1928

Orrcimpája bánta a véres párbajt


Miskolc, január 14.

Dudujka Pál cikke

Rendkívül heves párbajra került sor tegnap. A Tarnay Gyula huszárkapitány és dr. Pfliegler Kálmán orvos közötti viadal mindkét fél számára véres következményekkel járt. Pfliegler doktornak a kórházban kellett visszavarrni orrcimpáját.

Mint az párbajoknál megszokott, az okok pontosan most sem ismertek. Annyi bizonyos, hogy a miskolci előkelő társaság két tagja egy kávéházi beszélgetés során összeszólalkozott. Tarnay Gyula nyugalmazott huszárkapitány többek előtt oly sértő kijelentést tett Pfliegler Kálmán munkásbiztosítópénztári orvosra, hogy az párviadal útján kívánta becsületét megvédeni. Tarnay megbánta kijelentését és hajlandó lett volna más módon elégtétellel szolgálnia az orvos irányába, Pfliegler dr. azonban hajthatatlan volt és ragaszkodott a párbajhoz. A verekedés elől Tarnay kapitány sem futamodhatott meg, hisz becsületén kívül katonai rangját és nyugdíjjogosultságát is elveszítette volna, ha visszautasítja a kihívást.

A Miskolcon nagy feltűnést keltő párviadal Glosz Iván vezetésével a Gerevich-féle vívóteremben valósult meg. Az első összecsapás rendkívül heves volt és bár csupán négy percig tartott, amikor úgynevezett ambó-vágás történt, vagyis mindkét fél egyidőben sebezte meg a másikat. Tarnay a fején és karján sebesült meg, míg Pfliegler dr. bal homlokán kapott rendkívül súlyos sebet, majd bekövetkezett a szerencsétlenség: a homlokáról lecsúszó kard lemetszette orrcimpáját. Az összecsapásnak azonnal véget vetettek. A rendkívül súlyos sérülést szerzett Pfliegler Kálmánt rögtön beszállították az Erzsébet kórházba, ahol műtétileg varrták vissza orrcimpáját.

01

A szerencsétlen kimenetelű párbaj valósággal megdöbbentette az előkelő társaságot. Sokan úgy vélik, a lovagias elégtétel ezen idejétmúlt válfajának immár véglegesen a múlt homályába kellene vesznie.

Az utaztató megjegyzése:

A párbajozó feleket 1928 októberében a miskolci törvényszék hatszáz-hatszáz pengő pénzbüntetésre ítélte.