1907

Miskolc városa megadóztatja az évszakokat, valamint Tell Vilmost is!

Miskolc október 20.

Peczérvölgyi Samu cikke

Ne nézzen bolondnak a kedves olvasó, hogy ezt a címet adtam eme cikknek, mert ez az igazság! Mától adó alá tartozik a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, valamint Tell Vilmos, meg Stüszi Vadász, Geszler Hermann és a többiek. Igen, igen a kártyáról van szó, tudniillik a város Szentpáli polgármester javaslatára úgy döntött, hogy vidéki városok között elsőként bevezeti a kártyaadót.

Régen aktuális kérdés ez, hiszen a kártyázás szenvedélye már szinte társadalmi problémává nőtte ki magát Miskolcon. Ma már nem védekezhetnek azzal a szenvedélyes zsugások, hogy ez csak egy társasjáték. Nem! Ez szerencsejáték. Kártyázik itt mindenki, szegény, gazdag. Vagyonok, házak, telkek, sok ezer hold föld úszott már el ezen a „társasjátékon”. A legnagyobb kávéházaktól a legutolsó lebujig mindenütt egyformán hódolnak a kártya szenvedélyének. A kaszinókban, egyletekben, társaskörökben nem különben. A kártya háttérbe szorít mindent. A kaszinók vendégei a kártyaasztal mellett töltik el minden szabadidejüket. Kártyázik az iparos, a munkás, ha szabad délutánja van. Sőt egyesek szerint Miskolcon a pincézések az okai, hogy itt sokkal nagyobb átlaga kártyázik a lakosságnak, mint máshol. Nagy szükség van tehát a kártyaadóra. Szomorú statisztika volna azoknak a szerencsétleneknek a kimutatása, akiket évenként a kártya juttat a tönk szélére, vagy kerget az öngyilkosságba.

kártyaadó

Ezért a kártyaadó mindenképp üdvözlendő. Ez a kártyázás megszorítása. Szegény ember, kispénzű ember nem szívesen fogja fizetni a kártyacsomagokra kivetett adót és nagyon meggondolja, leüljön-e kártyázni. A vagyonosak, az urak, az ezerholdasok pedig fizethetnek. Ha fizetnek, minél többet fizetnek, abból a városnak, a köznek több haszna lesz. A kisembereknél a kártyaadó mindenképp jótékony hatású. Hogy mennyire jogos ez az új adó, mi sem bizonyítja jobban, hogy Miskolc jelenlegi vásár- és vámbérlője Dick Péter hajlandó 4000 koronát adni a kártyaadó bérletéért.

Tehát nézzük az új adó legfontosabb paragrafusait.

  1. §. Miskolc város területén mindennemű kártyajáték adó alá esik. 2 §. A játékkártyák után az adó következőleg állapíttatik meg: a) 32, vagy ennél kevesebb lappal bíró minden játszma után 20 fillér, b) 32 lapnál több lapból álló minden játszma után 40 fillér, c) fényezett vagy mosható kártyák után a lapok számához képest az a) és b) alatt meghatározott adó kétszeres összege fizetendő.
  2. §. Ezen adó fizetésére kötelesek a vendéglő, kávéház stb., szóval nyilvánoshelyek tulajdonosai, a társaskörök, egyletek, továbbá azok, akik játékkártyák eladásával üzletszerűleg foglalkoznak. 4. § Az adó kiszabása végett tartoznak az előző §-ban megnevezettek minden játszma kártyát az átvételtől számított 24 óra alatt a városi adóhivatalhoz bemutatni. Az adó mindenkor előre fizetendő, minek megtörténtét a hivatal a kártyalapon a városi bélyegzővel igazolja.

Ha meggondoljuk, hogy a nagy tételben, sőt a kisebb tételekben játszók is minden játszmát külön, bontatlan paklival játszák szép kövér adót róttak ki a szenvedélyes szerencsejátékosokra. Örömmel üdvözöljük tehát Szentpáli István polgármester kezdeményezését. Aki kártyázik az fizessen.