Kandrák János abaújszántói kocsis volt. Néhány perc múltán Ferenc Józsefék a kocsi közelébe érkeztek. A jókedvű fiúk megjegyzéseket tettek a kocsisra, aki úgy látszik nem volt olyan hangulatban, hogy megértette volna, a tréfát. Durván válaszolt, amit viszont a három fiatal fiú nem volt hajlandó elnézni. A kocsis és a kereskedelmista meg a barátai néhány pillanatig farkasszemet néztek egymással, majd a jelentéktelen szóváltás után verekedésre került sor. Kandrák észrevette, hogy szitkozódásokra Ferenc József pofonnal akar válaszolni, mire csizmaszárából előkapta a kését és szinte abban a pillanatban, amikor a kereskedelmista feléje ütött, markolatig beledöfte a kést a szerencsétlen fiú szívébe. Ferenc József felsikoltott és hörögve, véresen elterült az országúton. Koczás és Tamás ártalmatlanná akarták tenni a kocsist, ez azonban felugrott a szekérre, a lovak közé csapott és elvágtatott. Kandrák elmenekülése után a két fiú az országúton mozdulatlanul fekvő Ferenc József segítségére sietett. De a szerencsétlen fiatal fiú már ekkor halott volt. Tamás üldözőbe vette az elmenekült Kocsist, Koczás, pedig egy arra jövő szekéren hazavitte Arnótra a kereskedelmista holttestét. Mire Tamás Szikszóra ért, Kandrák már jelentkezett a csendőrőrsön, ahol át is adta a véres kést. Azzal védekezett, hogy Ferencék megtámadták és ijedtében használta kését. Hogy gyilkolt, csak akkor tudta meg, amikor Tamás Ferenc József halálát közölte a csendőrökkel. A kocsist letartóztatták és pénteken beszállítják a miskolci kir. ügyészségre.