1936

Meghalt a magyar Sherlock Holmes!

Budapest, december 30.

Peczérvölgyi Samu cikke

Elment az utolsó-első detektív! Kedd délután 3 órakor a kispesti temető halottasházából a református egyház szertartásai szerint temették el a 86 éves korában elhunyt Haluska Lajost. Az 50 éves detektívtestületnek első tagjai között volt. Haluska Lajos 1850-ben született Miskolcon. Lakatosnak tanult, majd hosszú évekig vándorszínész, később rendőrbiztos lett, majd az 1886-ban megalakult budapesti detektívtestület 28 tagjának csoportvezetője. Szolgálati ideje alatt 22 éven át volt Ferenc József király udvarában, mint udvari mesterdetektív s Ferenc Józsefnek, Vilmos császárnak, a Perzsa Sahnak magas kitüntetéseit is elnyerte.

Valóban kiváló nyomozótehetség és az akkori idők kitűnő képességű detektívje volt. Legbravúrosabb ügye, – amit iskolapéldaként emlegetnek ma is – a szabadkai egy millió forintos betörés tetteseinek kinyomozása, amikor hetekig tartó aprólékos munkával minden nyom nélkül, tisztán finom logikai alapon és azzal a bizonyos hatodik rendőri érzékkel dolgozott, míg leleplezte a tetteseket. Mindössze egy feltételezése volt Haluska Lajosnak és ezt a megtalált trezor szétverésének módszeréből gondolta, hogy az elkövetőknek az átlagnál erősebb embereknek kellett lenniük.

haluska lajos
Haluska Lajos szép kort ért meg!

A gazdag életút legfontosabb megbízatását kétségkívül a császár körüli munka jelentette. Kitűnő megjelenése és színészi pályájáról magával hozott természetes csiszoltsága, valamint éleslátása tette őt alkalmassá erre a feladatra. A fiatal polgári biztos, aki – valahányszor Ferencz József király és az udvar a magyar fővárosban tartózkodott, – a királyi várban teljesített bizalmas jellegű szolgálatot és az uralkodó közvetlen környezetéhez tartozott. Különösen Erzsébet királyné (Sissi) kedvelte a jómodorú detektívet. Az emlékek szerint Haluska Lajosnak volt egy kalotaszegi hímzett, fehér selyemmellénye, amit a felesége készített számára. Ezt az inget kellett hordania a császári család körüli szolgálatakor, mert Sissi oda volt a ruhadarabért. Egyszer, szép fémkazettában, pompás kézimunkakészletet is küldött Haluska feleségének.

image0
Egy modern detektív mindent meg tesz a bűnügy megoldása érdekében! A képeken detektívek utcaseprőnek, nőnek, postásnak öltözve.

Szolgálati naplójából érdekes ügyekről olvashatunk: „1886. október 30. Bankrablás Szabadkán, négy tettes. 1889. november 6. Kiskőrösön Farkas Menyhért csalási ügye. 1891. február 6. Bizalmas puhatolás Szigetvárott. 1891. aug. 17. Lúgoson ezerforintos lopási ügy állampénztár kárára. 1895. Négy hét Bártfán Őfelsége a királyné mellett. 1896. ápr. 21. Pécel. Papakoszta Dimitri, Scheiber Rezső, Kozák Ambrus rabszökevények nyomában. 1904. dec. 6. Marosvásárhely. Bizalmas kiküldetésben Tisza beszámolóján. 1906. okt. 25. Orsova, Kassa, Késmárk. Rákóczi hamvait hazahozták…” 1908-ban került nyugdíjba és azóta Kispesten lakott. Kicsit el is feledték. Esténként megitta a fél liter borát, elszívta négy pipa dohányát. Így élt Kispesten, a Hunyady János utca 29.-ben miután két feleséget eltemetett, megvakult, 86 évesen társtalanul pergette napjait. Mottója a szakmájáról és az életről így szólt: „Munkámat végeztem lelkiismeretesen, legtöbbnyire eredménnyel, hála istennek.” Az életről: „A túl jólelkűség nem helyes.” Most elérte őt is a végzet. Nyugodjon békében Haluska Lajos mesterdetektív, az utolsó-első Sherlock Holmes!