1927

Újabb csapás Miskolc kulturális életére, meghalt Damó (Devits) Oszkár

Január 22.

Peczérvölgyi Samu cikke

A Borsod-Miskolczi Est szerkesztősége most kapta a tragikus hírt: a miskolci Erzsébet Kórházban, 41 éves korában, tüdőbajban meghalt Damó Oszkár! Az a filmes producer, forgatókönyvíró, rendező, újságíró aki, bár Szegeden született, de élete egy részét Miskolcon élte le. Pályafutása alatt dolgozott a Szegedi Naplónál, később a Szegedi Friss Újságnál, majd a Szegedi Híradó belső munkatársa lett. Szegedről Egerbe költözött. Itt kötött barátságot Gárdonyi Gézával. 1912-ben moziüzemet hozott létre. 1913-ban megalapította az első vidéki filmgyártó vállalatot, a Damográf-ot. 1912-1913 között az Astra Filmgyár főrendezője is volt. 1913-1914 között a Magyarország című lap riportereként, valamint a Budapest vezércikkírójaként tevékenykedett. 1914-1918 között haditudósító, 1919-ben a Mozgóképüzemek Központi Tanácsának titkára, majd politikai megbízottja volt. 1919 után a miskolci Reggeli Hírlap újságírója, 1920-ban Csehszlovákiába emigrált. 1924-ben Ungváron élt. 1925-ben tért haza. Az utóbbi két évben ismét a miskolci Reggeli Hírlap újságírója volt.

damó oszkár
Damó (Devits) Oszkár

Damó Oszkár pályafutása sok tekintetben is úttörő. Ő volt az első kinoriporter Magyarországon, akit a Pesti Napló bízott meg avval, hogy a nap fontosabb eseményeiről filmes beszámolókat készítsen. Ő volt az a filmes producer, aki a film műfaját – ellentétben másokkal – az irodalomra támaszkodva akarta művészi színvonalra emelni. Ennek érdekében, 1913-ban engedélyt kért Gárdonyi Gézától művei megfilmesítésére. A filmek szereplőgárdáját egy színház társulatára alapozta. Az első magyar irodalmi filmadaptáció, Gárdonyi Géza: Ali rózsáskertje című novellájának filmváltozata a miskolci színház színészeinek közreműködésével készült el. Műterem híján a szabadban, Eger történelmi emlékei között. Pályafutása során 9 irodalmi adaptációt forgatott, rendezett. Ezek: Ali rózsáskertje (1913), Göre Gábor bíró úr kalandozásai Budapesten (1913), Göre Gábor bíró úr pesti kalandozásai (1914), Göre Marcsa lakodalma (1915), Barlanglakók (1915), A dada (1919), A lelkiismeret (1919), Pax Vobiscum (1920), Viola, az alföldi haramia I-II. (1920).

göre

Temetése vasárnap, 23-án pontosan 2 órakor kezdődik a mindszenti rom. kat. temető kápolnájában. Hodobay Sándor polgármester jelezte, hogy Miskolc saját halottjának tekinti az elhunytat és a temetésről a város gondoskodik. A temetési szertartást a színház énekkara fogja bevezetni, majd az egyházi szertartás után a Reggeli Hír­lap, a miskolci újságírók testületének és a Magyarországi Újságírók Egyesületé­nek, valamint az Otthon írók és Hírlap­írók Körének szónokai vesznek búcsút Damó Oszkártól. A gyászos ceremóniát a Diósgyőr-vasgyári Dalárda éneke fejezi be.