1934

Súlyos sebesüléssel járó, véres kardaffér a vasgyárban

Miskolc, augusztus 25.

Miskolc és Diósgyőr közönségét izgalomban tartja az a véres kardaffér, amely a diósgyőri vasgyárban zajlott le. Mihalovits József dr. államrendőrségi kapitány a déli órában bebocsátást kért a gyár területére és amikor azt megkapta, a gépészeti osztályon felkereste Csernák Béla mérnököt. A hivatalos szobában heves szóváltás kezdődött a kapitány és a mérnök között, majd Mihalovits kardot rántott, rátámadt Csernákra, akit a kardjával több helyen megsebesített a fején. A kardél először a homlokán, azután a feje tetején érte az íróasztalnál ülő mérnököt. Mindkét vágás tíz-tizenöt centiméter hosszú és meglehetősen mély volt, úgyhogy az csontig hatolt. Csernák fejét és arcát azonnal elborította a vér, de rögtön felugrott Balogh Gyula mérnök és még egy társa, akik megragadták Mihalovits kardját és kicsavarták azt a kezéből, majd többen Csernáknak siettek a bekötözésére és az első kötözés után a gyár udvarán keresztül bevezették a vasgyár kórházába. A vasgyári utcasoron nagy feltűnést keltett a vértől elborított mérnök, akit három tisztviselőtársa kísért és támogatott.
Tasnády Antal rendőrfőtanácsos, a miskolci kapitányság vezetője azonnal megindította a legszigorúbb vizsgálatot. Mihalovits József dr. jelentést tett felettes hatóságának. A támadás oka nem került nyilvánosságra. Állítólag családi vonatkozású nézeteltérés előzte meg a véres kardtámadást. Csernák sértően nyilatkozott Mihalovits egyik hozzátartozójáról, aki ezt megtudta és felelősségre vonta a mérnököt. Egyébként sem Mihalovits rendőrkapitány, sem pedig Csernák mérnök nem hajlandók az eset előzményeiről nyilatkozni, ellenben úgy látszik, hogy mind a ketten lovagias úton akarnak egymással leszámolni, fegyverrel a kézben.
A segédek már tárgyaltak is és a párbaj elkerülhetetlennek látszik. Egyébként Mihalovits rendőrkapitányt mint előzékeny és kötelességtudó tisztviselőt ismerik Miskolcon és Diósgyőrben, Csernák mérnökről pedig azt jegyezték fel, hogy igen élénk társadalmi életet él és különösen a nők körében forgolódik sokat. Egyébként az ellenfelek távoli rokonok.