1910

Kormos Ilonka egy igen drága primadonna

Miskolc, január 12.

 Peczérvölgyi Samu cikke

 Még, hogy nem megy jól a vidéki színészeknek? Persze a vaskos gázsihoz tehetség is kell ám!  A miskolci színtársulat nagy tehetségű művésznője igazán előnyös szerződést kötött a budapesti Király Színházzal, illetve annak vezetőjével Beöthy Lászlóval. Már a fővárosban is tudja mindenki, hogy Kormos Ilonka nem csak egy drága színésznő, hanem a legdrágább primadonna az országban.

A miskolci színtársulat dédelgetett üdvöskéje, kedden este már a budapesti Király Színházban vendégszerepelt. A feltűnően szép szőke leány, valóságos táncfenomén és a szubrettség fő kellékének, a huncutságnak oly nagy birtokosa, hogy Pálmay Ilka óta nem látott ilyet a publikum. A keddi fellépés voltaképpen nem is vendégjáték, mert Kormos Ilonkát már gárdájába szerződtette Beöthy László s így a főváros színházi élete egy érdekes egyéniséggel szaporodik. De a „drága primadonna“ szerződtetésének története van.

Vagy egy esztendővel ezelőtt történt, hogy valaki felhívta Beöthy László figyelmét egy vidéki színésznőre.

kormos

– Mit tud az a leány ? – kérdezte Beöthy.

– Mindent! – felelte az ajánló.

– És szép?

– Nagyon szép.

– És olcsó?

– Nagyon drága.

– Mindegy! – mondotta Beöthy, mégis megnézem!

És még aznap gyorsvonatra ült és egy félnapot utazott Miskolcra, hogy megnézze a drága primadonnát. A közvetítő is vele tartott és útközben annyi szépet és annyi jót mesélt a kis primadonnáról, hogy Beöthy egyszerre csak megjegyezte:

– Azt hiszem nem fog nekem tetszeni az a leány.

– Miért nem? – rémüldözött útitársa.

– Mert ön annyira dicséri.

De másképp történt. A drága primadonna a sok dicséret dacára is tetszett Beöthynek és a direktor nyomban le is sietett a színpadra, illetve az öltözőbe, hogy megalkudjék Kormos Ilonkával. De nem ment simán a dolog, mert egyszerre csak „kibújt a zsákból” a drága primadonna.

– Szerződtetném magát három évre, – mondotta Beöthy.

– Én csak egy évre szerződöm! – felelte a primadonna.

– Szerződtetném magát tízezer korona évi gázsival.

– Én csak húszezerért szerződöm…

beöthy
Beőthy László előre örült a jó "vásárnak"

Beöthy meghökkent egy kissé, aztán alkudozni kezdett:

– Adok tizenkétezret…

– Csak húszezerért szerződöm!

– Adok tizennégyezret!… Tizenötezret!… Tizenhétezret!… Tizennyolcezret!… Tizenkilencezret!… – így licitált egyre feljebb, de Kormos Ilonka csökönyös maradt és még akkor sem ment bele az üzletbe, amikor Beöthy már tizenkilencezerkilencszázkilencvenkilenc koronát ajánlott fel.

– Egy koronát, egy hatost, egy fillért se engedek a húszezerből! – mondotta a primadonna és az üzlet akkor nem jött létre.

Azóta elmúlt egy év és pontosan az évfordulón táviratot kapott Kormos Ilonka ezzel a tartalommal:

„Megadom a koronát, jöjjön. Beöthy.“

És a „drága primadonna“ most eljött…