1950

Ahová az ellenség keze már megint betette a lábát
Jobboldali szociáldemokraták ármánykodásai a diósgyőri gépgyárban

Miskolc-Diósgyőr, április 20.

Peczérvölgyi Samu igen képzavaros cikke

Van baj csőstül!  Ez van akkor, ha dolgozók félvállról veszik Rákosi elvtárs útmutatásait. Pedig, ha komolyan vennék, akkor igazán meg lehetne találni a befurakodott ellenség kezét és üstökön ragadni! És le lehetne leplezni a kártevőket. Nagy gond ez népidemokráciánknak és csak összefogással, a becsületes dolgozók zárt sorainak még szorosabbá tételével, teljes szívvel és arccal Rákosi elvtárs és a kommunista párt felé fordulva, a népek nagy és bölcs vezérének Sztálin generalisszimusznak arcképével lelkünkben tudjuk ezt megvalósítani. A jobboldali szociáldemokratákról beszélünk. Itt a termelésben mutatkozó lazaságok, fegyelem megbontása, a bércsalások, a sok selejt, a pazarlás mögött — Rákosi elvtárs útmutatását megfogadva — valóban meg kell keresni az ellenség kezét. Itt tetten érhető a jobboldali szociáldemokrata kártevők lábnyoma! Itt az ideje elvtársak, hogy lépjünk a reakció tyúkszemére és törjük el a bokáját! Munkásosztályunknak, dolgozó népünknek ezek a bitang ellenségei a legváltozatosabb módszereket alkalmazzák egészséges gazdasági fejlődésünk aláásására. Veszélyes ellenség ez! Veszélyes mindenek előtt azért, mert a termelés széles frontján támad, mert a munka termelékenységének emelkedését akarja csökkenteni. Valóban, ahol hibák mutatkoznak, ott mindjárt az ellenség árnyéka vetül gazdasági fejlődésünkre.

001
Jobboldali, reakciós munkásnő titokban az ellenség lábait készíti, amik majd ráakarják tenni kezüket a termelés szabotálására

Nem egyszer hallottunk már eseteket a gépgyári üzemeknél, hogy nehezen megy a termelés, sok a selejt, nagy a lemaradás. Eddig az ok mindig az anyaghiányra terelődött, de sosem az ellenség kezét, lábát, árnyékát néztük meg benne. És hogy igen is, van ellenség – itt Diósgyőrben is – bizonyítják azoknak a szereldei dolgozóknak nyilatkozatai, kik között dolgoznak a jobboldali szociáldemokraták. Mészáros János, Liptai Béla, Kocsis István, Seres József, Prokai János, Bárka György elvtársak panaszkodtak lapunknak. A következőket mondták el nekünk: Nálunk a szereldében mutatkoznak termelésünk terén hiányosságok, aminek nem más az oka, mint az ellenség, a jobboldali szociáldemokraták tevékenysége. Ezek lazítják a munkafegyelmet, ezek a bérdemagógok, népünk legnagyobb ellenségei. Ilyenek például Bátori István festő, aki a múltkoriban nem fogadta el az egyik kocsinak a festését pirosra (annak a kocsinak, amelyet ünnepélyeken szoktak használni és Amerika jelzéssel van ellátva, jelképezve vele az elnyomást). Azt mondta, hogy azért nem festi le, mert nem akarja ezzel Amerikát kigúnyolni. Ez az ember a szociáldemokrata pártnak is a tagja volt, inkább jobb-, mint baloldali. A fasiszta rendszerben nagy nyilas volt, mint szónok szerepelt, beszédeket tartott, dicsőítette Hitler és Horthy rezsimjét. Ezen az emberen megmutatkozik a jobboldaliság, aki most a termelésen keresztül akarja népdemokráciánk fejlődését elgáncsolni. Továbbá beszélhetünk még ilyenekről, mint Szedlák József, Sztoli Károly, akik ugyancsak beépített emberei a reakciónak. Ezek azok az emberek, akik üzemi gyűlésen felülnek padjaikra, szót sem szólnak, mint akiket semmi nem érdekel. Persze hogy nem, amikor Szedlák maga a szocdem pártnak volt az elnöke. Vagy beszéljünk talán Zsitnyákról és Csiszárról, kik nyilasok voltak, mint legjobb katonái a régi rendszernek.

002
A képen egy régi rendszer híve volt nyilas, aki villámló gyűlölettel szemében cipőket gyárt a reakciós lábakra

Most úgy dolgoznak, hogy hetenként legalább kétszer-háromszor túlórázzanak, ezzel is céljuk nem más, mint több ellenértéket kicsikarni népgazdaságunktól, mint amennyit megdolgoztak volna érte. De nemcsak egyszerű dolgozókról van szó, kik ellenségeivé váltak népünknek és a reakció, a régi rend híveinek malmára hajtják a vizet. Olyan főművezetőről is, mint Zitka János, aki a selejtekre azt mondotta: kellett nektek Sztahanov-mozgalom, ez csinálja a selejtet. Vagy Nagy László, Kozsariczki Béla, Kovács Pál, Baranyai Lajos, Szűcs János. Ezek az emberek is a legnagyobb demagógok, akik az üzem ellenséges hangulatát ugyancsak igyekeznek élesíteni.

Nézzünk mindnyájan körül portánkon, keressük meg az ellenség kezét, lábát, árnyékát, akik népünk, országunk romlását szeretnék újra. Ezek a példák még nagyobb éberségre serkentsenek bennünket. Adjon erőt nekünk ahhoz, mennyire is kell gyűlölni és harcolni az ellenség ellen, akik a népünket aljasul hátbatámadó, szabótáló banda. A békefront magyar bástyájának erősítéséért, a béke védelméért harcolunk, amikor lesújtunk az ilyen ellenségre, amikor küzdünk azért, hogy a jobboldali szociáldemokraták söpredékének még írmagja se maradjon üzemeinkben. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy mi vagyunk a kevesebben!