1938

Borbíró Ferenc és a nyugdíjasok városa

Miskolc, február 10.

Peczérvölgyi Samu cikke

Hogy ki az a Borbíró Ferenc? Eláruljuk! Baja város nyugalmazott polgármestere. Miért fontos ez nekünk? Mert a magyar kormány őt bízta meg Miskolc város pénzügyi háztartásának figyelésével. Tudtuk, éreztük is, hogy előbb-utóbb ez lesz. A jó Borbíró Ferenc már évek óta gazdaságfigyelő szemeit reánk veti. Kezdődött ez már több, mint három éve. Akkor mikor összedőlt a kártyavár és az a töménytelen hitelfelvétel, kifizetetlen számla, tartozás, iparűzési adó panama (pl. villamosművek) csődközeli helyzetbe juttatta Miskolcot. Igen, igen az egyébként agilis és egyfelől a városért rengeteget tevő Hodobay Sándor polgármester és ifj. Mikszáth Kálmán főispán regnálása csődbe vitte a várost. Hodobay Sándor polgármestersége eléggé ambivalens. Szerették őt a városban, hisz 1922-től 1935-ig egyvégtében városvezető tudott maradni. Miskolc nagyarányú fejlődése neki köszönhető, gondoljunk csak a városi építkezésekre, a nagyberuházásokra. Másfelől az átgondolatlan pénzügyi manőverek és az óriási hitelek szép lassan ide juttattak minket. A népszövetség korifeusa, Mr. Taylor már nem figyeli hazánk gazdasági tevékenységét a világháború utáni Marshall segélyek felhasználása és visszafizetése kapcsán, csak egyedül Miskolcot figyeli még az állam is Borbíró Ferenc által. Van rá ok, hisz amikor a lóláb már teljesen kilógott és Hodobaynak mennie kellett, a kedélyek nem nyugodtak meg. Idestova egy éve lesz a szanálásnak, a pótadó immár 107% s a városi pénzügyi közigazgatás mindenféle indokolással – a kis és nagy adófizetők közötti megkülönböztetések kiélezésével – alaposan igénybe veszi az adóprést.
Miskolc a legfiatalabb törvényhatóság az ország városai között. Nagy vagyona sohasem volt. De nem voltak vállalatai, monopóliumos üzletei sem. A boldog béke éveiben Miskolc Kassával versenyzett. Felső-Magyarország legelső városa azonban mégis Kassa maradt. Itt volt gazdag polgárság, történelmi arisztokrácia, magas kultúra, vezető állami intézmények.
Miskolc az egyszerű emberek, a középpolgárok és munkások városa. A világháború előtt egy nagy megyei város képét mutatta. Se kövezete, se rendes világítása. Rendezetlen girbegörbe utcái, egyetlen hosszú főútvonala és az abból nyíló sötét sikátorai.

ezgif.com gif maker
Hodobayval az élen felelőségre vonás helyett inkább mindenkit nyugdíjaztak!

A háború után, a drága külföldi kölcsönök jóvoltából Miskolc már nagyvárosi képet mutat. Nagyszerű kövezet, tűrhető utcarendezés, rendes villanyvilágítás, utcák, terek parkírozása, zenepalota, átépített városi színház, nagyszerű kirándulóhelyek, közlekedési eszközök.

A pénzügyi ellenőrzés napjaiban egyszerre csak híre kelt, hogy alig két éve megválasztott dr. Halmay Béla polgármester nyugalomba megy. Ő maga sem tudta még ezt, mikor már a városban az utódját emlegették. Sőt az új garnitúrának is keresték az utódait. Megpróbálták őket ide-oda elhelyezni. Esetleg egyiket, másikat nyugalomba küldeni. Miért ne? A városnak van eddig két nyugalmazott munkabíró polgármestere. Egy nyugalmazott munkabíró főügyésze, egy nyugalmazott munkabíró főorvosa, két nyugalmazott, eléggé munkabíró tanácsnoka, két majdnem nyugalmazott főszámvevője, egy kegydíjat élvező főjegyzője. A pénzügyi ellenőr 12.000 pengőt kitevő fizetésén kívül most ismét egy polgármesteri, közel 8000 pengőt kitevő nyugdíj terheli a város háztartását. Miért ez a gyors változás? Alig két évvel ezelőtt választottunk nagy ünnepséggel új polgármestert. Két év után búcsúzunk nagy ünnepségek között, örökös törvényhatósági tagság és magas nyugdíj adományozásával. Ez év január 3-án adta át lemondását a polgármester a főispánnak, alig egy pár nap múlva már megtárgyaltuk a lemondást és a nyugdíjazás összes kérdéseit, egy rendkívüli közgyűlésen elbúcsúztattuk megható ünnepségek között a polgármestert. A polgármesteri állásra a pályázatot kiírták, a törvényes határidőre. S nem telik el alig hat hét, már meg is lesz az új polgármester. Hát ahogy a dolgok állnak, szerintünk Borbíró Ferenc unokája is itt fog pénzügyellenőrizni!