1937

A IV. Országos Iparos Dalosverseny Miskolcon némi rossz szájízzel

Miskolc, augusztus 17.

Peczérvölgyi Samu cikke

Tegnap tartották Miskolcon az országos iparos dalosversenyt, mely az ország iparosainak legfontosabb kulturális seregszemléje immár negyedik alkalommal. Idén Miskolc kapta azt a megtiszteltetést, hogy vendégül lássa Magyarország legjobb iparos dalosait. Harminckét egyesület jutott el a miskolci döntőig, közülük került ki a Mesterdalos cím bírtokosa.

A hivatalos fogadás a Zenepalota előtti téren volt, ahol cserkészzenekar kísérete mellett vonultak fel a versengő résztvevők. Halmay Béla polgármester üdvözölte a városunkba érkező daláregyleteket, majd Balázs Győző, a törvényhatósági dalosbizottság igazgatója beszélt. A hivatalos fogadás után az egyesületek képviselői bevonultak a zeneiskola dísztermébe, ahol Stimm Lajos ipartestületi elnök megnyitotta a díszközgyűlést. A koszorúsleányok „Isten álld meg a tisztes ipart” jelmondattal megkoszorúzták ezután a zászlókat. Megtartották a sorsolást is, amely eldöntötte az egyes csoportokban a fellépések sorrendjét. A dalosegyesületek a színházhoz vonultak. A színház nézőtere zsúfolásig megtelt közönséggel. Az egyik páholyban foglalt helyet a bírálóbizottság Sztára Sándor elnöklete alatt Vaszy Viktor, az Amerikát járt egyetemi énekkarok karigazgatója, Kis Dénes karnagy és dr. Elekes kir. közjegyző.

dalárda1
A IV. Országos Iparos Dalosverseny győztese a budapesti Cukrász Dalkör

Az ezelőtti dalosversenyektől eltérően itt nem jelentették be, hogy kik énekelnek, csak a sorsolási számot mondták be, hogy a bírálóbizottság mentes legyen minden esetleges befolyásoló körülménytől. Előbb a kisebb egyesületek versenyét bonyolították le, s csak legvégül került sor a verseny legkiemelkedőbb részére, a mesterdalosok versenyére. Eddig három országos iparos dalos verseny volt, így a közönség három versenyző egyesület szereplését várta. A rendezőség azonban négy arra érdemes egyesület jelentkezését fogadta el és így még érdekesebbnek ígérkezett a verseny. Az izgalmas kultúrverseny végén Eysen Tibor dr., az országos dalosszövetség elnöke hirdette ki az eredményt. A nehéz műdal csoportban első lett a budapesti Cukrász Dalkör. A könnyű műdal csoportban az első díjat nem adták ki, második lett holtversenyben Gödöllő és Békéscsaba.

Az eredmény kihirdetése után az egyesületek vezetői átvették a versenydíjakat a bírálóbizottság jegyzőkönyvével együtt, majd Balázs Győző dalosbizottsági igazgató mondott beszédet. Ezek után a színházban díszhangverseny zárta a napot. A IV. országos iparos dalosverseny résztvevői az éjszakai vonatokkal utaztak vissza.

cipész dalárda
A miskolci Cipész Dalkör is szépen szerepelt, de most nem jutott nekik babér!

Nézetünk szerint üröm az örömben, hogy bár, majdnem kétezer dalost és kísérőiket látta vendégül Miskolc, ami országos ismertségének bizonyára jót tett, de a rendezvény iránt a városi polgárság teljes közönnyel fordult. Szinte nem érdekelt senkit ez az országos esemény. A zsúfolásig megtelt színház is csak a résztvevőknek és a velük érkezőknek volt köszönhető. Ezen kívül a Mesterdalnok cím újdonsült bírtokosa, a budapesti cukrászdalkör belső feszültségeitől volt hangos a rendezvény. A nehéz műdal verseny első díját elnyerő dalkörben, már régebb óta személyi jellegű viták dúlnak. Épp itt a győzelem után jelentette be Pirovits Pál, aki eddig „lelke” volt a dalárdának, hogy személyi okok miatt tisztségéről lemondani készül, és ebben követni kívánja a dalárda elnöke, Tуirilоw Teofil is. Állásfoglalásuk szerint ebben a kibírhatatlan személyeskedő légkörben már nem akarnak tovább dolgozni. Sajnáljuk, hogy e remek, győztes dalárda a győzelemmel lehet, hogy most mindent elveszít!