1913

Nem érdemes egy férjnek sörért menni egy májusi estén!

Miskolc-Újdiósgyőr, május 10.

Peczérvölgyi Samu cikke

Érdekes eset történt minap Újdiósgyőrben, ami rávilágított arra, hogy nem árt egy férjnek, ha vigyáz kedves feleségére. Már május van, hátunk mögött a fogcsikorgató tél, de még nem perzsel elviselhetetlenül a nyári nap sugara. Rügyeznek a fák, zöldbe borult a természet és az esték is oly’ balzsamosak. Szerelmes párokat ez a kellemes idő andalgásra csábítja.

A történet azzal kezdődött, hogy egy gyári munkás hazafelé tolta biciklijét, rajta a frissen vásárolt 11 koronás, erős vetítésű reflektorlámpájával. Bandukolása közben Berger Lőrinc fűszerüzlete előtt találkozott két gyári kollégájával, barátjával, akik nagy cinkosan mondták, hogy ha akar valami érdekeset látni nézzen a villamos vasút töltésének oldalába. Biciklis hősünk ezt meg is tette és ámultan vette észre az ott félreérthetetlen helyzetben tevékenykedő párocskát. Vicceljük meg őket, jött a gonosz gondolat és hárman közelebb settenkedve a bicikli vadonatúj reflektorlámpáját bekacsolva szinte nappali fénybe borították a szerelmeseket.

1

A pár zavarba jött a nagy kivilágítástól. A nő visítani kezdett. A férfi pedig felháborodottan kiáltott: – Menjenek a fenébe! Tán nem láttak még ilyet? De ők csak tovább álltak, mint a cövek, mire a május esti szórakozásának legédesebb perceiben megzavart fiatalember felugrott, követ ragadott és bedobta vele a biciklilámpát. Majd egy vasvégű bottal balszeme alatt alaposan megütötte az egyik barátot. Közben megérkezett még egy férfi, aki szintén beleavatkozott az ügybe és általános verekedés tört ki. Meglepő módon, amíg a három jókedvű barát a megzavart fiatalemberrel küzdött, addig a semmiből előbukkant férfi a nőt verte és néha a három barát mellé állt a küzdelemben. Az általános lármára nem sokára a csendőrség is megjelent, akik véget vetettek a május esti foglalatosságnak.

Az ügy előzménye az volt, hogy Csuzda István vasgyári munkás kedves nejével, született Lőrincz Jolánnal szép újdiósgyőri komfortos házukba albérlőt fogadott, mégpedig a fiatal, jóképű vasgyári munkást, Kovács Rezsőt. Mint jó kollégák a főbérlő-albérlő a kellemes májusi estén, egy remek vacsora után úgy döntöttek, hogy ki mennek sörözni a villamos vasúti töltés oldalába. Békésen kortyolgatták az italt, beszélgettek, kvaterkáztak, amikor az albérlő csak úgy megemlítette, hogy nem-e lehetne engedni a lakbérből, mert bár jutányos, de mégis megterhelő a szakmáját épp kezdő fiatalembernek. Ezen Csuzda István elmélázott és épp szólni akart, amikor megjelent kedves felesége, Lőrincz Jolán és letelepedett melléjük. El is terelődött a szó a dologról, kiváltképp akkor, amikor kiderült, hogy elfogyott a sör. Csuzda István, mint jó főbérlő úgy döntött, hogy elmegy sörért, bár az jó félórai járás. Magára maradtukban Kovács Rezső különböző operett áriákat énekelt Lőrincz Jolánnak, majd ismét panaszkodni kezdett a lakbér miatt. És Lőrincz Jolán nagyon megértőnek bizonyult!

Ekkor jött a reflektor, a verekedés, Csuzda István visszaérkezése a sörrel, a csendőrség a lárma, a ribillió! Az ügynek tanulsága, hogy ne menjen egy férj május este fél 11 órakor egy félórányira levő kocsmába sörért akkor, ha a felesége egyedül marad a villamos töltés oldalában egy fiatal albérlővel. És egy albérlő ne panaszkodjon a lakbérre a főbérlő feleségének, mert lehet, hogy hirtelen kereshet egy másik lakást!

Az utaztató megjegyzése:

A dolog itt nem ért végett mert az említett hölgy beperelte a Miskolczi Estilapot és a cikk szerzőjét, Sassy Csabát, aki először hírt adott az esetről. A Miskolci Törvényszék igazat adott a felperesnek, hisz név szerinti említése a szereplőknek személyiségi jogokat sértett. Sassy Csabát a bíróság súlyos pénzbüntetésre ítélte. A történet igaz volt, nem is ezért kapta a bírságot a hírlapíró. Hála Istennek ez a kis affér belefért Csuzda Imre és Lőrinz Jolán házasságába, nem váltak el. Lőrincz Jolánt a Tanácsköztársaság után kommunista szervezkedésben való részvétellel vádolták meg, mert mint kiderült agitált a kommün mellett és egy hatalmas vörös zászlót is hímzett. Ezt a zászlót a kommün bukása után lakásán rejtegette.