1958

„Köteles Jóska” újra akcióban – megvan az első halálos ítélete

Miskolc, március 29.

Dudujka Pál cikke

„Köteles Jóska” – így hívják a háta mögött a bíróságon Koharek Józsefet, a volt miskolci lakatos-vasesztergályost, aki hadbíróként számos kivégzéssel bizonyította már, hogy az ellenséggel szemben nem ismer kíméletet. Egy durva fiaskó után tavaly került Miskolcra, hogy aztán sok-sok per után végre újabb halálos ítélettel tegyen tanúságot párthoz való hűségéről.

Koharek József régi miskolci munkás, e városban született még 1920-ban, s 1949-ig lakatosként, illetve vasesztergályosként töretlenül itt dolgozott. A háború végén került kapcsolatba a kommunista mozgalommal, s mint a MOKAN, majd a kommunista párt tagja azóta számtalan esetben és módon bizonyította kommunista elkötelezettségét. Volt már propagandista, szakszervezeti mozgalmár, 1948-ban a Gerő-brigád nevű falujáró munkáscsoport tagjaként járta a megyét, aztán élmunkás brigád-, majd üzemegység-vezetőként harcolt a párt és „népi demokrácia” zászlaja alatt.

nsgif 17021129759

Sok-sok eredményes pártmegbízatás után 1949 őszén a Bírói és Államügyészi Akadémiára vezényelték, s egy év múlva – bár doktori fokozattal még korántsem rendelkezett – immár hadbíró századosi rendfokozatban vette fel a harcot az igazságszolgáltatás nevében az ellenséggel. Legaktívabb időszaka talán 1953 februárja és 1955 júniusa között volt, amikor a Budapesti Hadbíróság elnökeként a legkeményebb politikai perekben járt el. Ekkoriban kapta gúnynevét is, a „Köteles Jóskát”, hisz – ahogy mondják – hadbíróként előszeretettel osztotta a kötelet a vádlottakra. Így a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségéhez kapcsolódó perben négy halálos ítéletet hozott, közülük aztán „csak” Bata Ferencet és Ungár Józsefet akasztották fel 1953. augusztus 18-án. A Keresztényszocialista Magyar Munkásmozgalom nevű szervezkedés perében öt fiatalt ítélt halálra, ezúttal egyedül Harczos Lászlót végezték ki, 1954. január 13-án. A mórahalmi parasztemberek koncepciós perében elsőfokon ugyancsak két halálos ítéletet hozott, ezúttal is csak egy akasztásra került sor, 1954. február 24-én Szécsi Vincét végezték ki. A franciáknak való kémkedés vádjával három halált mondott ki, amely eredményeként 1954. március 9-én Tószeghy Tamást, Marzsó Lórántot és Mihályi Istvánt akasztották fel. Tegyük hozzá, hogy ezeket az ítéleteket nem csak meghozta, de a perek végkifejletének tanúja is volt. Tanácsvezetőként jelen kellett lennie a kivégzéseken is, így saját szemével tapasztalhatta bírói működése tragikus következményeit.

nsgif 17021134835

Koharek elvtárs 1955-től már a Katonai Felsőbíróságnál, illetve a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumánál volt tanácsvezető bíró alezredesi rendfokozatban, s a párt biztos lehetett benne, hogy számíthat rá. Nem véletlen, hogy 1957 tavaszán őt jelölték ki a Rákosi-korszak bűneiért pellengérre állított Farkas Mihály volt honvédelmi miniszter és társai ügyében felállított elsőfokú bírósági tanács egyik tagjaként. Koharek – bírótársaival egyetemben – ezúttal is a párt által elfogadott ítéletre szavazott, s a törvénysértésekért főbűnösnek kikiáltott Farkas Mihályra mindössze hat év börtönt osztottak ki. Nem volt azonban kellőképp megbeszélve az a verdikt, a pártvezetés egy része azt minősíthetetlenül alacsonynak ítélte, ezért Kohareket pártszerűtlen magatartás címén alezredesként leszereltették, elküldték a hadbíróságtól és a 1957. április 29-én a Miskolci Megyei Bíróságra helyezték tanácsvezető bírónak. (Megjegyzendő, hogy Farkas ítéletét utólag 14 évre „korrigálták”.)

ezgif.com gif maker

Koharek József azóta minden energiáját arra fordítja, hogy párthűségét bizonyítsa. Egymás után tárgyalja az „ellenforradalmi” ügyeket, s osztja az éveket számolatlanul. Ő ítélkezett például Papp Miklós, a megyei munkástanácselnökhelyettese, vagy a mezőkövesdi járási forradalmi vezetők, Bálint József és társai felett. Tette mindezt úgy, hogy közben tanulmányait sem hanyagolta el! Volt, hogy két tárgyalási nap között államvizsgázott sikerrel. Az immár doktori címmel és jogtudományi végzettséggel rendelkező Koharek ellentmondást nem tűrő keménysége mellett azonban mintha veszített volna régi „fényéből”. Miskolci bírósági működése óta – közel egy év elteltével – még egyetlen halálos ítélet sem kötődött a nevéhez, egészen a tegnapi napig! Tegnap azonban ismét bizonyított: halálra ítélte Kummer Károly volt sátoraljaújhelyi nemzetőrparancsnokot, a kőkapui felkelők vezérét. Az elvtársak körében aratott öröm sajnos nem lehet teljes, a több mint egy éve külföldre menekülő Kummert csak távollétében tudta elítélni, felakasztatni már nem tudja.

02

Az utaztató megjegyzése:

Koharek József 1984-es nyugdíjazásáig ítélkezett a Miskolci Megyei Bíróságon. Politikai perekben később halálos ítéletet nem szabott ki, köztörvényes ügyekben azonban többet is. Az ő elsőfokú ítélete alapján végezték ki 1962-ben a „nikotinos gyilkos” Holhos Jánosnét és 1972-ben az „emődi családirtót”, Csapkó Jánost.