1914

Elfogott orosz kémek

Miskolc, július 9.

Peczérvölgyi Samu cikke

A belügyminisztérium határrendőrségi ügyosztályához névtelen feljelentés érkezett néhány héttel ezelőtt. Miskolcról hívták föl a figyelmet arra, hogy Polyák Rezső, a bolgár király kabinetirodájának volt titkára föltűnő módon költekezik, bár semmiféle foglalkozása nincs és hazulról sem kaphat pénzt, mert apja, Garamfőn a bolgár király uradalmainak erdésze szegény ember. A levélíró gyanúja szerint Polyák orosz kém. Ez annál inkább valószínű, így szólt a följelentés mert Polyákhoz sűrűn látogat el egy elegáns német úriember, akivel órák hosszat tanácskozik zárt ajtó mögött. A belügyminisztériumban Kádár Elemér detektívet bízták meg a nyomozással. A detektív elutazott Miskolcra, onnan Garamfőre, Polyák szüleinek házába, majd Pozsonyba. Végül pedig a Dobsina mellett levő Sztracenán elfogta a kémet és pedig „munka“ közben. Polyák így a tagadással meg sem próbálkozott, annál kevésbé, mert a detektívnek Miskolcon és a garamfői erdészlakban tartott házkutatás alkalmával sikerült lefoglalnia Polyák Rezső kémjelentéseinek fogalmazványait. A rendkívül elegáns fiatalember, aki hét nyelven: magyarul, németül, franciául, olaszul, oroszul, bolgárul és szerbül beszél és ír töredelmes vallomást tett.

giphy

A rossz társaság, a könnyelmű élet vitte a bűnre. Édesapja révén a bolgár királyi udvarhoz került Szófiába, ahol aránylag rövid idő alatt titkára lett a király kabinetirodájának. A fényűző életmód azonban félbeszakította karrierjét. Súlyos adósságai voltak és csakhamar odáig jutott, hogy a pénz hajszolása kötötte le minden energiáját. Ebben a lelki állapotban kísérte el királyát Berlinbe. A bolgár király tiszteletére rendezett ünnepségeken megismerkedett Ritter von Rosenau orosz vezérkari ezredessel, a berlini orosz nagykövetség katonai attaséjával, aki rávette, hogy kémkedjék Oroszország részére. Az anyagi gondoktól való megszabadulás lehetősége elkápráztatta Polyákot, elvállalta és Grabenstein Pál volt porosz dzsidás főhadnaggyal együtt, akivel Rosenau ezredes még Berlinben összehozta megkezdte a munkát. Viselkedése azonban gyanút keltett a szófiai udvarban. Elbocsátották, mire hazajött és Miskolcon pompás lakást rendezett be. Nappal a legelőkelőbb emberekkel érintkezett, este azonban sorra járta azokat a korcsmákat és kávéházakat, ahová a nagyobb parancsnokságokhoz beosztott továbbszolgáló altisztek jártak és borozgatás közben észrevétlenül kivett belőlük mindent, amire szükség volt. A nagyintelligenciájú ember katonai személyek megjegyzéseiből összeállította a hatodik hadtest egész fölvonulási tervét. A munkában segítségére volt Grabenstein főhadnagy is, aki hónaponként egyszer fölkereste és Miskolcról többször együtt el is utaztak.

giphy01
Polyákot költekező élete vitte a bűnbe

Polyák bevallása szerint sokszor jártak Kassán, ahol szintén barátkoztak altisztekkel. Egy ízben Pozsonyban találkoztak Rosenau ezredessel is. Ez egyszer kivételesen neki adták át kémjelentéseiket, egyébként azokat Krisztiániába küldték az orosz vezérkar bizalmi embereihez a következő címre: ,,Martin Kjerstadt Sven Brundgade 27“. Kihallgatása után Polyák Rezsővel a detektív levelet íratott Rosenau ezredesnek, hogy tőrbe csalja. A levélben Polyák találkozót kért az orosz attasétól Pozsonyba, ahová a detektív foglyával együtt el is utazott Sztracenáról. Rosenau azonban, úgy látszik, gyanút fogott, mert a találkozón nem jelent meg. Polyáktól megtudta a detektív, hogy Grabenstein Pál Bécsben van. Azonnal értesítette a dologról a bécsi rendőrigazgatóságot, amely egy heti kutatás után elfogta az ex-főhadnagyot. A detektív Budapestre hozta Polyák Rezsőt s egyenesen Szlavek vizsgálóbíró elé állította, aki az érdekelt katonai parancsnokságok egyidejű értesítésével előzetes letartóztatásba helyezte. Polyák, nehogy ügye végleges elintézését hátráltassa, nem is folyamodott a vádtanácshoz a vizsgálóbíró végzése ellen. Így valószínű, hogy a kémkedési affér az ősszel már főtárgyalásra kerül.