1901

A magyar színjátszás újabb nagy alakja távozott!

Budapest, október 19.

Peczérvölgyi Samu cikke

Egy újabb miskolci kötődésű, ismert ember távozott az élők sorából. A Nemzeti Színház elvesztette egy nagy művészét, Bercsényi Bélát. Nem csak kiváló színész volt, akiért a közönség rajongott, hanem az irodalomban is maradandót alkotott, mint drámaíró, s az országos színészakadémián, mint tanár is tevékenykedett. A Nemzeti Színház halottja október 16-án este, hosszú szenvedés után hunyt el. Nem nagy művészi alakításokkal alapozta meg hírnevét, hanem sokoldalú munkásságával és a szerepeiben megnyilvánuló érzelemmel és értelmességgel. Csak kevés színész dolgozott ki annyi öntudattal és intelligenciával egy-egy szerepet, mint Bercsényi. A színészakadémián is sokáig fogják érezni hiányát, aki jó pedagógusként a tanítványok tehetségét gyorsan fölismerte.

Bercsényi Béla 1844. május 25-én született Miskolcon, tisztes polgári családban. Születési neve Helfer Béla volt. A Bercsényi nevet művészkorában vette föl. Fiatalon kisebb hivatalt töltött be Miskolcon, de csak néhány hónapig. Akkoriban az ország legjobb színtársulata, a Latabár Endre vezette teátrum játszott Miskolcon. A fiatal Helfer 1863 nyarán ennél a társulatnál kezdte meg színészi pályáját. Kilenc évig működött vidéken, mindig a legjobb társulatoknál. Jókedvéért, elmésségéért a társas életben is szerették.

bb
Bercsényi Béla (1844-1901)

A Nemzeti Színházban először 1872-ben lépett föl, mint vendég, és csakhamar állandó szerződéssel kínálták meg. Azóta folyton a Nemzeti Színházban, és Szigligeti Ede halálától kezdve az országos színiakadémiában működött, másfél esztendő kivételével. Első házasságából két gyermeke született: a korán elhunyt Miklós és Terka. Második házassága után, melyet Krail Irmával – egy dúsgazdag fővárosi nagykereskedő lányával – kötött, 1889-ben másfél évre visszavonult a színpadtól, de csakhamar visszatért, mert nem tudott meglenni színház nélkül. A Nemzeti Színházban ez év május közepén játszott utoljára Björnson: „A csőd” című drámájában. Néhány hónapja stroke-ot kapott és ez a beszédközpontját is érintette. Már javulni látszott állapota, amikor szívinfarktusban elhunyt.

 A nagy tudású, szeretetreméltó művész halálát mély részvéttel fogadták mindenfelé. Temetése tegnap volt. Ravatalát a Nemzeti Színház feketével bevont udvarán állították föl. A koszorúkat is itt helyezték el. A városi hatóság díszsírhelyet adott az elhunyt művésznek. A Nemzeti Színház udvarán Beöthy László igazgató és Váradi Antal a színművészeti akadémia nevében, Bartók Lajos pedig a Petőfi Társaság nevében mondtak búcsúbeszédet. A Fiume Úti Sírkertben zajló szertartárson az összes színházak tagjai testületileg megjelentek, valamint az irodalmi körök, s igen nagy számban a közönség, mely Bercsényi művészetében csaknem három évtized óta oly sok élvezetet talált.

bbsírja
Bercsényi Béla sírja a Fiumei Úti Sírkertben

Bercsényi Béla kiváló drámaíró volt. Négy darabját is előszeretettel játszották/játszák a színházak, köztük a Nemzeti Színház is. A „Dormándi Kálmán”, „Az ezredes leánya”, „A váltó” és „Új élet” slágerdarabjai jelenleg is a színházi életnek.