1930

Édes „úr” csípős szavai

Miskolc, február 8.

Dudujka Pál cikke

Durva becsületsértés miatt jogerősen 1000 pengő pénzbírságra ítélték Édes Antal mezőcsáti országgyűlési képviselőt. Bár a politikus egy hölgyről nyomdafestéket nem tűrő szavakkal nyilatkozott, a képviselő valódi személyiségét megvilágítandó, azokat közönség elé tárjuk.

1928. augusztus 17-én Édes Antal nagybirtokos, gazdasági főtanácsos és országgyűlési képviselő a Mezőcsáti Úrikaszinó kerthelyiségében kártyázott. Társaságában volt többek között Márk Béla nagybirtokos, a kaszinó elnöke, Rosenfeld Pál földbirtokos, Orosz János gyógyszerész és Nagy Jenő bankigazgató. Megszokott látvány ez. Az urak hol vadászat, hol dínom-dánom, hol kártyajáték közben döntenek a világ dolgai felől. Környezetükben előkelő hölgyek és urak sétáltak, egyesek a teniszpályához igyekeztek, hogy ott hódoljanak labdajáték iránti szenvedélyüknek. Köztük volt egy kevésbé jómódú, de jóhírű családból származó fiatal leány, a még csak tizenkilenc éves Szmetana Andrea, a teniszpálya alapító tagja. A kishölgy formáját az ötvenöt éves képviselő kendőzetlenül vizslatta tekintetével, s nem átallotta szóvá tenni értékítéletét.

000001
A képviselő Úr, már nem volt szomjas!

Megnyilatkozását a bíróság ítéletében csupán a jó ízlés határához igazítva, cenzúrázva tette közzé, mi azonban Lukravinti István zsolcai kisbirtokostól értesülvén pontos kijelentéseiről, ezúton hozzuk nyilvánosságra azokat. Édes Antal képviselő úr a tőle mindössze három-négy lépésnyire lévő hölgyet a következő szavakkal illette fennhangon: „Be ronda ez a Dodi! Tavaly még én is megb…am volna, de ma már meg se      b…nám, mert olyan hosszú a pofája, mint a lónak.” Mondani sem kell, hogy az országgyűlési képviselő fennköltnek nem nevezhető szavai kínos pillanatokat eredményeztek, s vegyes érzelmeket idéztek elő a jelenlévőkben. Szomorú, hogy a kíséret nélkül sétáló Andrea védelmére senki sem kelt, sőt az Édes Antaltól három-négy asztalra lévő Szekulesz Sándor földbirtokos viccelődve replikázott: „No-no, ahhoz még más is kellene!    Megb…ná, ha volna mivel!”

Édes Antal úr – már ha úr az ilyen! – kijelentései Önnön nagysága helyett Önnön alávalóságáról tanúskodnak. Egy fiatal, ártatlan hajadon leány becsületébe nyíltan gázoló gátlástalan „nagyúr”, egy Döbrögi képe ötlik a szemünk elé, aki hatalmas birtokaival a háta megett, s országgyűlési képviselői tekintélyével visszaélve gátlástalanul tesz nevetség tárgyává bárkit, ki magas színe elé kerül. A politikus megítélését csak súlyosbítja, hogy mindezt tudatosan tette, s szavaival valójában unokaöccsét kívánta megalázni, aki – nemtetszése dacára – épp e kevésbé jómódú leánynak csapta a szelet.

döbrögi
A nagyhatalmú Döbrögi azt hitte, hogy bármit meg tehet

Az országgyűlési képviselőnek Mezőcsát úri társadalma előtt elhangzott kijelentései nem maradtak megtorlatlanul, noha súlyosabb büntetést is kiróhattak volna reá. A miskolci kir. járásbíróság 1929. december 24-én kelt ítéletével feltűnően durva becsületsértés vétsége miatt találta bűnösnek, amiért 1000 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítéletet a másodfokon eljáró miskolci kir. törvényszék 1930. február 7-én helyben hagyta, így az jogerősé vált.

Az eset szerfelett elgondolkodtató. Megengedhető-e, hogy ily Döbrögik hatalmaskodjanak választóik felett, de az is, mit szól mindehhez Döbröginé, vagyis nemes Bignió Sarolta asszony? Egyetlen kérdés pedig már az ominózus eset során is megválaszolatlanul maradt: a javakorabeli Édes képviselő úrnak volna mivel … ?

Az utaztató megjegyzése:

A kínos eset után Édes Antal unokaöccse már nem udvarolt többé a leánynak, Szmetana Andrea azonban hamar elkelt, s még 1930-ban férjhez ment. Édes Antal országgyűlési ciklusát nem töltötte ki, két évvel később, 1932-ben elhunyt.