1976

Ügynökdominó

Miskolc, február 2.

Dudujka Pál cikke

Félelmetesen jól dolgozik szocialista hazánk állambiztonsága. Sorra számolja fel az ellenséges társaságokat, állítja saját szolgálataiba a rendszer kritikusait. Mindezt úgy teszi, hogy lépésről lépésre halad. Ügynökeitől kitartó szorgalommal szerzi be az információkat az „ellenséges elemekről”, majd a kompromittáló anyagokat felhasználva az „ellenséges elemeket”, a korábbi célszemélyeket állítja saját szolgálatába, hogy segítségükkel újabb célszemélyekről szerezzen információt.

Dominóeffektus, avagy láncreakció akkor fordul elő, amikor egy kisebb változás hasonló változást okoz a közelben, ami aztán egy másik, hasonló változást fog okozni és így tovább… Hogy ismeri-e az állambiztonság ezt a kifejezést, nem tudni, bizonyos azonban, hogy láncreakció-szerűen építi fel hálózatát, állítja sorra szolgálatába a korábban „ellenségesnek” vélt személyeket. Így működik ez, mióta létezik titkosszolgálat.

ezgif.com gif maker

A Rákosi-korszakban széles eszköztárral dolgozott az ÁVH, fizikai és lelki kényszert egyaránt alkalmaztak leendő ügynökeik „megnyerésére”, manapság azonban jellemzően valamely, a kiszemelt „áldozat” számára kellemetlen információval való zsarolás révén éri el ugyanezt. Persze akadnak szép számmal, akik önként és szívesen „súgnak” az állambiztonságnak, de az utókor talán sosem fogja megtudni, melyik informátor/ügynök/stb. melyik kategóriába tartozott. Az állambiztonság ugyanis rendre úgy tartja őket nyilván, mint akik „hazafias alapon” ajánlották fel szolgálataikat a rendszer titkosrendőrségének.

Miskolcon sincs ez másként. A Borsodmegyei Rendőrfőkapitányság III/III. Alosztálya egymás után szervezi be „hazafias alapon” a rendszer vélt és valós ellenségeit. Hogy hol kezdték a sort, ma már senki sem tudja megmondani. Tény azonban, hogy míg korábban célszemélyeik bebörtönzése volt az elsődleges cél, mára a „megnyerésük”, a titkos együttműködésbe vonásuk a feladat. Igen eredményes ez a technika, amelynek hatására minden fontos területen ott vannak az embereik, így a város kulturális életében is. Nézzük például „Babics Károly” fedőnevű informátort, a Miskolcon ismert és elismert író-költőt, akit 1970-ben szerveztek be a „kulturális elhárítás” vonalára, hogy aztán hasonszőrű társairól jelentsen.

„Babics” szorgos hangyaként állt a III/III. szolgálatába és mindjárt a figyelmükbe is ajánlott egy húszéves költőt, aki igen szabadszájúan sokakról sokat mondott, még állambiztonsági megfigyelésről is beszélt, de azon tervét is megosztotta „Babics”-csal, hogy egy olyan antológiát szeretne kiadni, amelyben tehetséges, de elnyomott költők szerepelhetnek. „Babics”-ot azonnal ráállították a fiatalemberre, majd láss csodát(!),  egy év múlva – vélhetően a „Babics”-tól szerzett információkat felhasználva – megszületett „Radóczi Bertalan”, a III/III. titkos megbízottja.

giphy

„Radóczi” – „Babics” haverjához hasonlóan – széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett, s jó barátja volt Miskolc talán legszélesebb műveltséggel rendelkező elméjének, egy jónevű irodalomkritikusnak, aki őszinte természetével oly sokakat bosszantott fel, hogy „anarchistaként” megbélyegezve csupán egy általános iskolában kapott tanári állást. Az irodalomkritikus – hivatali kötelességként fenntartott – kritikus természete a III/III. szemében is szálka volt, így „Radóczi Bertalan” egyik állandó célszemélye épp ő, a jó barátja lett. Évekig jelentett róla, mígnem elegendő információt szolgáltathatott ahhoz, hogy az állambiztonság a következő dominót is „ledöntse”. Személyes találkozót eszközöltek ki az irodalomkritikustól, majd a fokozatosság elvét szem előtt tartva – tíz hónapnyi „meggyőzés” után – tavaly decemberben őt is „hazafias alapon” állították titkos szolgálatukba. „Babics” és „Radóczi” után így megszületett „Petrovics István” titkos megbízott, akinek – két társához hasonlóan – most már Miskolc irodalmi és kulturális életében kell felderítő munkát végeznie a „nacionalista és jobboldali revizionista platformon álló ellenséges személyek és csoportok” után. Elsődleges célszemélyei az írók és költők.

Hogy ki lesz aztán a következő, akit az ő, azaz „Petrovics” információi alapján nyer majd meg magának az állambiztonság? Erre még visszatérünk…