1912

Egy rendelet, ami csak a városháza tisztikarának szól!

Miskolc, december 7.

Peczérvölgyi Samu cikke

Hát épp ideje volt rendet tenni a városházán, hisz az utóbbi időben a városi tisztviselők szinte már bármit meg tehettek a város költségén. Nem egy-két vérlázító eset történt, többek között a városi fogatok igénybevételének elharapózásával. Voltak tisztviselők, akik városi fogatokon vitték gyerekeiket az iskolába, mások családi, baráti kirándulásaikra vitték szabadon el Miskolc városházi fogatait, lovait. Volt tisztviselő, aki leánya esküvőjére „kölcsönözte ki” a legpompásabb fogatot és a legpompásabb lovakat.

kirándulás
Egy könnyed kirándulás a kedvessel városi fogaton

Értjük mi, hogy a nagy tekintélyű Szentpáli polgármester néhány hónapja elbúcsúzott a várostól, – hisz országgyűlési képviselő lett – és az új polgármester, Nagy Ferenc még csak „szokja a székét” és ez a legjobb alkalom arra, hogy „cincogjanak az egerek”, vagyis a tisztviselő gárda feszegesse határait. Vajon mit szabad és mit nem? Hát a jóvilágnak azért vége lett, pláne azután, hogy a múltkor a polgármesternek kértek hivatali ügyben fogatot és egy sem volt a telepen. A polgármester és dr. Hodobay Sándor főjegyző ezen igen begurult és úgy döntöttek ennyi volt a város költségén való szabad furikázás.

gy2
Talán még illegális gyorsulási versenyekre is vittek el fogatokat!

Tegnap, december 6-án meg is jelent a 33787 ki. 1912. sz. Rendelet a városi tisztifogatok rendeltetésszerű felhasználása tárgyában. A rendelet egyértelműen fogalmaz: A városi tisztifogatok igénybevételére nézve általános szabály, hogy a fogat csak hivatalos célra vehető igénybe; magán célra való használatot esetről-esetre a polgármester engedélyez. A fogat kiállítása végett rendszerint a gazdasági ügyosztály vezetőjéhez (jelenleg dr. Hodobay Sándor főjegyzőhöz) kell fordulni és pedig, ha a fogat szüksége előre megállapítható, lehetőleg 24 órával előbb, illetve mihelyt a fogat kiállításának ideje megállapítható. A bejelentést a mellékelt A) mintájú űrlap kitöltésével kell eszközölni s azt a hivatalfőnök írja alá. Halaszthatatlan szükség esetén a hivatalfőnök, illetve a tisztviselő közvetlenül rendeli meg a kocsit. A kocsi mindig írásban rendelendő, szóbeli rendelésre kocsi nem állítható ki. A városi majorban a B) mintájú nyilvántartás fektetendő fel, amelyet a gazdasági hivatal vezetője legalább havonta egyszer láttamozni tartozik. A kocsik kiállítására nézve rendszerint a bejelentés sorrendje irányadó, kivételt képez a sürgős szükség esete. Tilos a megrendelt fogatot várakoztatni, azt a fuvar teljesítése után visszatartani. Tilos oly helyre hajtatni, hol a fogat épsége veszélyeztetik, illetve a lovak kínoztatnak. A fuvart igénybe vevő tisztviselő tartozik felügyelni, hogy a kocsis a lovakkal kíméletesen bánjék, azokat ne zavarja, hideg, avagy esős időben a várakozás ideje alatt letakarja s a kocsit elkerülhető rongálásoktól óvja és esti, vagy éjjeli fuvarnál a kocsilámpákat meggyújtsa. Az ez ellen vétő, továbbá tiszteletlenül vagy illetlenül viselkedő kocsist a gazdasági tanácsnoknál fel kell jelenteni. Ezen rendeletünket a tisztikar minden tagjaival közöljük s annak életbelépési idejét 1913. január 1-vel állapítjuk meg.

budira
A városvezetésnek lépni kellett, hisz egyes tisztviselők kis túlzással a budira is városházai fogattal jártak

Hát eddig tartott a jóvilág! Január 1-től nem lehet szabadon garázdálkodni a városi fogatokkal. A tisztviselők kénytelenek lesznek más módot találni a fogatbérlésre, ha iskolába akarják vinni gyerekeiket, kirándulni, szórakozni akarnak, vagy kénytelenek lesznek használni a sajátjukat, ha van, ha pedig nincs, menjenek gyalog!