1947

Fasiszta merénylet a Vasgyárban!

Miskolc, július 3.

Peczérvölgyi Samu cikke

A világháború óta eltelt két év másról sem szólt, mint a kommunisták egyre növekvő étvágyáról. A koalíciós pártok közül a stratégiailag fontos pozíciókat megszerezték, Rajk lett a belügyminiszter, így a kommunisták befolyása alá kerültek az erőszakszervezetek, a rendőrség. Hazánkban a valóban népszerű kisgazdák szétzilálását, szétverését, „leszalámizását” már régen elkezdték derék kommunistáink. Idén februárban épp Kovács Bélát, a kisgazdák elnökét tartóztatták le és húrcoltatták ki a Szovjetunióba. Ja, hát könnyű nekik, hisz egy jó nagy szovjet hadsereg állomásozik éppen hazánkban, és a szovjeteknek a kommunisták a favoritjai.

Egy hónap múlva itt lesznek a választások. Azért a kommunista párt is tudja, hogy a politikai maffiamódszerek, a megfélemlítés nem elég, ideje lenne felmutatni valami társadalmi beágyazódottságot is. Természetesen rohamléptekben törnek előre, hisz másról sem szól a közbeszéd mint, hogy a kommunisták zászlaja alatt egyre szélesebb tömegek sorakoznak. A kommunisták azt képzelik, hogy ők a munkások, parasztok, kisemberek, az eddig elnyomottak pártja. Ezek a társadalmi rétegek lesznek az új urak, vesszen a régi világ és vezetésükkel elérkezik a várt gyönyörű jövő! Csak hát ezekkel az új urakkal nincs minden rendben. A parasztok nem nagyon értik ezt. Csak sok pofon és fenyegetőzés után sikerül a begyűjtés és a munkásság a nagyipari központokban sem osztja a párt nézeteit maradéktalanul. Bár a kommunista zászló alá tömegek vonultak, és a párt látszólag erősödik, de nagyon úgy néz ki, hogy csak papíron. Jó példa erre a tegnapi eset a Vasgyárban.

001
A gyászoló, megrendült dolgozók izzó gyűlölettel gondolnak az elkövetőkre és nézik a levert táblát

Nagy nap volt szerdán kis hazánk jelentős ipari üzemében. Ekkor avatták az MKP vasgyári pártalapszervezetének új irodáját, ahol megható ünnepség keretében felrakták az iroda falára a kommunisták pártjának emblémáját. Volt nagy öröm és lelkesedés. Az egész gyárat kivezényelték az ünnepségre, minden dolgozó könnyekig meghatódott, és fogadkozott, hogy ezentúl még több százalékban teljesít akármit. Aztán eloszlott a nép, ment vissza mindenki munkaállomására. Eltelt egy boldog nap, amikor az MKP-nak, már új irodája lett, de reggelre döbbenten értesültek a dolgozók arról, hogy éjszaka valakik kövekkel bezúzták a pártiroda ablakait és a pártemblémát tartalmazó táblát leverték, összetörték.

002
Ez a fasiszta csavargó lehetett a főkolompos!

Elképzelhető milyen felháborodást keltett tehát az a tény, hogy a szerdára virradó éjszakán fasiszta csavargók kővel hajigálták be és leverték azt a táblát, amelyik a munkásság élenjáró pártjának helyiségét ékesíti. A vasgyári dolgozók, a kommunisták, a becsületes szociáldemokraták és pártonkívüliek ezrei felháborodottan követelik a bűnösök azonnali leleplezését, „mert nem tűrik tovább, hogy a fasiszta csavargók éppen most, a jobb napokat hozó három ­éves terv megkezdése és az ország fejlődésének végre visszavonhatatlan demokratikus irányt adó új választások előtt kövessenek el galád merényletet a magyar nép legkövetkezetesebb pártja, a Magyar Kommunista Párt, a munkásosztály, a munkásegység ügye ellen.”

003
A fasiszta csavargók tették tönkre a kommunista párt tábláját

Véleményünk szerint a gyári kapuőröket kell előszedni, mert a fasiszta csavargókat valakiknek csak be kellett engedni a gyárba!

Mindenesetre a Rajk-féle demokratikus rendőrség nyomoz, biztos elkapják a fasiszta csavargókat, vagy másokat.