1934

Életfogytig tartó fegyházra ítélték a sajóvámosi pap gyilkosait

Miskolc, április 14.

Dudujka Pál cikke

Tegnap ítélkezett a miskolci királyi törvényszék Scheliga Mihály sajóvámosi római katolikus plébános hóhérai felett. Bár az ügyész halálbüntetés kiszabását kérte, a brutális gyilkosság elkövetőit csupán örökrabságra ítélték.

Scheliga Mihály alig néhány éve, 1931-ben került Sajóvámosra. Korábban hosszú évekig Görömbölyön, majd négy évig Hejőbábán szolgált. Bár bizonyos tekintetben különcködőnek tartották, minthogy minden erejével segített a község szegényeinek, rövid sajóvámosi működése idején a falusiak igencsak megszerették és becsülték az idős papot.

1933. január 24-én aztán Hatvan környékéről két csavargó, Kertész Pál és Répási József érkezett Sajóvámosra. Házról-házra jártak kéregetve és így eljutottak a templom közelében lévő plébániára, melynek ajtaját lakattal lezárva találták. Ekkor még békésen távoztak, de már eldöntötték, visszatérnek oda és kirabolják a plébánost. A két haramia tovább koldult a községben és közben Scheliga Mihály plébános is hazatért Miskolcról. A tolvajok bevárták az éjszakai sötétséget, majd ismét megjelentek a plébánia udvarán. A gonosztevők csellel törtek rá szegény Scheligára. Egyikük azzal zörgetett az ajtóban, hogy sürgönyhordó, s mikor a tiszteletes kinyitotta az ajtót, Kertész Pál mindenféle szóváltás nélkül hevesen neki támadt a katolikus papnak. Először a földre taszította, Scheliga azonban felugrott és az ebédlőbe menekült. Állati szintre süllyedt gyilkosai nyomban utána eredtek. A plébános erősen küzdött, védekezett, Répásit úgy arcul vágta, hogy elindult az orra vére. A papnak sikerült kiszabadulnia gyilkosai kezei közül és a hálószobába rohannia, ott azonban ismét rátámadtak. Az arcát marcangolták, a torkát szorongatták, majd Répási József egy kukoricahántoló tőrrel többször beleszúrt. A plébános súlyosan megsérült, de még életben volt, mikor Kertész Pál egy kalapáccsal jónéhányszor fejbe ütötte. Scheliga Mihály ekkor összerogyott, mire gyilkosai még egyszer utoljára nekiestek és addig fojtogatták, míg ki nem lehelte lelkét.

ezgif.com gif maker
Reméljük a meggyilkolt plébános szelleme örökké kísérteni fogja a két gonosztevőt

A vámosi plébános tetemét másnap találták meg. A miskolci csendőrkerület nyomozói Simonyi József csendőrszázados vezetésével nyomban megkezdték a nyomozást, de már ekkor tudni lehetett, nem lesz egyszerű kézre keríteni a tetteseket. Biztosan tudták, hogy nem falusi volt, hiszen ott mindenki szerette, ráadásul az is köztudott volt, hogy tíz pengőnél több pénzt sosem tart magánál. A miskolci csendőrök segítségére siettek a fővárosi helyszínelők is, a nyomok azonban nem vezettek el a tettesekig. Volt olyan vad fantáziával megáldott együgyű csendőrnyomozó, aki homoszexuális kapcsolatot feltételezett az ügy hátterében, Miskolcon azonban sokan tudják, a plébános egy Toronyalja utcában lakó korosodó színésznő gyakori vendége volt, akivel már-már együtt öregedtek meg a hosszú évek alatt.

A kilenc hónapig tartó hajsza után végül kézre kerítették a tetteseket, de ez csak a szerencsén múlott. Répási József ugyanis egy másik bűncselekmény miatt épp büntetését töltötte, mikor elkotyogta a gyilkosságot egyik rabtársának. A nyomozás ezután új lendületet kapott és a gyilkosok immár a törvényszék előtt feleltek bűneikért. Kertész Pált és Répási Józsefet tegnap a miskolci kir. törvényszék Csorba-tanácsa rablással párosult szándékos emberölés bűntettében találta bűnösnek. Súlyosbító körülménynek találták, hogy egy mindenki javát szolgáló lelkiatyának oltották ki az életét. A törvényszék ezért a vádlottakat, mint olyan egyéneket, akik csavargó életmódot folytatnak és akikre a társadalomnak nincs szüksége, életfogytiglani fegyházzal sújtotta.