1913

Egy meg nem értett élelmiszeripari lángelme

Miskolc, május 16.

Peczérvölgyi Samu cikke

Az 1855-ös év fénylő csillagként vonul be Miskolc város történetébe. Mint időutazó újságírók tudjuk, hogy ez évben született meg a modern kori élelmiszerfogyasztási termékeket előállító vállalatok mikro őse, és első mikro hőse, Balogh Ferencné szül. Tóth Zsuzsánna miskolci kofa, akit természetesen nem értett meg a kor, melyben született.

Nem értette meg, hisz ő, bár csak egy terméke volt a tej, de azt szinte XXI. századi módon állította elő és ehhez elvből ragaszkodott. Balogh Ferencné állandóan hamis tejet árult, amiért egyre-másra bírságolta a rendőrbíróság. Nincs annyi haja szála Balogh Ferencné szül. Tóth Zsuzsánnának, ahányszor megbüntették már tejhamisításért, és hamisított tej forgalomba hozataláért. Mikor aztán a sok büntetés mind hiábavalónak bizonyult, Balogh Ferencnét jogerős határozattal eltiltották a tejárusítástól. Azonban ő hitt a módszerében és karakán módon kiállt elvei mellett. Többek közt az sem érdekelte, hogy neki nem szabad tejet árulni a miskolci piacon.

baloghné
Baloghné a meg nem értett élelmiszeripari zseni

És ez újabb galibát okozott! Hisz jóasszonyunk kapta magát ez év márciusában és kivitt vagy tíz liter tejet a búzatéri piacra. Ez a kísérlete azonban nem járt szerencsével, mert éppen aznap reggel volt tejvizsgálat a piacon. Balogh Ferencné tejéből is mintát vett Pfliegler Imre doktor és azt elképesztő mértékben vízzel higítottnak találta. Erre utasította a rendőrt, hogy vegye el a tejet Baloghnétól. A rendőr teljesíteni akarta a parancsot, ez azonban nem ment olyan könnyen. Baloghné semmi áron sem akart megválni a tejétől és mikor a rendőr a tejeskannát ki akarta venni a kezéből, annak tartalmát a rendőr nyaka közé öntötte. A vásáros nép között erre nagy izgalom támadt és csinos kis piaci botrány kerekedett Baloghné tejmintája miatt. Végül nagy nehezen, némi dulakodás után elvezették Baloghnét, a rendőr átöltözött és minden visszaállt a piacon a normális kerékvágásba.

A rendőrbíróság Balogh Ferencnét tejhamisítás miatt főbüntetésként tíz napi elzárásra és 50 korona mellékbüntetésre ítélte. Azonfelül botrányokozás és engedély nélküli piaci árusítás címén még 25 és 15 koronát is legomboltak róla. Baloghné az elsőfokú ítéletet megfellebbezte a tanácsnál. A tanács legutóbbi ülésén foglalkozott a fellebbezéssel, melyet elutasított és a rendőrbíróság ítéletét változatlanul hagyta.

baloghné1
Egy párhuzamos idősíkban Baloghné szobra állna Miskolcon, mint modern korunk élelmiszeripari forradalmárának emlékül

Hát a korukat megelőző, azt meghaladó lángelmék így járnak. Csak a megvetés, kiközösítés, büntetés, máglyán való elégetés. Ha a „szőrös szívű” Pfliegler doktor, a rendőrök, és a rendőrbíróság tudta volna, hogy a XXI. század emberét mi „Xarral” etetik óriás vállalatok, ha csak a tejet nézzük 2,8% tej, 1,5% tej, laktózmentes tej, zsírnélküli tej, tej nélküli tej (növényi alapú tej) és még sorolhatnánk, akkor Balogh Ferencné szül. Tóth Zsuzsánna miskolci kofának szobrot kellene emelni, mint modern korunk élelmiszeripari forradalmár ősének és hősének!