1948

Miért zülleszti saját pártját a megyei kisgazdavezér?

Miskolc, december 25.

Dudujka Pál cikke

Az elmúlt hónapokban csak a megyénkben több száz tagot zárt ki a Kisgazdapárt. A megtisztulásnak nevezett folyamat egyértelmű célja az egykori legnagyobb kormánypárt tudatos leépítése, végső soron felszámolása. Az akció vezetője nem más, mint Németh Imre, a Kisgazdapárt megyei titkára. Sokan felteszik a kérdést, miért épp a párt megyei vezetője zülleszti saját pártját? Milyen okok és érdekek húzódnak meg a háttérben?

ni
Németh Imre egyike azon dögkeselyűknek, akik a Kisgazdapárt elmúlására várnak

1946 óta másról sem hallani, minthogy a Kisgazdapárt sorait meg kell tisztítani, ki kell onnan zárni a jobboldalikat, a köztársaság elleni összeesküvőket, a kulákokat stb. stb. stb. Számos egykori kisgazdavezér azóta már börtönben van, Kovács Béla főtitkárt a Szovjetunióba deportálták, Nagy Ferenc miniszterelnök pedig külföldi száműzetésbe kényszerült. A folyamat azóta is tart, az elmúlt hónapokban csak a megyében több száz párttagot zártak ki a Kisgazdapártból, s mindennek élharcosa a párt megyei titkára, Németh Imre. De miért teszi ezt? Miért zülleszti és építi le a saját pártját? – teszi fel joggal a kérdést az olvasó. Informátorunk szerint az ok végtelen egyszerű: Németh titkos kommunistaként pártfeladatot végez, a cél pedig az egykor hatalmas tagsággal rendelkező kormánypárt elsorvasztása.

Németh Imre tavaly, 1947. január 1-jén lett a kommunista párt tagja, hivatalosan az abod-királykúti MKP-szervezet sorait erősítette. Alig pár hónappal később, tavaly tavasszal aztán a megyei pártbizottság káderese, Gattyán János hívta magához és titkos megbízást adott számára: lépjen be a Kisgazdapártba és ott képviselje a kommunista párt érdekeit. A nyomok eltüntetése érdekében Németh MKP-igazolványát Gattyán bevonta és páncélszekrénybe zárta.

kb
Kovács Bélát, a Kisgazdapárt elnökét sötét erők húrcolták el

Németh a feladatot kiválóan teljesítette és hamarosan nem csak a Kisgazdapárt titkos kommunista tagja, de megyei vezetője is lett. Ez év nyarán ugyanis újabb megbízást kapott a kommunista párttól: meg kellett szereznie a kisgazdapárt megyei titkári tisztségét. A feladat nem volt túl nehéz, hiszen a Kisgazdapárt elnöke, a szintén titkos kommunista Dobi István támogatását is élvezte. Így hát Németh Imre augusztus 1-je óta hivatalosan a Kisgazdapárt megyei titkárként harcol a párt „megtisztításáért”. Az igazi kisgazda eszmék hívei azóta rendre távoznak a pártból. Többségük ezt nem önszántából teszi, Németh Imre és hasonszőrű társai egymás után zárják ki a jobboldalinak, kuláknak, vagy osztályidegennek titulált párttagokat. Tagrevízió ürügyén csak nyár óta több száz kisgazdától szabadultak meg így. Németh most pedig már nyíltan szolgálja a kommunista érdekeket, minapi interjújában egyértelműen hitet tett a szocializmus és a kommunista párt mellett:

nf
Nagy Ferenc miniszterelnök sem kerülhette el a sorsát

„A tisztogatás során kizártunk pártunk helyi szervezeteiből majd száz személyt, akik szemben álltak a népi demokráciával. A tisztogatás után hozzáfogtunk tudatosan visszafejlesztett szervezeteink újjáélesztéséhez s Drótos Lajos, Sásdi Ernő segítéségével városban, megyében egyaránt életet vittünk pártunkba. Minden erőnket s figyelmünket arra fordítjuk, hogy minél szorosabbá tegyük az együttműködést a vezető munkásosztály nagy pártjával, a Magyar Dolgozók Pártjával.”