1934

Felmentették a hamis kártyázással vádolt miskolci ügyvédet

Miskolc, december 2. 

Már egy év is, hogy Tannenbaum Jenő malomvállalati tisztviselő, Kerekes József MÁV tisztviselő, Pető József, az Apolló-mozi volt igazgatója és Kőszegi Sándor részvénytársasági főtitkár azt állították, hogy Neményi Ödön a miskolci Kereskedők és Gazdák Körében az úgynevezett römi-játékban, mely egyébként nem hazárdjáték, hamisan játszott. Állításuk szerint Neményi a kártyát úgy keverte el, hogy a Joli Joker állandóan hozzá kerüljön, s ezen manipulációnak következtében esetenként 50-60 pengőt, összesen négyezer pengő körüli összeget nyert. Bár Tannenbaum egyik ügyvédbarátja útján kezdetben békésen akarta elintézni az ügyet, később azért került nyilvánosságra a dolog, mert meg akarta óvni Neményi garázdálkodásától a klub többi tagjait. Neményi Ödön válaszul rágalmazási pört indított Tannenbaum és társai ellen, viszont Tannenbaum Jenő csalás, illetve hamis játék miatt följelentést tett Neményi ellen a miskolci királyi ügyészségen.

A nyilvános vád nagy meglepődést okozott városunk közönségében, Neményi ugyanis magánkörülményei tekintetében egyáltalán nem volt rászorulva a csalásra. Az ismert ügyvéd hét esztendeig volt a harcéren, illetve hadifogságban, ahonnan hazatérve az ország egyik legnagyobb vidéki kereskedelmi cégének vezetését vette át, s olyan anyagi viszonyok között élt, hogy nem volt rászorulva arra, hogy a szerencse korrigálásával párpengős nyereségtöbbletet vágjon zsebre, főként nem mindennapos partnerétől és barátjától, Tannenbaum Jenőtől.

A kínos rágalmazási pör ilyen előzmények után indult meg a járásbíróságon 1934 februárjában, ahol Égerer Kálmán dr. tárgyalta. A bíróság előtt Tannenbaum és társai is fenntartották azon állításukat, hogy Neményi velük hamisan játszott. Dálnoky-Nagy Zoltán, mint Tannenbaum Jenő védője kérte a valódiság bizonyításának elrendelését és a törvényszéki eljárás befejezéséig a tárgyalás elhalasztását. Ennek értelmében Égerer Kálmán járásbíró a Neményi ellen folyamatban lévő csalási ügy jogerős befejezéséig a tárgyalást felfüggesztette. 

Neményi Ödön csalási ügyét a miskolci kir. törvényszéken Ráduly József dr. egyesbíró tárgyalta. A nagy érdeklődés mellett megtartott tárgyaláson Neményi ragaszkodott ártatlanságához és közölte, soha semmiféle manipulációval nem kísérletezett, mindig korrektül játszott Tannenbaum Jenővel éppen úgy, mint másokkal. A törvényszék előtt a tanúk többsége megerősítette, hogy Neményi csalárd módon játszott. A bíróság ezután kártyaszakértőket hallgatott ki. A törvényszéki szakértő véleménye szerint feltűnés nélkül meg lehetett csinálni a hamis keverést olyan módon, ahogyan a tanúk előadták. Az egész – mondotta a kártyaszakértő – csak kézügyesség kérdése. Ezután a bíróság előtt bemutatta a különféle hamis keverési módokat. Rosenberg Márton dr., Neményi Ödön védője a mutatványokra megjegyezte: – Ez kérem bűvészet.

A tárgyalás során többen Neményi mellett tanúskodtak, köztük dr. Balla Ignác ügyvéd elmondotta vallomásában, hogy többízben kártyázott szolid alapon Neményi Ödönnel, azonban játékában semmiféle rendelleneset nem tapasztalt, sőt tizenöt játékból tizenkét alkalommal ő nyert és Neményi csak háromszor. Meg van győződve róla, hogy Neményi minden alkalommal korrektül játszott.

A pör végén Ráduly József törvényszéki bíró kihirdette az ítéletet, mely szerint Neményi Ödönt az ellene emelt vád és annak következményei alól bizonyítékok hiányában felmenti, miután a vádlott állandó tagadásával szemben a vád képviselőinek nem sikerült megnyugtató bizonyítékot produkálni. Közölte, több tanú vallomását ellentmondásaik és bizonytalanságaik miatt figyelembe venni nem tudta. Az elhangzott ítélet ellen dr. Vajó József kir. ügyész fellebbezett és semmisségi panasz nyújtott be.

A debreceni kir. ítélőtábla büntető fellebbezési tanácsa tegnap foglalkozott az üggyel és a kir. ügyészség fellebbezését alaptalannak találva, a kir. törvényszék felmentő ítéletét indokainál fogva helybenhagyta. A felmentő ítélet jogerős.