1925

Rács mögött a kalandornő

Miskolc, július 4.

Dudujka Pál cikke

Különböző álnevek alatt évek óta folytatta bűnös üzelmeit Spiegel Róza kalandornő. Az előkelő urak megpumpolására szakosodott nőt a bíróság többhónapos börtönre ítélte.

A nagystílű szélhámosnő egy kis galíciai faluban született, ahonnan 1904-ben, mindössze tizenhét évesen szökött meg. Útja Magyarországra vezetett. Évekig egy budapesti mulatóhelyen dolgozott, majd egy kéteshírű, zúg színiskolának lett a növendéke. A háború alatt ismerkedett meg egy hadnaggyal, akivel közös háztartásba lépett. A tisztet utóbb századosként Frigyes főherceg mellé rendelték szolgálattételre, s egy bárónővel kívánták összeházasítani. Spiegel Róza mindent megtett ennek megakadályozása érdekében, hazug levelekkel ostromolta a menyasszony családját, majd végül különböző összegeket próbált kizsarolni a százados családjától azt állítva, hogy a tisztnek gyermeket szült. A kalandornő ezután különböző álneveken az ország számos városában megfordult, Kecskeméten, Nyíregyházán, Kassán, Győrött, Sátoraljaújhelyen és Debrecenben vetette ki hálóját áldozataira. Hol nevelőnőként furakodott előkelő családok hajlékába, hol egy gróf nevelt lányának, vagy gróf Andrássy Artúr természetes gyermekének adta ki magát, hogy aztán kölcsönöket vegyen fel és kisebb-nagyobb csalásokat és sikkasztásokat kövessen el. Közben számos alkalommal változtatta személyazonosságát, egyszer mint Török Irma grófnő, majd mint Somlay Irén, Szűcs Róza, illetve Szűcs Irma mutatkozott be – többnyire idős – uraknak, akiktől kisebb-nagyobb összegeket csalt ki. Hamis kilétének leplezésére cseh anyakönyvi okmányokat szerzett be, amelyek felhasználásával újabb bűncselekményeket követett el. Áldozatai között szerepelt a már megboldogult Fischer-Colbrie Ágoston kassai püspök is, akinek olyannyira bizalmába férkőzött, hogy az egyházi méltóságtól még ajánlólevelet is kapott.

407a5831f21d7e3b53c7a0e7384d9efc

Az elmúlt nyolc esztendőben üzelmeit egy férfi társaságában követte el, akivel vadházasságban élt, de csalásainál magányos nőnek mutatkozott. Az elegánsan öltözködő asszony modorával és „magas erkölcsi felfogásával” olyan jól játszotta szerepét, hogy csak Debrecenben három jómódú földbirtokos és előkelő állású ember ígért neki házasságot. Egyesek szerint az asszony kiválóan tudott hipnotizálni, s ebbéli képességét felhasználva bűvölte el az előkelő urakat. A civis városban aztán elkezdett égni lába alatt a talaj, így Miskolcra tette át székhelyét, ahol nevelőnőként Váradi Sámuel órás-ékszerész családjába furakodott be. A budapesti főkapitányság és a debreceni rendőrség közben csalás, okirathamisítás és sikkasztás miatt köröztette a viharos múltú kalandornőt, akit személyleírása alapján végül Miskolcon találtak meg.

Spiegel Rózát a miskolci rendőrség 1926. január 27-én a fő utcán tartóztatta le. A házkutatás során ötszázmillió értékű ékszert és kétszázmillió készpénzt találtak nála. A kalandornőt Debrecenbe szállították. Az eljárás meglepő fordulataként ezután a károsultak túlnyomórészt visszavonták feljelentésüket. Az urak bizonyára nem akartak ily kényes ügyben a címlapra kerülni, de talán más titkolni valójuk is akadt. Spiegel Róza a napokban állt a bíróság elé. A tárgyaláson ártatlanságát hangoztató szélhámosnőt a bíróság hét hónap börtönre ítélte.