1938

Többezer katolikus utazik Miskolcról az Eucharisztikus kongresszusra

Miskolc, május 20.

Peczérvölgyi Samu cikke

Nagy esemény színhelye lesz május 22-e és május 29-e között Magyarország. Ekkor kezdődik Budapesten a katolikus világ nagy eseménye az Eucharisztikus Kongresszus. A világ minden tájáról, az öt világrészből Budapestre jönnek a katolikus élet képviselői. Természetesen Magyarország katolikussága lesz a legnagyobb számmal képviselve. Nemcsak a budapestiek, de a vidéki katolikusok is óriási tömegekben vonulnak fel a kongresszusra. Az 1874-ben Emilia Tamisier kezdeményezésére létrejött világtalálkozó elsőként Franciaországban, majd később az egész világon vált a katolikus hívők nagy eseményévé. Most 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulójának évében Magyarország is bekapcsolódik a helyszínek közé.

reklám

Az első nagy formátumú rendezvényre 1875 szeptemberében Faverney-ben került sor, majd 1881-ben Lille-ben, 1893-ban Jeruzsálemben, 1905-ben Rómában 1912-ben Bécsben, 1913-ban Máltán, 1914-ben Lourdesban 1922-ben ismét Rómában, 1926-ban Chicagóban, 1928-ban Sydneyben, 1930-ban Karthágóban, 1932-ben Dublinban, 1934-ben Buenos Airesben, 1937-ben Manilában gyűltek össze az Eucharisztia tiszteletére. És most Budapesten a sor!

Miskolc városát vitéz Lukács Béla főispán, Fekete Bertalan dr. polgármester, vitéz Görgey László dr, felsőházi tag, Henkey-Hönig Vilmos ny. tábornok képviseli. Borsod-Gömör vármegyét vitéz Borbély-Maczky Emil főispán, Lukács Endre alispán Molnár József dr. tb. tiszti főügyész, gróf Haller István dr. árvaszéki ülnök, Koós Béla dr. tb. főszolgabíró, Prónay Endre borsodivánkai, Orczy István hejőbábai, Dadányi Miklós sajószögedi földbirtokos törvényhatósági bizottsági tagok reprezentálják. A küldöttség tagjai díszmagyarban vesznek részt az ünnepségeken s négy napig lesznek Budapesten.

20210619 114622

Miskolcon, a plébániákon történt jelentkezésekből arra lehet következtetni, hogy innen körülbelül 3-4000 hívő megy Budapestre. Különleges elbírálást kíván azoknak a helyzete, akik alkalmazásban vannak és fel kívánnak menni a kongresszusra. A miniszteri rendelet módot ad a közalkalmazottaknak arra, hogy Budapestre utazzanak a világeseményre. Így különösen a miskolci tanítók közül utaznak fel sokan. Személyenként vakációt kapnak erre az időre azon a diákok is, akik a kongresszuson részt akarnak venni. Ha akár a tanítók, akár a tanulók közül annyian hiányoznának, hogy a tanítás lehetetlenné válik, csak abban az esetben rendelnek el az iskolában szünetet.