1932

Egész Európa rendőrsége hajszolja a hamiskártyás borsodi származású Berzeviczy Györgyöt

Három előkelő magyar úr kártyabotránya Bécsben

Két halálos áldozata van a leleplezésnek

Miskolci Napló, Bécs, április 20.

Peczérvölgyi Samu tudósítása

Kínos botrány és súlyos bűnügy középpontjába került három magyar származású, előkelő úr Becsben. A bűn oka: a kártya. Két előkelő bécsi társaskörben nagy játék folyt. Ezek a klubok csak a legelőkelőbb emberek, arisztokraták és pénzmágnások részére voltak nyitva. Fény és pompa vette körül a játékosokat ezekben a mágnás kaszinókban, amelyekbe egy napon beállított, mint vendég Berzeviczy György 40 éves földbirtokos. A család birtoka Szendrőlád községben van. Berzeviczy György húsz évvel ezelőtt kedvelt tagja volt a borsodi aranyifjúságnak, akit Miskolcon is mindenki ismert. Az előkelő származású vendéget szívesen látták ebben a kényes társaságban, aki sohasem vesztett, mindig nyert. Mégpedig sokat, nagy összegeket, százezreket. De nemcsak ő volt ilyen szerencsés a játékban. Akadt két másik magyar úr is, akik hasonlóképpen állandóan nyertek. Az egyik Gelsei Guttmann Ottó báró, a másik Manasse Henrik báró.

kártya

A három magyar játékos állandó szerencséje a játékban feltűnt a többi játékosnál. Suttogni kezdtek, de természetesen bizonyítani semmit sem tudtak és a gyanú: gyanú maradt. A különböző suttogások a kártyaklubok vezetőségének fülébe is eljutottak. Minthogy az ilyen előkelő társaskörökben a legkisebb pletyka is kínosan érinti a vezetőséget, fölkérték Guttmann és Manasse bárókat, hogy lépjenek ki a klubból. Minthogy a pletykák és suttogások nem szűntek meg, sőt egyre többen hangoztatták, hogy a három magyar úr szerencséje nem lehet véletlen, a klub jó hírneve érdekében megindították a vizsgálatot. A rendőrségen sorban kihallgatták mindazokat, akik a játékban részt vettek, majd pedig a kör szolgaszemélyzetét vették elő. Az egyik szolga, Kühberger József azután megvallotta, hogy Berzeviczyék csaltak és ebben ő volt segítségükre. Berzeviczy azt ígérte, hogy a nyereség egynegyedrészét neki adja, ha olyan sorrendben rakja össze a kártyákat, amint azt ő kívánja, ő ezt meg is tette és azután a megjelölt sorrendben rakott kártyacsomagokat becsempészte a kártyaszobába.

ezgif.com gif maker (2)

Erre a meglepő vallomásra a klub vezetősége elhatározta, hogy bűnügyi útra tereli a dolgot. A bécsi rendőrségen feljelentést tettek és maga a bűnügyi osztály vezetője idézte be maga elé a följelentésben szereplőket. Guttmann Ottó báró és Manasse báró meg is jelentek az idézésre. Kihallgatásuk után a rendőrség őrizetbe vette őket, valamint a bűnös klubszolgát. Kühberger Józsefet is. Berzeviczy György azonban eltűnt, nincsen Bécsben és ezért körözőlevelet adtak ki ellene. Berzeviczy Györgyöt jelenleg egész Európa rendőrsége körözi. Erős viták folynak arról, mekkora lehetett az az összeg, amelyet a három hamisjátékos a két bécsi játékkaszinóban nyerhetett. Azt mondják, hogy kétmillió pengő körül lehetett az az összeg, melyet a három csaló ilyen módon elvitt. Hétfőn éjszaka egy gazdag bécsi orvos, Löwy Hermann dr. és felesége, fényűzéssel berendezett bécsi lakásukban gázzal megmérgezték magukat és reggel holtan találták meg őket. Az asztalon lepecsételt levelet hagytak hátra, amely az egyik játékklub elnökének volt címezve. Az öngyilkos Löwy-házaspár búcsúlevelét kedden délután kikézbesítették Hauser Alfréd dr. nagyiparosnak, az egyik klub elnökének.

ezgif.com gif maker

A levelet nem Löwy dr. írta, mint eleinte hitték, hanem a felesége. Az asszony azzal indokolja a kettős öngyilkosságot, hogy férjét alaptalanul gyanúsítják meg a kártyákkal kapcsolatos botrányban való részességgel.

Az utaztató megjegyzése:

A Miskolci Naplóban közölt hír csak félig volt igaz. Berzeviczy György ekkor már 65 éves volt, hisz 1867. december 16-án született Szendrőládon. A csalásokkal érintett bécsi Wiener Club”, és a „Wiener Cercle” kártyaklubokban Berzeviczy sohasem fordult meg, ellentétben a másik két magyar Úrral. Guttmann Ottó báróval Berzeviczynek csak lóversenyfogadási érdekeltsége volt és mindketten a Bécsi Automobil klub tagjai voltak. Azonban igaz, hogy nemsokára az események után elfogták és 5 hónapot kapott, de nem hamiskártyázásért (sikkasztásért), hanem csalásra való felbujtásért. Tudniillik a cikkben említett Lőwy dr. nem véletlenül lett öngyilkos. A korban népszerű baccarat kártyajátékában, aki ügyes és gondolkodó különböző szisztémákat dolgozhatott ki szerencséjének megsokszorozására. Ez a bécsi kártyaklubokban könnyebben ment, mert itt tradicionálisan nem keverték meg a behozott paklit, ellentétben más európai városok kártyaklubjaival. Egy beavatott klubszolga, aki a lapokat a megadott szisztéma szerint rakja össze kell csak a csaláshoz. Lőwy dr. összejátszva hősünkkel a Berzeviczy-szisztémát követve nyerte magát degeszre a klubokban, természetesen százalékot juttatva Berzeviczynek.

Berzeviczy György dúsgazdag szendrőládi birtokos családba született. Élete nem sokban különbözött az európai felső tízezer életétől. Lakott Velencében, majd Nizzába költözött. Afrikából elefántagyart vitt Angliába és 5000 fontért adta el. Sokszor megfordult Monte Carlóban, Londonban is hosszú időt töltött, ekkor égett le a szendrőládi kastélya. Híres alakja volt a korabeli kaszinóvilágnak. Berzeviczy leghíresebb kártyacsatája Schossberger Viktorral zajlott, amikor 200 ezer koronát nyert. Kártyapartnere volt VII. Eduard angol királynak és meghitt barátság fűzte Ely Culbertsonhoz (a bridzs játék tökéletesítője és a korszakban a játék legnagyobb alakja). Élete végén Dunapentelén vett egy kúriát és a világtól visszavonultan papírra vetette visszaemlékezéseit, amit 1936-ban adtak ki „Az én első hatvanöt életévem” címmel. Az önéletrajzírását, utalva a fenti eseményekre így kezdi: Midőn 1933. július 22-én a bécsi „szanatóriumból”, – melyet népiesen börtönnek neveznek – kiléptem, ahol öt hónapot – életem legnyugalmasabb idejét – töltöttem…” A kötetet pedig így fejezi be: „Most pár év óta a nagy viharok helyett, itt, egy aranyos faluban a Duna mellett sportolok a — szúnyogokkal, jó kedélyben, jó egészségben. (Holz berühren.) De ezen csendes helyen is nagy izgalmakat élek át. Évek alatt, napi 10 órai munkával vasszorgalommal kidolgoztam egy fogadási tervezetet a francia, angol, vagy belga lóversenyekre (csak ott érdemes nagyban fogadni). Be tudom bizonyítani, hogy egyforma téttel 33% minimális előnyt tudok elérni. Kit ez érdekel, keressen fel Dunapentelén (Fejér megye). Nem fogja megbánni, bízzon hiúságomban.”