1938

Szabad utat kapott a hejőcsabai strandfürdő létesítésének terve

Dudujka Pál cikke

Miskolc, május 2.

Mily csodálatos volna, ha a hejőcsabaiaknak végre saját strandfürdőjük volna! Mily fantasztikus érzés volna a Hejőn motorcsónakkal közlekedni! Bárczay Katalin hejőcsabai földbirtokos nagyívű terveiről döntött a földmívelésügyi miniszter.

Bárczay Katalin a jelek szerint igencsak a lelkén viseli a község lakóinak a sorsát, boldogulását és mindent megtesz annak érdekében, hogy javíthasson azon. Jó egy éve küzd azért, hogy a községben strandfürdő létesüljön. Tervei szerint a Hejő malomcsatorna mentén alakítanák ki. A megfelelő vízmennyiség biztosítása érdekében a Dudujka-völgyben lévő duzzasztót a hejőcsabai mésztelep alá helyeznék. Ezen duzzasztó oly mértékben megemelné a vízszintet, hogy alkalmassá tenné a Hejőt arra, hogy akár motorcsónakkal is közlekedni lehessen rajta. Elgondolását sokan nagy boldogsággal, míg mások nagy-nagy bosszankodások közepette fogadták.

strand2

Különösen nem tetszik az ötlet az Miskolc városának, amely az évszázadok óta működő, a környékbeliek és a turisták egyaránt kedvelt tapolcai gyógyfürdő tulajdonosa. A felfuvalkodott miskolciak azt hitték, Miskolcon senki sem fog komolyan foglalkozni a kezdeményezéssel, de még kevésbé gondoltak arra, hogy annak bárki utat ad! Így hát nagy volt a meglepetés, amikor a Borsod vármegyei alispán 1937. június 10-én tudomásul vette Bárczay Katalin bejelentését a hejőcsabai malomcsatorna mentén létesítendő strandfürdővel kapcsolatban, s jelezte, hogy a végleges műszaki tervek alapján lehet azt elbírálni. Az alispán tehát nem törte le a kezdeményezést, csupán jelezte abbéli aggályait, hogy a malomcsatornában a vízszintet olyannyira fel lehetséges emelni, hogy azt motorcsónak-közlekedésre alkalmassá tegyék.

Az alispáni döntés ellen Miskolc város polgármestere és a város tulajdonát képező Tapolca gyógyfürdő rt. fellebbezést nyújtott be. Arra hivatkoztak, hogy az új strandfürdő csökkentené a tapolcai fürdő forgalmát, s ezzel korábban szerzett jogaikat sértené. Úgy vélték, a hejőcsabai strand létesítése csak a duzzasztó – Bárczay úrnő által is jelzett – áthelyezésével, vagy egy új duzzasztó felépítésével volna megvalósítható, ami oly mértékben megváltoztatná a vízszintet és csökkentené a vízsebességet, ami a tapolcai strandfürdő elhasznált vízének gyors elvezetését akadályozná, illetve lehetetlenítené el. Arra is hivatkoztak, hogy közegészségügyi szempontból is kifogásolható a terv, hiszen a vízfolyásba befolyó vizek természetes tisztításához nincs elegendő távolság ahhoz, hogy baktériummentes, higiénikus strandfürdőt létesíthetnének.

strand1

A lassú bürokráciának köszönhetően a miskolciak fellebbezéséről csak hónapok múltán, április 29-én hozott döntést a földmívelésügyi miniszter. A miskolciak legnagyobb felháborodására a miniszter elutasította fellebbezésüket. Indoklása szerint a hejőcsabai strandfürdő vízhasználata műszaki akadályokba nem ütközne, az mások korábban szerzett jogát nem sértené, ráadásul üzleti versenyt támasztana. Hangsúlyozta, hogy a cél nem a verseny tiltása, hanem az, hogy a vizekben rejlő nemzeti kincset alkotó erőt és magát a vizet minél szélesebb körben közgazdasági és más közcélú szempontokból a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsák. A hejőcsabai strandfürdő pedig kétségtelenül enyhítené azt a hiányt, miszerint Hejőcsaba községnek és különösen annak szegényebb néposztályának szabadfürdője nincsen.

Bárczay Katalin tehát a hejőcsabai strandfürdő létesítésért indított küzdelmében egy újabb csatát nyert Miskolc városával szemben, a műszaki tervek azonban még nem ismertek, s így végleges döntés, fürdőlétesítési engedély sem született.

Az utaztató megjegyzése:

A hejőcsabai strandfürdő létesítése végül elmaradt. Bár a Bárczay-kastéllyal szemben lévő telken valóban létesítettek egy 7×5 méteres medencét, az bizonyára szűkebb, családi igények kiszolgálása céljából történhetett, s nem a hejőcsabai „szegényebb néposztályok” fürdőzési szükségleteinek kielégítése végett. A medencét az 1970-es évekig használták, majd befedték, feltárására tavaly került sor: https://minap.hu/cikk/angyal-park-epul-meg-nem-szuletett-gyermekek-emlekere