1931

Bűnözők a város élén!
Hodobay polgármester és Mikszáth főispán súlyos visszaélései!
- Második rész –

Miskolc, december 31.

Peczérvölgyi Samu cikke

Miskolc város éves költségvetései, már hosszú évek óta köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Mondjuk úgy, hogy a Hodobay-Mikszáth féle „kreatív” költségvetés igen súlyos pénzügyi visszaéléseket feltételez. Papíron rendben vannak a számok, de Hodobay polgármester az évek óta görgetett, ki nem fizetett tetemes összegeket és azóta felhalmozott újabb hiányokat, s azok kamatait (szenvedő hátralékok és kamatai) egyszerűen nem szerepelteti a költségvetésben. Drága polgármesterünk úgy gondolja, hogy amit nem írunk bele a költségvetésbe, az nincs! Pedig hát az évek alatt felvett, rég elköltött, vissza nem fizetett sok millióra rúgó összegek, mint Damoklész kardja lóg a város felett, ha beleírtuk a költségvetésbe, ha nem! Most kapaszkodjon meg mindenki! Ezt a tényt Hodobay az idei költségvetésben annyival intézi el, (1931. évi költségvetés 9. oldal) hogy azért nem szerepelnek ezek a tételek az előirányzatban, mert „…az évek alatt felhalmozott adósság és azok kamata a költségvetés egyensúlyát veszélyeztetette volna.” Háát! Ha nem írjuk bele akkor meg sem történt? Akkor remek a költségvetés?

damoklész kardja01
Hodobay Damoklész Sándor és Mikszáth Damoklész Kálmán

Mindezekhez hozzájárul az is, hogy Hodobay és Mikszáth azért érzi a büdöset! Mikszáth főispán szinte rendszert csinál abból, hogy a költségvetéseket három nap alatt kell a bizottságokon és a közgyűlésen keresztülhajszolni, ami már magában véve is röhej és Miskolc város közgyűlésének felelősségét is minimálisra redukálja. Egy többszázoldalas költségvetési előirányzatnak oly módon való letárgyaltatása, hogy egyik napon a pénzügyi bizottságban, másnap a kisgyűlésen és harmadnap közgyűlési tanácskozáson keresztülhajszolják, nyilvánvalóan lehetetlenné teszi a közgyűlési pártoknak a költségvetésben foglalt valótlanságok megismerését. Miskolc városa évek óta valójában egyre növekvő deficittel dolgozik, folyamatosan csődben van, annak ellenére, hogy költségvetései papíron mindig ki vannak egyensúlyozva.

bolondok háza
Képünkön: városi képviselők egy csoportja a költségvetési tárgyalás harmadik napján!

De mit várhatunk ettől a két jómadártól, akiket Miskolc szerencsétlenségére a polgármesteri székbe és a főispáni irodába fújta a balsors? Néha arra gondolunk, hogy Hodobay és Mikszáth a Villamossági Részvénytársaság fizetett emberei. Mert gondolkozzunk csak el a nyilvánvaló tényeken, amiket már az első részben is említettünk. Hodobay és Mikszáth vezetésével kötötte meg a város a világ legrosszabb szerződését a tröszttel. Miskolc folyamatosan hiteleket vesz fel attól a vállalattól, aki neki irtózatos, ki nem fizetett pénzekkel tartozik, hiába közgyűlési határozat a perek nem indultak el, Mikszáth benyomta Kollár Nándor vezérigazgatót a közgyűlésbe, ahol egyik fő feladata volt saját magával tárgyalni a villamossági szerződésről. S talán hab a tortán az a tény, hogy Hodobay és Mikszáth a miskolci Nemzeti Kaszinó oszlopos tisztségviselői, s na ki a kaszinó elnöke? Bizony, bizony Kollár Nándor a Miskolci Villamossági Részvénytársaság vezérigazgatója. Békeidőkben a Nemzeti Kaszinó 2000 aranykoronát fizetett évi helyiségbérletért a városnak, már a háború előtt is. Most is annyit fizet, csak papírkoronát, ami átszámolva 16 pengőfillér! Tehát Hodobay és Mikszáth még erről a pénzről is lemondott, hogy kedvezzen Kollár Nándor uruknak. Tudjuk egy városnak nem sok pénz ez, de amikor 10-20 pengős tartozásokért perelnek vállalkozók, mesteremberek, akikkel a város munkát végeztetett és nem fizetett, akkor igenis sok az a 2000 aranykorona!  

kollár nándor02
Nagyon úgy tűnik, hogy a polgármester és a főispán Kollár Nándor villamossági vezérigazgató markában van!

Hát ide jutottunk Hodobay polgármestersége és Mikszáth főispánsága alatt! A magunk részéről nem hisszük, hogy vajmi sok következménye lesz kettejük ámokfutásának rájuk nézve. Túl nagy kutyák ők. Mi meg miskolciak fizetjük a legmagasabb áramdíjat az országban és nézzük városunk tönkretételét!