1935

Gömbös Gyula és a diósgyőri víz

Miskolc, október 21.

Peczérvölgyi Samu cikke

Régóta jár az a mendemonda, ha úgy tetszik pletyka, hogy Gömbös Gyula miniszterelnöknek egészségügyi problémái vannak. Az utóbbi időben egyre inkább fáradtnak tűnik, sápadt és mintha valami rejtélyes kór kínozná. Igaz, hivatali, miniszterelnöki teendőinek maradéktalanul eleget tesz, de a suttogó hangok nem csitulnak. Kapóra jött ezért a Borsod-Miskolczi Estnek az az esemény, ami miatt Gömbös Gyula és felesége tegnapelőtt és tegnap Miskolcon tartózkodott. Így legalább személyesen is meg tudtunk győződni a miniszterelnök egészségügyi állapotát érintő kérdésekről.

gömbös01
Gömbös Gyula fénykorában és betegen

Nagy ünnepség volt tegnap városunkban. A vármegyei és miskolci Vitézi Szék zászlóavatása. A Vitézi Szék még október 8-án tett látogatást a miniszterelnöknél. A küldöttség vezetője, vitéz Buttykay Béla huszárezredes – vitézi székkapitány – tolmácsolta a vitézek azon kérését, hogy zászlóavató ünnepükön a zászlóanyai tisztséget a miniszterelnök felesége, vitéz Gömbös Gyuláné vállalja el. A küldöttség vezetője egyúttal vitéz Gömbös Gyulát, mint rendtársat is meghívta a zászlóavatásra. Gömbös miniszterelnök szívélyesen fogadta a meghívást és örömmel vállalta az október 20-ai miskolci ünnepségen való részvételt, sőt azt is kijelentette, hogy feleségével már egy nappal korábban Miskolcra jön. Az ütemterv szerint Gömbös és felesége szombaton 17 óra 25 perckor érkezett Miskolcra. A Tiszai pályaudvaron hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnöki párt. A Borsod-Miskolczi Est is ott volt a fogadáson, ahol egy energikus Gömbös Gyulát láttunk. Nyomát sem tapasztaltuk annak, hogy betegség kínozná. A lelkes tömeg – közte Halmay Béla polgármester és vitéz Borbély-Maczky Emil megyei főispán, a miniszterelnök kebelbéli barátja és politikai harcostársa – gyűrűjében a vonatról leszálló Gömbös e szavakat intézte a megjelentekhez: „Ez a város nekem nehéz politikai harcok idején támaszt adott, hogy folytassam a harcot hazám érdekében. Ide haza jöttem, barátaim közé a megye székvárosába, amely az ország minta-vármegyéje.” Hatalmas éljenzés után Halmay Béla polgármester üdvözölte a miniszterelnököt. A Gömbös Gyulát és feleségét szállító kocsisor elindult, útjukat azonban egy kínos körülmény hosszította meg, a gömöri sorompónál – mint ahogy az szokott lenni – hosszú percekre feltartóztatta őket egy ide-oda tolató tehervonat. Ezen a miniszterelnök erősen elcsodálkozott és utasította titkárát, hogy ha visszaérnek Budapestre Halmay Béla polgármesterrel mindenképp egyeztessen eme lehetetlen állapot megoldása végett.

gömbös02
Gömbös Gyula még fényesebb korában és még betegebben

Az ünnepség sűrű programot kínált. A miniszterelnök és felesége részt vett a MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége) Polgári Kaszinó termeiben tartott gyermekvédelmi jótékonycélú uzsonnáján, este pedig vendéglátójuk, Borbély-Maczky Emil megyei főispán adott vacsorát tiszteletükre a megyeházán. Az eseményeken jelenlévő sajtó – köztük a Borsod-Miskolczi Est is – úgy vélte, hogy Gömbös egészségi állapotáról terjedő hírek tényleg csak pletykák. De akkor történt valami! A megyeházi díszvacsorán Gömbös – üdvözlő beszéde után – rosszul lett, összeroskadt, földre rogyott. Az általános riadalomban azonnal orvost hívtak, aki vese-görcsöt konstatált a miniszterelnöknél. A vacsorán diósgyőri származású ásványvizet fogyasztott és kezdetben arra gyanakodtak, hogy a víz okozta a görcsöket. Másnap vegyileg is megvizsgálták a vizet és nem találtak benne semmit, ami miatt ez görcsöt okozhatott volna. A szinte önkívületben vonagló miniszterelnököt gyorsan elkísérték szálláshelyére.

Tegnap délelőtt volt a zászlóavatás az ügetőpályán, sokezer ember jelenlétében, ahol a miniszterelnök sápadtan jelent meg felesége kíséretében. Gömbös Gyuláné, mint zászlóanya emelte az ünnepség fényét. A miniszterelnök csak egy rövid beszédet mondott. Az ünnepség után a vitézi rend és a meghívottak a Koronába vonultak vitézi áldomásra. Itt a sápadt és szemmel láthatóan beteg Gömbös szintén egy nyúlfarknyi beszédet mondott, majd ellátogattak a Nemzeti Egység Pártja Hunyadi utcai irodájába. A látogatás után este visszautaztak Budapestre.

Szép volt a vitézi zászlóavatás, de a díszvendég egészségügyi állapota felől sokasodnak a kérdések a fejünkben. Lehet, hogy a pletykákban és suttogó hírekben mégis van valami?

gömbös03
Gömbös Gyula temetése

Az utaztató megjegyzése:

Gömbös Gyula egy évre miskolci látogatása után már nem élt. 1936. október 7-én halt meg a müncheni neuwittelsbachi szanatóriumban szívrohamban, ahol már gyógyíthatatlan veseelégtelenségét próbálták kezelni. A Németországból nagy pompával hazaszállított koporsó előtt Hitler is tisztelgett.

A gömöri sorompó ügye ekkor még nem lett elintézve.