1932

Sírrablók fölött ítélkezett a törvényszék

Miskolc, április 6.

Dudujka Pál cikke

A gróf Serényi család kriptáját sírrablók fosztották ki, amely során több holttestet megsértettek. A csendőrség öt putnoki fiatalembert gyanúsított meg a hullarablással, végül ketten kerültek bíróság elé, amely tegnap másfél év fogházbüntetésre ítélte őket.

1931. december 18-áról 19-ére virradó éjjel öt fiatalember szörnyű tettre vetemedett. Álkulcs segítségével feltörték a Serényi grófok 1860-ban épült putnoki kriptájának vasrácsos ajtaját, majd kegyeletsértő módon egymás után estek neki a grófi család elhunyt tagjai koporsóinak. Villanylámpával világítva csaknem valamennyi halottas ládát kihúzták rekeszéből, felfeszítették és gondosan kirabolták. A gróf Serényi család néhai tagjaival eltemetett nagy értékű antik ékszerek, gyűrűk, gyöngyök, nyakláncok, karkötők és fejdíszek képezték zsákmányukat. Bűntettük során a leggyalázatosabb módon jártak el, amely során több testet megsértettek. A kilenc éve Budapesten elhunyt gróf Serényi Istvánné vásonkeői Zichy Aglae grófnő holttestének karjáról úgy szedték le karperecét, hogy eltörték a karját, egy másik férfi tetemének a fejét pedig széttörték, hogy megkaparinthassák a rajta lévő fejdíszt.

nsgif 16977965004
A putnoki Serényi-kripta borzalmas bűntény színhelye volt

A gyalázatos sírrablásra két nappal később derült fény, mikor a kastély parkjának felügyelői reggel megdöbbenve fedezte fel az aljas bűncselekmény nyomait. A kripta lezárt kapuja nyitva volt, majd mikor bementek, szemük elé tárultak a se Istent, se embert nem ismerő lélektelen fosztogatás nyomai, az egymásra dobált koporsófedelek és az azokból kifordított holttestek. A kriptarablás híre nagy izgalmat keltett Putnokon és a csendőrség erélyes nyomozást indított a hullarablók kézre kerítésére.

kriptarablás
A zsákmányért még a halottakat sem kímélték

Hamar öt putnoki legényre terelődött a gyanú, akiket előállítottak az őrsön. A gyanúsítottak közül ketten, Lenkei László 19 éves napszámos és Csernák László 28 éves géplakatos segéd azonnal beismerő vallomást tettek, így őket őrizetbe vették és tegnap már bíróság előtt feleltek tetteikért. A vádlottak beismerték bűntettüket, így Ráduly József egyesbírónak kétsége sem lehetett bűnösségük felől, mindkét vádlottat minősített lopás bűntettében mondotta ki bűnösnek, amiért jogerősen másfél-másfél évi fegyházbüntetésre ítélte őket. Az ítélet jogerős, a Serényi család azonban még most sem nyugodhat meg. Három gyanúsított után tovább folytatódik a nyomozás.

Az utaztató megjegyzése:

1932. április elején a sírrablók közül Klauszmann József 25 éves putnoki napszámost is letartóztatták, őt a bíróság 1932. május 24-én 1 havi fogházra ítélte. 1934-ben az utolsó két elkövető, Pártos László és Vladár József is csendőrkézre került Putnokon, akik ugyancsak beismerték, hogy – más bűntettek mellett – részt vettek a kriptarablásban. A bűnözőket épp a miskolci ügyészség fogházába kívánták bevinni, mikor hatalmas tömeg vette őket körül, s a helyzetet kihasználva Pártos – akinek bilincse törött volt – elszakította láncát és elmenekült. Társát, Vladár Józsefet bevitték az ügyészségi fogházba, arra vonatkozóan sajnos információval nem rendelkezünk, hogy e két sírrabló végül felelt-e bűneiért.