1926

Atlétika a foci ellen!

A háború nem várt hatásai!

Miskolc, szeptember 1.

Peczérvölgyi Samu

Dúl a háború a sportágak között! S ebben a harcban az atlétika nyerőnek tűnt. Tudniillik régóta panaszkodik a MASZ (Magyar Atlétikai Szövetség), hogy a sportok közül a labdarúgás gyanúsan, sőt fájdalmasan népszerű. Minden fiatal focizni akar, és csak, ha a foci mellett marad ideje, akkor fordul más sportágak pl. az atlétika felé. De a fiataloknak nincs sok ideje, hisz egész évben ilyen-olyan rendű és rangú futball bajnokságokban kell helytállniuk, sőt a bajnokságok nyáron sem szünetelnek. Ezért, aggódván a többi sportág jövője iránt, évek óta a legmagasabb fórumokon próbálnak eljárni és támogatást kérni a futball hegemónia ellen.

Az idei év elején végre sikerült a tervük, hisz nem más, mint Klebelsberg Kuno vallás- és Közoktatásügyi Miniszter január 19-ei, VKM 7000-1926 rendeletében más sportágak érdekeire hivatkozva idén nyárra, június 10-től augusztus 31-ig betiltotta az országban a futballozást! Ezen rendelettől azt remélte a miniszter Úr, hogy foci hiányában az ifjak ismét más testmozgás után néznek. Az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) elnökségét azonnal összehívták, hisz ez alaposan megzavarta a szövetséget. Természetes, hogy a tanács mél­tatlankodva, sőt felháborodva vette tudomásul a felolvasott, futballtilalmi rendeletet s az egymásután következő szónokok különböző okok­ból világították meg annak a futballsportra keserves hatásait.

kocsmafoci

Az MLSZ tanácsa ünnepélyesen tiltakozott a VKM 7000—1926. szá­mú rendeletében foglalt futballtilalom ellen, és bár azt törvénytisztelésből kifolyóan köteles tudomá­sul venni, nem adja fel pillanatra sem azt a jogát, hogy ez ellen a futballtilalom ellen, amely az egye­temes futballsportnak mérhetetlen károkat okoz, minden alkotmányos eszközzel küzdhessen.

Nos, az események rávilágítottak arra, hogy a focit nem kell félteni. A futballtilalom nem használt egy szemernyit sem az atlétikának, nem ugrott meg az atletizáló fiatalok száma. De nemzetgazdasági értelemben mérhetően idén nyáron megugrott a kocsmák forgalma. Pl. Mezőkövesden alapszabállyal rendel­kező és rendszeresen működő több futballegyesület is van és egész sereg kocsmáros. Ezek a kocsmárosok már régen nem helyeselték a sportnak olyan elfajulását, hogy már a matyó legények is szabadon futballozhassanak. Igaz is! Miből fognak ezután a kocsmá­rosok megélni, ha a legények az egy ráérő vasárnapon is a kocsma helyett a futballpályára mennek. Mert vasár­nap délután nincs tenyérnyi zöld hely, ahol ne a sport nemes szenvedélyének, a futballnak hódolnának.

Most ezeket a legényeket a kultuszminiszter úr őkegyelmessége egy tollvonással visszakényszerítette a kocsmák hűvös helységeibe. Nincs kétségünk, hogy máshol is ezek voltak a nyár tanulságai. Foci helyett nem atlétika, hanem kocsma! Egyébként ellenőrizhetetlen hírek szerint a mezőkövesdi kocsmárosok a rendelet megjelenésekor táviratilag üdvözölték a kultuszminisz­ter urat abból az alkalomból, hogy a futball tilalmat a vidékre is kiterjesz­tette.