1937

A koldusok feleslegéből épít kislakásokat a város

Dudujka Pál cikke

Miskolc, november 4.

November 1-jén volt egy éve annak, hogy hivatalosan megszűnt az utcai koldulás. Azóta a rendőrség és a szegényügyi megbízottak napról-napra ellenőrzik az utcákat és a kéregetőket, akik jórészt a környékről jönnek be és hogyha ezeket rajtakapják a kolduláson, bekísérik. Egyes bűnözők is gyakorta koldulás ürügye alatt jutnak be időnként lakásokba, majd onnan értékes arany- és ezüst tárgyakkal a zsebükben távoznak. A koldulás tényleges megszüntetése érdekében a belügyminiszteri rendelet értelmében a városnak kell intézményesen gondoskodni az arra rászorulókról, az ún. egri norma alapján.

hnet.com image (1)

A hivatalos szegények teljes ellá­tása abból áll, hogy a város minden hivatalos szegénynek kifizeti a lak­bérét, még pedig a lakásadó kezei­hez, egész hónapra élelemmel látja el őket, ezenkívül havi 2 pengő zseb­pénzt is kapnak. Az élelmezés, azok­nál, akik nem bírják megfőzni sa­ját ebédjüket, a népkonyha útján történik, míg a többiek természetben kapnak ellátást, így naponta fél ­liter tejet, továbbá minden hozzáva­lót az ebédszükséglethez. Hogy a szegényeknek a napi fél liter tejért ne kelljen kilométereket gyalogolni, úgy intézték, hogy ezen nehézsorsú emberek a város két ellentétes helyén, a Szent István úti népkonyhában és a Király-hídnál kapják meg tejadagjukat. Egy éve jár tehát számukra az ellátás. Az évforduló alkalmából kérdést intéztünk Mádai Lajos dr. tanácsnokhoz, aki az egri normát Miskolcon megvalósította és egész éven át ellenőrizte, hogy Miskolcon hogyan vált be.

hnet.com image

– Az akció – mondotta Mádai Lajos dr. – a várakozásokon felül sikerült. A miskolci közönség bebizonyította, hogy szívesen áldoz a szegényügy céljaira. Az elmúlt évben 60.000 pengő folyt be az egri norma céljaira. Havonta te­hát 5000 pengőt fizettek be a sze­gényügy megoldásának céljaira. Ebből az összegből 218 hiva­talos szegényt látunk el. A sze­gények teljes ellátást kapnak. A város közönségének jószíve bizto­sítja számukra az emberi nívón való életet. Az akció arra is tö­rekszik, hogy családi kisotthonokba helyezze el ezeket a sze­gényeket. Eddig két családi kisotthon létesült, ahol 12 hivatalosszegény kapott elhelyezést. De közel 20.000 pengő már az az összeg, amelyet a tervbe vett új kislakásotthonok berendezésérei tar­talékoltunk. Célunk, hogy mind a 218 hivatalos szegény embert ilyen családi kislakásokba, költöz­tessük.

Mádai dr. szavai megnyugtatók. Miskolc jelesre vizsgázott emberségből. Azon sem kell meglepődnünk, hogy egy év alatt kétszeresére nőtt a szegények száma (tavaly még csak 105 eltartottja volt a városnak, míg most már 218), hiszen ez nem a szegénység viharos gyorsaságú elterjedését mutatja, hanem azt, hogy a város közönsége által adományozott pénzből több szegényt tud a város eltartani. Megnyugtató az is, hogy a szegényügyi albizottság adatai alapján a társadalmi segélyezés alapjának 18.578 pengős tartaléka van. Ezen pénzösszeg teszi ugyanis lehetővé azt, hogy kislakás-építésbe fogjon a város. Reméljük, a tendencia megmarad, s hamarosan városunk hivatalos szegényei ezen újonnan épített kislakásokban nyerhetnek elhelyezést.