1931

Rejtélyes dráma Tiszalúcon, a vasúti sínek között

Miskolc, február 22.

Peczérvölgyi Samu cikke

Szombaton este eddig még kiderítetlen rejtélyes események történtek a Miskolc-Sátoraljaújhely közötti vonalon Taktaharkány és Tiszalúc között a sínek mentén. Egy halottja és egy haldokló áldozata van a tragédiának.

Az első pillanatban úgy látszott, hogy egyszerű vasúti szerencsétlenségről van szó. Később azonban olyan adatok merültek fel, amelyek azt sejtetik, hogy a robogó vonat előtt élet-halál küzdelem folyt le az áldozatok között. Erre vall, hogy mindkettőjük kezében kést találtak. A Sátoraljaújhely-Budapest között közlekedő 401. számú gyorsvonat, amely néhány perccel hat óra után robogott ki szombaton este a szerencsi pályaudvarról, hogy folytassa útját Miskolc felé, negyed 7 óra után haladt keresztül a tiszalúci állomáson. A vonat kifutása után a tiszalúci állomáshoz tartozó pályaőrök szokásos vizsgálatra indultak a sínek között. Az egyik őrház közelében haladtak, amikor kézilámpásaik gyér fényénél a töltés mellett fekvő árokban két mozdulatlan férfit pillantottak meg. Nyomban segítségükre siettek. Az egyik férfi már halott volt, míg a másik, aki szintén eszméletlenül feküdt, nehezen lélegzett. Úgy a halott, mint az eszméletlen ember feje és testének többi része is véres volt. A gyenge világításnál is látszott, hogy mind a kettőjüket hatalmas horzsolt és zúzott sebek borították. A ruházatuk rongyokban, cafatokban lógott le róluk. Miután az élőt első segélyben részesítették, értesítették az állomásfőnököt, majd a csendőröket, akik azonnal kiszálltak a vonalra. Az első pillanatokban úgy látszott, hogy vasúti szerencsétlenség történt, amelyet a gyorsvonat idézett elő. Minden jel amellett szólt, hogy a két ember a sínek között haladt és nem vették észre a mögöttük robogó gyorsvonatot, amely elütötte őket.

01

Talán az utolsó pillanatban akartak menekülni a halálos veszedelemből, de már elkéstek, mert a vonat lökhárítója az árokba sodorta mindkettőjüket. A hatalmas lökés átrepítette őket a töltésen, ahol az egyik a halálát lelte, míg a másik életveszélyesen megsérült.
Ennek a feltevésnek azonban, amely már az első pillanatban is több körülmény miatt nehezen elképzelhetőnek és furcsának látszott, a további tüzetes vizsgálat is ellentmondott és olyan bizonyítékok merültek fel, hogy nem egyszerű vasúti gázolásról van szó, hanem a robogó vonat előtt a sínek között élet-halál küzdelmét vívta a két ember.
Erre a következtetésre abból jutottak a csendőrök, hogy a halott éppen úgy, mint a haldokló kést szorongatott a kezében. Sikerült megállapítani mindkettőjük személyazonosságát és az ezzel kapcsolatban beszerzett adatok még inkább valószínűsítik, hogy rejtélyes dráma játszódott le a sínek között.
A halott Kallós Mihály 25 éves verpeléti dohánykertész volt, míg társa Valesák Károly szintén 25 éves verpeléti születésű dohánykertésszel azonos.
A két dohánykertész már hónapok óta a Tiszalúc mellett levő Bazsitanyán dolgozott. Lehetséges, hogy ismeretlen okok miatt ellentétek voltak közöttük és emiatt szólalkoztak össze a sínek között. Közben előkerültek a kések és a két felingerelt ember nem vette észre a közeledő vonatot. Természetesen ezt majd csak a további vizsgálat fogja eldönteni.
A csendőrség munkáját nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy Valesák Károlyt nem lehetett kihallgatni, mert a szerencsétlen ember koponyaalapi csonttörést szenvedett és haldokolva szállították be a miskolci Erzsébet-kórházba. Az orvosok reménytelennek tartják az állapotát.