1932

Szörnyű csecsemőgyilkosság Szilvásváradon

Miskolc-Szilvásvárad, július 14.

Peczérvölgyi Samu cikke

Szilvásvárad, egy gyönyörű 1470 lelket számláló Borsod megyei falucska a Bán-patak mellett. Épeszű ember nem is gondolhatta volna, hogy ilyen szörnyű, bestiális bűntény történik ebben a bájolóan szép településen. A falu csöndes mindennapjait csütörtökön minden képzeletet felülmúló gyilkosság híre rázta meg. Aznap délelőtt bevallotta a szilvásváradi csendőrségen Kozicska Mosolygó Etel 30 esztendős leány, hogy újszülött gyermekét megölte, feldarabolta és azután 5 éves kisfiával együtt megette. Kozicska Mosolygó Etelt mindenki ismerte a kis faluban. Erkölcsi életmódja régen köztudott volt. Csütörtök hajnalig egyszerű, közönséges, feslett életű falusi lányanya volt, afféle parasztdémon, útszéli virág a faluban. Mindenki asszonya. Harminc éves és eddig napszámos munkával kereste kenyerét, meg abból élt, amit a férfiak adtak neki.

giphy02

Morálja a falusi démonok morálja volt. Másfél vagy kétévenként világra hozott egy gyermeket, aki néhánynapos vagy hetes élet után meghalt. Vagy talán ő is besegített a kicsiknek a hamar eltávozásban? Ez még nem tudjuk! Csak egyetlen gyermeke maradt életben az 5 éves Józsika, akinek apja egy azóta más vidékre költözött uradalmi kocsis. Kozicska Mosolygó Etel életmódja már régóta szóbeszéd. Óvták férjeiket a fiatal és kevésbé fiatal menyecskék és a tisztességben megőszült gazdaasszonyok féltették tőle fiaikat. Mindenki tudta, hogy hadilábon áll az erkölcsökkel és hogy majdnem minden esztendőben be szokott kopogtatni nála a gólya. A falubelieknek már régóta feltűnt, hogy Kozicska Mosolygó Etel gyermekei eltűnnek, ezért régóta figyelték őt. Márciusiban találkozott vele az utcán Imre István csendőrtiszthelyettes, aki megkérdezte tőle: – Etel, lesz gyereked? – A szívem alatt hordom, hangzott a felelet. Közben eltelt néhány hónap, a leány ismét karcsú lett és szerdán délelőtt megint találkozott a csendőrtiszthelyettessel. – Etel, hol a gyereked? – kérdezte a férfi. – A gyomromban – volt a nyugodt válasz. A csendőrtiszthelyettes faggatni kezdte a leányt, aki azonban konokul megmaradt amellett, hogy a gyomrában van a gyerek. Erre bevitték a csendőrségre, ott vallatni kezdték és végre csütörtök délelőtt nagy zokogás közben elmondotta, hogy a gyereket megölte, felszeletelte, megfőzte és ötesztendős kisfiával együtt megette. Természetesen – bár nem adtak hitelt vallomásának – letartóztatták és most a miskolci ügyészség fogházában várja ügyének kivizsgálását.

giphy01

A miskolci törvényszék vizsgálóbírója csütörtökön délután röviden kihallgatta a bestiális leányanyát, aki fenntartotta a csendőrség előtt tett vallomását. A vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte és elrendelte elmeorvosi vizsgálatát.

Az utaztató megjegyzése:

Kozicska Mosolygó Etelről az elmeorvosi vizsgálat bebizonyította, hogy krónikus hazudozó. A későbbi kihallgatásai során bevallotta, hogy nem ette meg csecsemőjét, hanem születése után megfojtotta és egy verembe elásta. A csecsemő maradványait a rendőrök meg is találták az általa elmondott helyen. 1932 decemberében a miskolci törvényszék Kozicska Mosolygó Etelt csecsemőgyilkosságért három és fél hónapi fogházra ítélte, amelyet a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett. A soha senki által nem látott gyermekek felől nincs adat.

Szilvásvárad az 1950. évi megyerendezésig Borsod megyéhez tartozott, a sajószentpéteri járás települése volt.