1943

Karády Katalin városunkban énekelt

Miskolc, február 1.

Peczérvölgyi Samu cikke

Óriási szenzáció! Január 30-án és január 31-én a Miskolci Nemzeti Színházban három koncertet adott hazánk első számú filmdívája, színésznője, a háború súlytotta magyar lélek legfontosabb művészi támogatója, Karády Katalin. A szenzáció nem véletlenül megfelelő jelzője az eseménynek, hisz a díva igazán még sehol nem lépett fel vidéken. Jónéhány éve, kevésbé ismert és ünnepelt korában Kolozsváron volt egy előadása, de mióta befutott és valóban a magyar film elsőszámú „sztárja” lett nem szerepelt Budapesten kívül. Most, Földessy Géza, miskolci színigazgató leleményessége és áldozatos munkája eredményeképp három előadásra érkezett Miskolcra, majd innen tovább utazva Debrecenbe.

…Muszka földről lassan jár a posta… Az égen ragyogó csillagot nézzük itthon és nézi a magyar honvéd odakint a havas jeges orosz földön. És üzenünk a csillaggal és visszahozza a csillag szikrázó fénye az üzenetet hozzánk messziről az orosz tél borzalmaiból… Ki ne ismerné a rádióból azt a mély, búgó hangot, amely szíveket tapogatóan, könnyeket facsaróan mondja el azokat a dalokat, amelyekben benne sír a magyar bánat, benne kacag a ritka magyar öröm, az a hang, amelyen Karády Katalin mondja az orosz földön harcoló honvéd hazaszánt üzenetét és a mi édesen ölelő üzenetünket honvédeinkhez, testvéreinkhez. Karády Katalin, nemcsak egy színésznő, nemcsak egy filmcsillag. Ő háborús országunk lelkiismerete és vigasza.

karády

Karády egészen különleges műsorral készült itt Miskolcon. Mivel meghatotta a fogadtatás, Miskolcra érkezése grandiózus jeleneteket okozott és pénteki itt léte óta, nem tudott úgy kilépni az utcára, hogy rajongók százai ne fogják közre. Szombat délelőtt sétálni indult a belvárosban és ezért órákra leállt a villamosforgalom, hisz az embertömegtől lehetetlen volt közlekedni. Ez a műsor azért volt különleges, mert nem volt megtervezve. Karády kiállt a Miskolci Nemzeti Színház színpadára és felkérte a mind három előadáson (szombaton kettő, vasárnap egy) jelenlévő zsúfolásig megtelt nézőtéren lévő közönséget, hogy kívánjanak tőle dalt. És szép sorban előadta azokat, ha többször kívánták ugyanazt a dalt többször is. A dalokat a nézők állították össze, ezek közé tűzdelt néhány kevésbé ismert Karády számot is. A koncerten egy másik ismert művészt is láthatunk, mert a Karády számok legnagyobb sikereinek zeneszerzője, Polgár Tibor, a budapesti Rádiózenekar karnagya kísérte zongorán a dívát.

A nézőtér olyan volt, mint egyetlen tekintet, amely a színpadra feszül. Szinte itták szomjasan a lelkek Karády dalait. Karády mintegy mágus játszott a szíveken, könnyes szemmel, vagy mosolygó arccal, bámult a közönség és minden dal után olyan zúgó tapsvihar, amely percek múlva is alig tudott elcsendesedni. A miskolci társulat sem vallott szégyent a Karády esten sem. Az est első része egy Herczeg Ferenc egyfelvonásossal indul, majd Komlós Juci háborús verseket adott elő nagyon tehetségesen.

karády1
Karády Katalin a Miskolci Nemzeti Színház művészeivel

Karády Katalin vasárnap délben 12 és 1 óra között a Koronaszálló kávéházában saját levelezőlapján autogramokat adott. A levelezőlap egy pengőbe került s a teljes bevételt a miskolci kórház kapta.

Páratlan hétvége volt Karády fellépése Miskolcon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a sokszáz rajongói levél, mint például ez is: „Január 30-31-én nagy esemény volt Miskolcon. Karády Katalin művésznő legszebb énekszámait énekelte legnagyobb sikerrel, mely felejthetetlen marad. Zongorán Polgár Tibor kísérte. Amerre legragyogóbb filmsztárunk jár, mindenütt rajongók ezrei vették körül. Szeretett Művésznő! Engedje meg, hogy hálás köszönetemet fejezzem ki a dedikált fényképért, melyet személyesen kaptam öntől.

Rajongója tisztelettel:

Czeglédi Magdolna

Hejőcsaba

Az utaztató megjegyzése:

Karády Katalin egyszer járt Miskolcon, bár később két miskolcihoz is szoros szálak fűzték. Zsedényi Bélához és Demeter Gézához fűződő kapcsolatára később visszatérünk. 

zsedényi béla rákosival és puskin nagykövettel

1955

Zsedényi Béla, a Miskolcról az ország élére delegált egykori közjogi méltóság halála

A miskolci jogakadémia tanára, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzeti Főtanács elnöke, ma már névtelen áldozat egy jeltelen sírban. Az egykor ideiglenes államfői jogokat gyakorló Zsedényi Béla teste négy évnyi sínylődés után börtönben lelte halálát.

001

1931

Demeter Géza Afrika-utazó, a bájos egzotikus hölgyek tisztelője

Közel három évig kóborolt távoli egzotikus és veszélyes tájakon. Különösen Abesszíniában folytatott kalandos utazást, amelyről legújabb kötetében rendkívül élvezetes útibeszámolót olvashatunk. Az írás különlegessége, hogy gazdag fényképgyűjteményt csatolt írásához, amelyből számos buja afrikai szépség alakja tűnik fel.