1935

Talán végre megmozdul valami a miskolci barlanglakók ügyében
és ehhez egy vonatutazás kellett!

Miskolc, január 13.

Peczérvölgyi Samu cikke

Több évtizedes problémát hurcol a város magával. Mindenki ismeri a tényeket, aki itt lakik és sajnos azok is, akik az ország más településein élnek. Ez a helyzet nem viszi jó hírünket Magyarországon. Nevezetesen a miskolci Abesszíniák, a domboldalakba vájt barlanglakásokban sínylődő sok száz ember, család sorsa. A Borsod-Miskolczi Est is foglalkozott már a miskolci barlanglakókkal. Az ügy mostanra úgy néz ki, hogy már a legmagasabb politikai körök ingerküszöbét is elérte.

Két napja, péntek délután már minden dolgozó a vármegyei főispáni hivatalban a munkaidő leteltét várta. Ekkor délután megszólalt a hivatal telefonja. A miniszterelnökség jelentkezett és a miniszterelnökség titkára jelentette, hogy Gömbös miniszterelnök óhajt beszélni vitéz Borbély-Maczky Emil főispánnal. A telefonbeszélgetés során a miniszterelnök arról értesítette a főispánt, hogy szombaton délután 6 óra húsz perckor átutazik Miskolcon, Radványba megy gróf Károlyi Lászlóék meglátogatására. A miniszterelnök kérése az volt, hogy a főispán utazzon eléje, mert beszéde van vele és bizonyos miskolci és vármegyei ügyekről sürgős tájékoztatást kér.

csodálkozó
"Ezt nem hiszem el" - Mondta a miniszterelnök!

Vitéz Borbély-Maczky Emil főispán politikai titkára, Vitéz Attila kíséretében szombaton délután a gyorsvonattal Vámosgyörkig a miniszterelnök elé utazott. Vámosgyörkön a miniszterelnök az egyik gyorsvonati vagon elsőosztályú fülkéjéből integetett ki mosolyogva, rendkívül jókedvűen a főispánnak. A főispán és titkára felszállt a vonatra és a miniszterelnök fülkéjébe ment. A kivételes alkalmat arra is felhasználta, hogy a miniszterelnöknek kimerítően referáljon a vármegyét érintő fontos kérdésekről.

Különösen a barlanglakók helyzetéről tett a főispán részletes jelentést a miniszterelnökének. A miniszterelnök meghallgatva a főispán jelentését, kijelentette, hogy gyors intézkedéseket tesz a barlanglakások megszüntetése ügyében.

gömbös1
Gömbös Gyula figyelmesen hallgatta a beszámolót

– Egy nyolcmilliós nemzet – jelentette ki a miniszterelnök nem engedheti meg magának, hogy emberek és szegény családok százai barlangokban, földbe vájt odukban és pincékben sínylődjenek.

Ezután saját kezűleg vezette rá a vonatkozó aktára a maga rendelkezéseit.

A miniszterelnök baráti szívélyességgel elbeszélgetett a főispánnal és a kíséretében levő Vitéz Attila titkárral. Közben a vonat Miskolcra érkezett, ahonnan néhány perc múlva a miniszterelnök folytatta útját Sátoraljaújhely felé, Radványba.

gömbös
A miniszterelnök Miskolcról tovább utazott Sátoraljaújhelyre, illetve Radványba