1926

Páratlanul érdekes képzőművészeti kiállítás a vasgyári kaszinóban

Miskolc-Diósgyőr február 26.

Peczérvölgyi Samu cikke

A faji és nacionalista alapon működő Turán Egyesület Diósgyőr-vasgyárban is élénk közművelődési tevékenységet folytat. Rendszeresen találkozunk irodalmi és emlékműsoraikkal önállóan vagy a dalárdákkal közös rendezésben, színdarabokat mutatnak be, de az egyesülettől a képzőművészet sem idegen.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a kiállítás, ami múlt héten nyílt meg a vasgyári kaszinó helységeiben.  Az egyesület megszervezte a vasgyárban munkálkodó amatőr képzőművészek első nyilvános tárlatát. Február 21-én, vasárnap a vasgyári kaszinó helyiségeiben megrendezett tárlat igen nagy sikert aratott mind a vasgyári, mind a miskolci közönség körében. A 48 darab Szontágh Tibor-kép mellett 156 darab amatőrmunka szerepelt, melyek közül a kritika Filadelfi János szép krétarajzát, Pozsga Gyula nagyszerű pasztell- és olajfestményeit, Náther József nagy tetszést aratott olajfestésű csendéleteit, Szele Kálmán pasztellképeit, Lengyel László ceruzarajzait, Holló Ilona és Sztaha Gyuláné olajfestményeit, S. Kábellá Júlia törekvéseit, Vörös Elemér arcképfestéseit, Borsiczky Jolán olajfestményeit, Greth Antal, Csiszár József, Gőhler Alfréd, Zoványi Bertalan, Kaszab Dezső és Jakubeczi József olaj- és akvarellképeit, Murányi István és Andor ceruzarajzait tartja kiemelkedően jónak.

image0
Filadelfi János oltárképe a vasgyári evangélikus templomban

A tárlatot az egyesület elnöke, Törék László felügyelő nyitotta meg, melyben a Túrán Egyesület irodalmi és művészeti törekvéseire hívta fel a figyelmet. Ezt követően Helm Gusztáv tartott előadást a képzőművészetekről címmel. A két napig tartó kiállítást több mint 1200-an tekintették meg.
A sikeren felbuzdulva a vasgyári Turán Egyesület képzőművészeti szakosztály alakítását határozza el, amelynek: „feladata volna az egyesület számos amatőr festőjének ambícióját és festői készségét a helyes mederben, szakavatott irányítás mellett tovább fejleszteni, a vasgyári közönséget a művészet ez irányához közelebb hozni és amennyire módjában van, a helyes műízlést, műértékelést és helyes kritikai érzéket kifejleszteni…”

Az utaztató megjegyzése:

Az amatőr festők közül kétségtelen, hogy Filadelfi János vitte a legtöbbre. Keresett művész lett amatőr létére. Többek között ő festette 1926-ban – bár másolatban Liska E.G. nyomán – a vasgyári evangélikus templom oltárképét, amit az evangélikus közösségnek ajándékozott.

szontág tibor
Szontágh Tibor: Mosás a pataknál.......(cápával)

Szontágh Tibor: Máramarossziget, 1873 – Miskolc, 1930. Festő, grafikus.