1934

Kommunistából fasiszta – doktorból beteg

Mikor zárják már be végre a megtébolyodott Domján Lajos dr.-t?

Miskolc, november 24.

Dudujka Pál cikke

Miskolc város mindig is bővelkedett a színes egyéniségekben, imádtuk a Latabárokat, szerettük Kaffka Margitot és még sorolhatnánk büszkeségeinket, de mindig voltak olyanok, kiknek különcsége inkább okozott közbotrányt, mint megelégedést. Utóbbiak egyike Domján Lajos dr., a kommunista-fasiszta orvos, kit ismét elméjének meglágyulása ismét megmentett a felelősségvállalás alól. Az ügy érdekessége, hogy a kérdéses személy nem más, mint a város néhány éve elhunyt, köztiszteletben álló táblabírójának fia.

Dr. Domján Lajosnak immár harmadszor kellett volna, hogy feleljen bűneiért. Először 1930-ban indult ellene eljárás Szekszárdon rablás és gyilkosság vádjával. Kiderült ugyanis, hogy Domján doktort „veszedelmes kommunista gyilkos”-ként immár közel egy évtizede állt körözés alatt. A hírek szerint 1919 júniusában Szamuely és Pogány népbiztosok megbízásából ment Tolna megyébe az ottani ellenforradalmi mozgalom elfojtására, mint politikai vádbiztos. Különösen nagy tevékenységet fejtett ki Szekszárdon, az ő vádjai alapján lövették agyon – tárgyalás nélkül – tíz vörös katonával 1919. június 29-én, a tolnai Petőfi-laktanyában dr. Baranyai László bogyiszlói községi orvost és Vass József 19 éves pénzügyőrt azért, mert részt vettek az ellenforradalom megszervezésében. Bűnlajstromához tartozott állítólag, hogy egy postafőnököt és egy bankhivatalnokot is halálra ítéltetett, akiknek csak hosszas kegyetlenségek után kegyelmeztek meg, amint ahogy az is, hogy Tolna és Mőzs községekre hadisarcot vetett ki. A Tanácsköztársaság bukása után Domján külföldre szökött, megfordult Belgrádban, Szarajevóban, Pozsonyban, Münchenben, végül Berlint választotta állandó tartózkodási helyéül és itt orvosi praxist kezdett. Minthogy honosított oklevéllel nem rendelkezett, a német fővárosban kuruzslás miatt indult ellene eljárás, majd újságírónak állt. Erős honvágy gyötörte, de évekig nem mert hazatérni az általa elkövetett bűntettek miatt, így csak tizenegy év elteltével, 1930. november 5-én látogatott Miskolcra, hogy meglátogassa édesanyját.

20210502 101747

Érkezéséről azonban értesült az Igazságügyminisztérium, amely a szekszárdi királyi ügyészség 1921-ben kibocsátott körözése alapján elrendelte letartóztatását. A miskolci detektívek november 19-én fogták le özvegy édesanyja Szentpéteri kapui lakásában. Kihallgatásakor arra hivatkozott, hogy semmire sem emlékszik és zavaros szemű elmebeteg benyomását keltette. Másnap a szekszárdi ügyészségi fogházba szállították és eljárást indítottak ellene. Védője már indítványozta, hogy állapítsák meg elmebetegségét, s arra hivatkozott, hogy már 1916-ban is ilyen ok miatt mentették fel a katonai szolgálat alól, s utóbb a berlini Wittenau elmegyógyintézet is megállapította ugyanezt. Az ügyvéd állítását, később az orvosszakértők is megerősítették, a hivatalos jelentés szerint tébolyodott, terjedő hűdéses elmezavarban szenved. Ezen a Szentpéteri kapui lakoson bizonyosan nem lepődtek meg, az utcában régóta nem tartották normálisnak a furcsa viselkedő fiatalembert. Domján Lajos ellen tehát büntethetőséget kizáró ok miatt az eljárást megszüntették és szabadlábra helyezték. A fiatal orvos hazatért édesanyjához és bár akkor azt rebesgették, hogy a mamának autóval kellett hazaszállíttatnia úgyszólván teljesen tehetetlen beteg fiát, Domján dr. hamar erőre kapott. Betegsége azonban nem hagyta nyugodni, így egy ízben öngyilkossági kísérletet követett el, majd utána is azzal fenyegetőzött, hogy végez magával. Két év múlva immár a miskolci fasiszta-irredenta párt elnökeként került a hírek közé.

harmfulunfortunategrackle max 1mb
Domján dr. talán csak a hülyejárások minisztere nem volt!

Domján Lajos dr. ellen ugyanis tavaly a miskolci városi kihágási bíróság kuruzslás miatt indított eljárást. Mint kiderült, a doktor újszerű, géppel írt röplapokon terjesztette orvosi szolgálatatásait a következő szöveggel: „Istenben hívő keresztény betegek részére ingyen orvosi tanács szerdán, csütörtökön, pénteken délelőtt 10-től 1 óráig Miskolc, Kossuth utca 14. hátul az udvarban, Fascista misszió irodájában.” A röplapok terjedtek kézről-kézre Miskolcon és a környékbeli falvakban, s özönlöttek az emberek a fasiszta párt irodájába. Híre eljutott a fővárosba is, ahonnan hivatalos megkeresés tudakolódzott afelől, hogy Domján dr. folytat-e orvosi gyakorlatot, illetve elkövetett-e kuruzslást. A városbíróság részéről dr. Segesvári Viktor tanácsnok járt el az ügyben, aki megállapította, igaz a hír, Domján dr. betegeket fogad, részükre recepteket ír és gyógyszereket szolgáltat ki. Csakhogy – és itt jön a bökkenő – Domján dr. változatlanul gondnokság alatt volt, így orvosi praxist folytatni nem állt módjában.

Ha a tisztelt olvasó még nem elégedne meg ennyi meghökkentő hírrel, akkor nem árt tudnia azt sem, hogy Domján dr. a miskolci fasiszta párt elnökeként a híres csodadoktort, Kunczi József cukorfőzőt nevezte ki a párt budapesti elnökének „a fajhigiénia terén szerzett érdemei elismeréseként”. Ezzel Lajos doktor gyakorlatilag a párt országos elnökeként is viselkedett, amire bizonyosan nem volt joga.

Ilyen előzmények után került dr. Domján Lajos a napokban a budapesti büntető törvényszéke elé, ám ott nem a vádlottak, hanem a tanúk padján foglalt helyet! Minthogy elmebetegként most sem vonható felelősségre, egy általa megtévesztett leány bűnpörében tanúskodott. A tizenkilenc éves miskolci Sznagyik Máriát ugyanis arra vette rá, hogy gépeljen le és írjon alá egy beadványt, melyet a fasiszta-irredenta párt miskolci szervezte jegyzett. Az irományt – mely a per tárgyát képezi – természetesen a párt miskolci ügyvezetőjeként dr. Domján Lajos mondotta gépbe a leánynak. A kis Mária zokogva kért bocsánatot a bíróság előtt és jóhiszeműségét hangoztatta. A törvényszék nyolcvan pengő pénzbüntetésre ítélte, de annak végrehajtását felfüggesztette a nyomatékos enyhítő körülményekre való tekintettel. Az ítélet indoklásában leszögezték: „Ennek a bűnperben az igazi bűnöse voltaképpen dr. Domján Lajos, aki bűncselekményének következményei alól csak úgy tudott megszabadulni, hogy elmebetegnek nyilvánították.” Lajos doktor tehát ismét megúszta, kíváncsian várjuk, mivel fog még előrukkolni, ha nem zárják végre oda, ahova való, a bolondok házába!

Kapcsolódó cikkeink: