1935

„Gáztámadás” Miskolc ellen

Miskolc, június 7.

Peczérvölgyi cikke

Ma reggel a miskolci városházán dr. Tréki-Török Andor tanácsnok, az iparhatóság vezetője megkezdte azoknak a szakértői véleményeknek a tanulmányozását, amelyeket a keddi tömeges gázmérgezéssel kapcsolatban szerzett be. Néhány napon belül elkészül a város feljelentése a diósgyőri vasgyár ellen a kereskedelmi miniszterhez, amelyben erélyesen fogja sürgetni Miskolc, hogy a kormányhatóság vessen végre véget azoknak az inzultusoknak, amelyek a város közegészségügyét a vasgyár részéről állandóan érik. Mi történt kedden Miskolcon! Reggel a város lakossága lépten-nyomon kellemetlen szagot, érzett az utcákon. Különösen a belvárosnak azon részén, amelyet a Szinva patak szel keresztül és ahol a legelőkelőbb üzletek, bankok, hivatalok épületei vannak. Mindenki azt hitte, hogy valahol gázcsőrepedés történt, mert az utcákban áradó szag teljesen hasonlatos volt a világító gáz szagához. Tréki-Török Andor dr. tanácsnok felkérette magához dr. Bojárszky Béla tiszti főorvost és beszámolt neki arról a szokatlan illatfelhőről, amely a várost ellepte és annak a gyanújának adott kifejezést, hogy valahol gázömlés történhetett.

7om6
Tréki-Török Andor tanácsnok a tiszti főorvossal tárgyal

Felkérte, hogy állapítsa meg a tiszti főorvos, hogy a város egészségügyét nem fenyegeti-e veszedelem. Egyúttal elmondotta, hogy a helyszíni szemlén maga is rosszul lett. Alig múlt el néhány perc és dr. Bojárszky Béla jelentette, hogy a Szinvából világítógázhoz hasonló gáz árad, amely alkalmas arra, hogy tömegesen okozzon fejfájást és hányingert. A fertőző anyag feltétlen bizonyossággal, a vasgyár felől került a patakba. Tréki-Török tanácsnok erre nyomban felhívta a vasgyárat, ahonnan Vietorisz tanácsos közölte, hogy a vasgyár gazométerében javítást kellett végezni és ezzel kapcsolatban ki kellett engedni a generátor víztartalmát, amely gázokat tartalmaz. A mérgezett víz a Szinvába került. A kiáradó gáz sok száz és száz esetben idézett elő fejfájást és gyomorémelygést. A közönség azonban csak csütörtökön reggel, amikor értesült a vasgyári javítási munkáról, tudta meg, hogy Miskolc belvárosa tulajdonképpen gáztámadás áldozata lett. Most már egymásután jelentkeztek az áldozatok, akik beszámoltak keserves tapasztalataikról. A Szinva legközelebbről érinti a Győri-kaput, a 10-es honvéd utcát, az Urak-utcáját, a Hunyadi-utcát, az Erzsébet-teret, a Széchenyi-utcát, a Kálvin-utcát, a Soltész Nagy Kálmán-utcát, a Zsolcai kaput, a Vasutat és a Baross-utcát. Mindenütt és minden házban arról panaszkodtak, hogy fejfájást kaptak hirtelen és percekre ismeretlen okból, a legtöbb esetben hányinger is jelentkezett. A Luther-tér is a Szinva mellett fekszik, itt van a városi zeneiskola és a felső kereskedelmi leányiskola. A tanárok és tanítványok közül többen rosszul lettek.

image0
Miskolc gáztámadás áldozata lett

Néhány lépéssel távolabb van az egyik városi óvoda, amelynek vezetője, dr. Koppány Kálmánné kénytelen volt hazaengedni negyven növendékét, mert az apró gyerekek tömeges rosszullétről panaszkodtak. A Széchenyi utca valamennyi boltjába behatolt a gázillat és a főnökök és alkalmazottjaik, valamint a vásárló közönség kölcsönösen megállapították, hogy hirtelen fejfájást kaptak. Talán a legérdekesebb a jelenleg Miskolcon szereplő Országos Kamaraszínház igazgatójának, Alapi Nándornak az esete, aki egy Szinva melletti étteremben ebédelt és az étkezés után hirtelen elájult.
A vasgyár eddig is kátránytartalmú és használhatatlan termékmaradványait egyszerűen bezúdította a Szinvába. Borsod vármegye közegészségügyi hatóságai, a miskolci főszolgabíróság és az alispán, már évek óta kötelezték a vasgyárat, hogy megfelelő szűrőkészülék beállításával tisztítsák a Szinva vizét, mert egy nagy várost fertőznek meg. A vasgyár azonban, ellenére a többszöri büntetésnek, nem hajtotta végre a rendelkezést. Nemrég a miskolci halászati társulat jelentette fel a vasgyárat, azért, mert a Szinva kátrányos vize valósággal kiöli a Sajó halállományát. A Szinva ugyanis a Sajóba ömlik. Erre a feljelentésre a földművelésügyi minisztérium haladéktalanul intézkedett, hogy a vasgyár legkésőbb július elsejéig köteles beszerezni a szűrőkészüléket, amelytől a vasgyár eddig azért húzódott, mert a költség 50 ezer pengőt tesz ki. Ez a kérdés azonban teljesen független a szerdai tömegmérgezéstől és régi követelménye a városnak és a megyének. Viszont valószínű, hogy a szerdai esethez hasonló baj máskor is előfordulhat, ha esetleg ismét elromlik a vasgyár gazométer műve. Hogy máskor ne fertőzhesse meg a város tiszta és hegyi levegőjét a vasgyár ilyen példátlan gáztámadással, Miskolc feljelenti a vasgyárat a kereskedelmi miniszternél és erélyes intézkedéseket fog kérni.