1918

Meghalt dr. Tüdős István, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke

Miskolc, október

Peczérvölgyi Samu cikke

Megrendülten állunk e hír hallatán. Egész Miskolcra a gyász súlyos, folytogató légköre telepedett. Még le írni nehéz: meghalt dr. Tüdős István püspök, a város köztiszteletben álló református főpapja. Tragédia ez a városnak, és az egyetemes református egyháznak. De legnagyobb tragédia a családnak, mégpedig felfoghatatlan dupla tragédia.

Amióta a rettegett kór, a spanyolnátha felütötte fejét Európában és hazánkban, számolatlanul szedi áldozatait. Nem válogat. Gazdag és szegény, előkelő és koldus, híres ember, tudós, művész, egyszerű kétkezi munkás, fiatal, vagy öreg egyformán áldozatául esik. Sajnos ez a gyilkos betegség szedte áldozatait a Tüdős püspök családjában is. Az események borzalmas láncolata akkor kezdődött, mikor az ereje teljében lévő 52 éves püspök 19 éves leánya, a bájos Ilonka, aki Budapesten az „Erzsébet” nőiskola polgári leányiskolai tanítóképző intézetének másodéves hallgatója volt spanyolnáthával ágynak esett. Szervezete néhánynapi küzdelem után feladta a harcot és múlthét szerdán, október 2-án tüdőgyulladásban elhalálozott. A megtört szülők hazaszállíttatták gyermekük holttestét a fővárosból és pénteken, október 4-én el is temették szeretett leányukat a Deszkatemetőben lévő családi kriptában. A gyászszertartást Lengyel István ref. püspöki titkár, tábori lelkész végezte, aki megható gyászbeszédet mondott a ravatal felett.

tüdős istvan

Az egész város mély részvéttel fordult a gyászoló Tüdős püspök és családja felé és még fel sem ocsúdott a tragédiát követő sokkból, de már itt az újabb borzalmas hír. A temetés után beteg lett a püspök és a megtört apa lelki gyötrelmeit testi fájdalmak is nehezítették. A betegség a lelkileg összetört embert ágyba döntötte, a lázas állapot mindig rosszabb lett és vasárnap reggelre kezelő orvosa, dr. Szabó Ármin tiszti főorvos, spanyolnáthából eredeztethető tüdőgyulladást állapított meg nála. A tüdőgyulladás mellett egyéb szervi baj is gyöngítette a szervezet ellenálló képességét, és már akkor tartani lehetett a katasztrófától. A betegség mind súlyosabb lett és alig két nap alatt végzett vele. Dr. Tüdős István püspök október 8-án, négy nappal leánya temetése után délelőtt 10 óra 45 perckor meghalt.

Felfoghatatlan tragédia! Gyászolunk! Gyászoljuk a leányt és az utána halt apát, az egyházi méltóságot, a köztiszteletben álló embert és családot!

Az utaztató megjegyzése:

Tüdős Ilonka és Dr. Tüdős István haláláról a kassai újságokban is jelent meg híradás. Bár Kassa csak 80 kilométer Miskolctól, de a hír ott már úgy szólt, hogy a püspök és leánya mellett a felesége, még egy gyerek, sőt Dr. Szabó Ármin tisztifőorvos is meghalt, ami persze nem volt igaz.