1931

Autósbanditák a pácban

Sátoraljaújhely, február 7.

Dudujka Pál cikke

A modern, amerikai stílusú bűnözés zempléni meghonosítói nyerték el jogerős büntetésüket. A vakmerő autósbanditák súlyos fegyházzal fizetnek útonállásukért.

Április 21-én történt, hogy Okruczky Zoltán bérautó-tulajdonos gépkocsiját kibérelte Spitzer Ferenc, a budapesti húsnagyvágó részvénytársaság alkalmazottja és Klein Gyula sátoraljaújhelyi marhakereskedő. A gépkocsi Bodroghalom felé robogott, amikor az Alsóberecki község és Zsaró-tanya közötti útvonalon két parasztlegény ugrott ki az útra és mint részegek, jobbra-balra dülöngélve megállították az autót. Arra kérték az utasokat, hogy vegyék fel őket, miután ők is abban az irányba akarnak menni. Kérésüket az utasok megtagadták, mire mindketten revolvert rántottak elő. Az egyik Spitzer mellének, a másik Leffler Mihály sátoraljaújhelyi sofőrnek szegezte a pisztolyt és követelték pénzük átadását. Spitzer Ferenc engedett a felszólításnak és át is adta a nála lévő 840 pengőt. Ugyanígy tett Leffler gépkocsivezető is, aki 50 pengőt adott át a vakmerő rablóknak. Az autó tulajdonosa, Okruczky Ferenc bérautóvállalkozó és Klein Gyula kereskedő azonban kiugrott a gépkocsiból és elmenekült, így az utóbbinál lévő 8500 pengő nem jutott a rablók kezére. Az útonállók ezután tovább engedték az autót és elfutottak.

untitled

Az országúti rablótámadás nagy megdöbbenést keltett úgy Sátoraljaújhelyen, mint a Bodrogközben. Jó ideig a kereskedők nagyobb pénzösszeggel nem is mertek hosszabb autóútra vállalkozni. Az elmenekült autósbanditák után a vajdácskai csendőrőrs széleskörű nyomozást indított. A sértett által adott személyleírás alapján másfél héten belül sikerült elfogni a tetteseket, Kocsis Ferenc és Pásztor András makkoshotykai földműveslegények személyében. A nyomozás azonban meglepő eredménnyel zárult. Megállapítást nyert, hogy az elkövetőket a bérautó tulajdonosa bérelte fel a színlelt revolveres merénylet végrehajtására, de aktív szerepe volt a színelt támadásban Leffler Mihály sofőrnek is, aki szintén részesült volna a zsákmányból. Okruczky ugyanis megneszelte, hogy bérlői sok pénzzel utaznak, s a csábításnak engedve gyorsan megszervezte a színlelt támadást.

A fegyveres bűnszövetkezet tagjait a csendőrség átadta a sátoraljaújhelyi királyi ügyészségnek, amely Okruczky Zoltán bérautó tulajdonost és Leffler Mihály gépkocsivezetőt, mint felbujtókat és tettestársakat, Pásztor András és Kovács Ferenc legényeket pedig, mint bűnsegédi bűnrészeseket vádolta. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék Emődy-tanácsa tavaly augusztusában ítélkezett a rablók fölött. A törvényszék Okruczkyt hét évi, Lefflert hat és félévi, Pásztort és Kovácsot öt-öt évi fegyházzal sújtotta. Osztruczky és Leffler büntetésénél súlyosbító körülménynek vették, hogy a gépkocsivezetők megszegték azt az erkölcsi kötelezettséget, amellyel a kocsivezető utasával szemben tartoznak.

Az ügy fellebbezések folytán a debreceni kir. tábla elé került, amelynek ítéletét pénteken hirdették ki. A tábla a sátoraljaújhelyi törvényszék a büntetés mérvét leszállította, Okruczky és Leffler így öt, míg Kocsis és Pásztor három évig vendégeskedik majdan a fogházban.