1923

Miskolci szálak a bélyeghamisítási ügyben

Miskolc-Budapest, január 6.

Peczérvölgyi Samu cikke

Két napja egy nagyszabású bélyeghamisítási bűnügy és ezzel kapcsolatosan egy eltűnt budapesti kőnyomdatulajdonos és egy eltűnt miskolci vasutas ügye foglalkoztatja az államrendőrség bűnügyi osztályát. Az érdekes és részleteiben még fel nem derített bűnügy eddig megállapított részletei a következők:

Január 4-én délelőtt megjelent a budapesti rendőrség bűnügyi osztályán egy kőnyomda tulajdonos felesége és bélyeghamisítás miatt feljelentést tett ismeretlen helyen tartózkodó férje, valamint ennek három miskolci bűntársa ellen, akik közül kettő a MÁV-nál, a harmadik pedig a Deichsel-féle sodronygyárban van alkalmazásban. Az asszony feljelentésében elmondotta, hogy férje Budapesten levő kisebb kőnyomdájában hónapok óta különböző névértékű hamis csehszlovák postabélyegeket gyárt, amelyet azután a megnevezett három miskolci egyénnek szállít le, akik azokat a határon túlra csempészik és ott megfelelő haszonrészesedés mellett forgalomba hozzák.

A hamisítást és csempészést már hónapok óta teljesen zavartalanul folytatják. Két héttel ezelőtt azonban férje is átment a megszállott területre, hogy ott a magával vitt több százezer cseh korona értékű hamis bélyeget értékesítse, de azóta semmiféle életjelt nem adott magáról. Az asszony annak az aggodalmának adott kifejezést, hogy férjét valahol tetten érték és a megszállott területi rendőrség elfogta.

bélyeg

Az asszony feljelentése alapján a rendőrség a bélyeghamisítási ügyben azonnal megindította a nyomozást. A miskolci detektívek a két bűntársat – a harmadik két hét óta szintén ismeretlen helyen tartózkodik – bevitték a kapitányságra és megkezdték kihallgatásukat. A gyanúsítottak rövid vallatás után beismerték a terhükre rótt bűncselekményt és elmondták, hogy a kőnyomda tulajdonossal szövetkezve hónapok óta folytatják eme üzelmeiket, amelynek során többmillió korona értékű hamis csehszlovák postabélyeget csempésztek ki az országból. A kicsempészett bélyegeket a megszállott terület különböző városaiban értékesítették ügynökeik útján. Az eltűnt kőnyomda tulajdonos és a vasutas tartózkodását illetőleg semmi felvilágosítást nem tudtak adni.

A beismerő vallomás adatainak birtokában a rendőrség érintkezésbe lépett a megszállott terület rendőrségével. Válasz azonban ezideig nem érkezett és így még mindig homály takarja a kőnyomdatulajdonos és a miskolci vasutas eltűnését, akik egyes feltevések szerint bűnténynek is áldozatul eshettek.

A nagyszabású bélyeghamisítási és titokzatos eltűnési ügyben a rendőrség széleskörben tovább folytatja a nyomozást. A tegnapi nap folyamán már a budapesti rendőrség is komolyabban bekapcsolódott az ügybe, mert azt hiszik, hogy a nyomdából a hamis bélyegeken kívül egyéb hamisítványok is kikerültek.

A szenzációs hamisítási és eltűnési ügyben, ha újabb fejlemény bírtokába jutunk, beszámolunk lapunk olvasóinak.