1935

Börtön vár a zálogházi panamaper vádlottjainak többségére

Miskolc, május 7.

Dudujka Pál cikke

Tizenegy év börtönt szabott ki a miskolci törvényszék az elismert városi tisztviselők ellen indított zálogházi panama-per utolsó felvonásában. A vádlottak a zálogházat igénybe vevő kisemberek kifosztása és zálogba adott értékeik jogtalan eltulajdonítása árán jutottak jogtalan anyagi előnyökhöz. Az ítélethirdetés után Rimóczy Józsefet és társait bilincsben vezették el. Nyolc éve már, hogy a város saját tulajdonában lévő zálogházat állított fel abból a célból, hogy a város vagyontalan néprétegeinek tagjai, akik kölcsönre bankok útján nem tehetnek szert, kölcsönhöz juthassanak. Az intézkedés nagy megelégedést váltott ki a lakosság körében, s az arra rászorulók nyugodtan vitték tárgyaikat a zálogintézetbe, mert tudták, hogy az hatósági ellenőrzés alatt áll. A városlakók teljességgel meg voltak arról győződve, hogy nehéz helyzetükkel itt nem fognak visszaélni, nem lesznek kiuzsorázva. Az első három évben még minden a legnagyobb rendben történt, 1930-tól kezdve azonban a zálogházi tisztviselők bűncselekmények egész sorát követték el.

wxons

A visszaéléseknek hamar híre ment. Évek óta lehetett hallani arról, hogy bizonyos tárgyakat, amiket a zálogházi tisztviselők maguknak választottak ki, nem bocsájtották árverésre. Az a hír is szárnyra kelt, hogy túlkölcsönöket adtak, miközben a szegény emberek ingóságait csak nagyon leértékelve vették be, aztán pedig magas kikiáltási árakat szabtak meg, hogy elvegyék a vevők kedvét és potom pénzért juthassanak a megkívánt értékekhez. Híre járt annak is, hogy az árverésre vitt tárgyakat kicserélték, vagy kiszedték abból az értékesebb köveket, mint ahogy annak, hogy jogtalan címeken vettek fel díjakat a lehetetlen helyzetbe került emberektől.

A bomba 1933 karácsonyán robbant, ifj. Wittich Andor zálogházi könyvelő sikkasztásának leleplezésekor. Mint a vizsgálat megállapította, Wittich a kisemberek törlesztéses befizetéseit csak a zálogcédulákra vezette rá, az összeget nem írta be a pénztárkönyvbe, hanem a saját céljaira használta fel. Így megtörtént, hogy elárvereztek olyan értéktárgyakat is, amelyekre törlesztéses befizetések történtek. Így hát szerencsétlen befizető nemcsak a pénzét veszítette el, de dobra került értéktárgya is. A hír szenzációként terjedt, hisz a gyanúsított az Ipari- és Kereskedelmi Kamara titkárának, városunk egyik legnagyobb becsben tartott polgárának a fia volt. Először az öreg Wittich – ezer pengő kártérítés kifizetésével – elsimította az ügyet dr. Hodobay Sándor polgármesternél, később azonban oly mértékben szóbeszéddé váltak a visszaélések, hogy már maga a polgármester tett bűnvádi feljelentést. A városvezetőnek ekkor még eszébe sem jutott, hogy az ügyből hatalmas és az ő polgármesteri székét is megingató bűnpör keletkezik.

86f4517dd7d3ec3182c87ba47546b236

Ifj. Wittich beismerő és feltáró vallomása alapján a szálak csakhamar elvezettek Bartus Béla zálogházi igazgatóhoz, majd Rimóczy József városi tanácsnokhoz – aki a zálogintézet felügyeletével volt megbízva –, valamint Peiker Béla főszámvevőhöz, aki a számvevőség képviseletében ellenőrizte az intézetet. Ifj Wittich kihallgatása során leleplezte a zálogházi panama-bűnszövetkezetet. Vallomása szerint a zálogházban szabadrablás volt: az árverések előtt minden zálogházi tisztviselő kiválogatta az árverésre kerülő tárgyak (perzsaszőnyegek, ékszerek, stb.) közül azt, ami, neki tetszett, s így tett az intézmény felügyeletével megbízott dr. Rimóczy József tanácsnok is. Az árverés előtt tárgyaikért jelentkezőknek pedig, ha a tárgyat már valaki kiválasztotta, azt a felvilágosítást adták, hogy a zálogtárgyat már elárverezték és pár pengőt adtak az illetőnek. Más alkalommal az árverésre kerülő tárgyakat polgármesteri utasításra azzal tették félre, hogy azokat a szociális ügyosztály ínségakciójának céljaira fogják felhasználni. Ezeket az árverési érték sokszorosáért vette át utóbb a város, de a könyvekben csak az eredeti értéket, vagy azt sem könyvelték el.

webp.net gifmaker
Rimóczy József ezer arca

A vizsgálat adatai alapján 1934. február 19-én a rendőrség őrizetbe vette Wittich Andort, s eljárást indított bűntársai ellen is. A büntetőeljárás mintegy év után került a miskolci törvényszék elé. A tárgyalás során Áfra Jánossal és Nagy Gyulával szemben ejtették a vádat, a többiek felett tegnap hirdettek ítéletet. A bíróság Wittich Andort és társait – egy kivételével – bűnösnek találta folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás, csalás, orgazdaság, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, illetve magánokirathamisítás bűntettében, s ezért Bartus Béla volt zálogházi igazgatót, dr. Rimóczy József városi tanácsnokot és Waktor Géza volt zálogházi becsüst három-három, ifj. Wittich Andor 1 év, míg Peiker Béla hat hónap börtönre ítélte. A bíróság dr. Kozslik Istvánt felmentette a vádak alól. A törvényszék súlyosbító körülménynek vette, hogy a vádlottak jó állásban voltak és szokatlanul magas fizetést élveztek, tehát bűncselekményeiket kapzsiságuk okán követték el és aljas igényeik kielégítése céljából azokat fosztották ki utolsó tárgyaikból, akiknek mindennapi kenyérre kellett a pénz. A tárgyalás után Rimóczy Józsefet – aki ellen a hadigondozottak sérelmére elkövetett hűtlen kezelés miatt is folyik eljárás –, Bartus Bélát és Waktor Gézát letartóztatásba helyezték. Wittich az ítéletben megnyugodott, Rimóczyék fellebbezést jelentettek be, így az ügy folytatódik.

id. wittich andor
id. Wittich Andor
peiker béla
Peiker Béla
rimóczy józsef
Rimóczy József

Az utaztató megjegyzése:

Az ügyben 1936 májusában hozott ítéletet a debreceni ítélőtábla, amely Rimóczy Józsefet és Peiker Bélát felmentette a vádak alól. Utóbbit elévülés címén mentették fel, míg Rimóczyt azért, mert bár történtek szabálytalanságok, de azok nem merítették ki a bűncselekmény tényálladékát… Az ítélőtábla Bartus Bélát és Waktor Gézát letöltendő (9, illetve 8 hónap) börtönre ítélte, s egyúttal megállapította, hogy büntetésüket a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek veszi. A súlyos visszaélések ügyében tehát végül felmentő, illetve enyhe ítéletek születtek.

A zálogházi panama mellett ugyanezen időben más súlyos visszaélésekre is fény derült, gazdasági bűncselekmények sora miatt számos bűnvádi eljárás indult városi tisztviselők ellen. A körülmények hatására dr. Hodobay Sándor polgármester lemondott.