1937

gr. Bethlen István volt miniszterelnök ma végre átvette
díszpolgári oklevelét, amit Miskolc már tíz éve odaítélt

Miskolc-Budapest, október 27.

Peczérvölgyi Samu cikke

Szerdán délelőtt lakásán fogad­ta gróf Bethlen István Miskolc vá­ros törvényhatóságának küldöttségét, hogy átvegye Miskolc város díszpolgári oklevelét. Lukács Béla főispán vezette a küldöttséget, amelynek sorában Eckhardt Tibor, Lichtenstein László képviselő, volt főispán, vitéz Görgey László felső­házi tag és Halmay Béla polgármester vett részt. Az 1927-ben odaítélt díszpolgári címet a város már kétszer is át akarta adni a díjazottnak, hisz Bethlen 1927 végén és 1928 végén is járt Miskolcon. Ő azonban mindkétszer visszautasította, hogy ez most nem alkalmas. Most gr. Bethlen István e szavakkal köszönte meg a címet:

bethlen

„Kérem, tolmácsolják köszönetemet Miskolc város törvényhatósága előtt… Miskolc törvényhatósága tulajdonképpen kétszer tüntetett ki, először, mikor tíz évvel ezelőtt díszpolgárrá választott, és másodszor most, amikor tíz év után elhatározta a törvényhatóság, hogy átadja a díszpolgári oklevelet. Tíz évvel ezelőtt miniszterelnök voltam, ma egyszerű polgár vagyok és ennek folytán a második kitüntetés kétszeresen értékes reám nézve… Az, hogy Miskolc város tíz év után az irattár poros aktái közül előkereste ezt a díszpolgári oklevelet, bizonyítéka annak, hogy a város közönsége azóta is figyelemmel kísérte az én közéleti működésemet és ma is érdemesnek tart arra a kitüntetésre, amelyet tíz év előtt a miniszterelnöknek szánt”.

Az utaztató megjegyzése:

A trianoni békediktátum után a második világháborúig, sőt azt követően egészen 1973-ig mindösszesen egy díszpolgárt avattak Miskolcon. 1927-ben Gr. Bethlen István (Gernyeszeg, 1874. október 8. – Moszkva, 1946. október 5.) miniszterelnököt. Őt tartotta a város méltónak arra, hogy legmagasabb kitűntetésében részesítse. Gr. Bethlen a trianoni békedelegáció tagja volt, később, 1921-től tíz éven keresztül miniszterelnök. Keresztény-Nemzeti kormányával támogatta és konszolidálta a Horthy-rendszert. Bár legitimista volt, de a Budaörsi-csatában meghiúsított az általa vezetett kormány IV. Károly restaurációs kísérletét, és ő érte el a Habsburg-ház trónfosztását is. A világháború és a területi csonkítások miatt megroppant Magyarország gazdasági stabilizációja fűződik elsősorban nevéhez. 1924-ben létrehozza a Nemzeti Bankot és 250 millió korona népszövetségi hitellel beindította a gazdaságot, 1927-ben bevezette a pengőt. Konzervatív demokrata politikusként ellenezte a zsidótörvényeket. Külpolitikájának mozgatórugója Trianon revíziója volt. 1927-ben Olaszországgal kötött barátsági szerződést, később Németországhoz is szorosabbra fűzte Magyarország kapcsolatait. Miskolci díszpolgári oklevele szövegében az országban elért gazdasági sikerein túl épp az olasz-magyar barátsági szerződés megkötését hozták fel indoklásul. 1925-től a felvett hitelekből Miskolc is részesült. Infrastrukturális fejlesztésekre fordította a város a pénzt. A gazdasági világválság éveiben (1929-1933) ezekből a hitelekből is épült a lillafüredi Palotaszálló. Bethlen 1946-ban halt meg a moszkvai Butirszkaja-börtön kórházában, ahová a szovjetek hurcolták azért, hogy közéleti szereplőként a kommunista ellenes erőket ne tudja összefogni Magyarországon.