1926

A grófnő nyakéke

Miskolc, június 2.

Dudujka Pál cikke

Másfél éve egy különös „bűnügy” történt gróf Serényiék dédesi kastélyában. Eltűnt a grófnő nyakéke. Az ügyben több nyomozás indult, amely során az inast, majd a házvezetőnőt is meggyanúsították, végül az egyik vendég, Fekete Bertalan tb. főszolgabíró vendégszobájának ágyában találták meg az ékszert. De vajon miért?

1924. november 16-án vadászat utáni mulatság volt Dédesen, amely után a résztvevők gróf Serényi István és huszonnégy éves neje, Luzénszky Lívia kastélyában vendégeskedtek. Az előkelő társaság tagja volt többek között Dadányi Miklós sajószögedi földbirtokos, Fekete Bertalan tiszteletbeli főszolgabíró és Beniczky uraság. A cigányzenével és itallal megfűszerezett hosszan tartó mulatság után csak másnap, délelőtt tíz óra körül távoztak az urak autóikkal, ki-ki mámoros állapotban.

A vendégek távozását azonban nem kísérte jóleső megnyugvás, a grófnő bejelentette, hogy nagyértékű gyémánt nyaklánca – amelyet az est folyamán viselt – eltűnt! Az egész ház népe nyakra-főre kutatott a gyöngysor után, de az ékszert nem találták meg. Az eset kivizsgálására később csendőrök érkeztek a kastélyba, akik mindenkit megmotoztak és kihallgattak, köztük Krecsmárszky János inast, aki arról számolt be nekik, hogy a vendégek távozásakor hallotta, amint Serényi grófnő azt mondotta Fekete Bertalan főszolgabírónak:  – Aztán jól tedd el, óvatos legyél, Pista meg ne tudja, nehogy telefonon értesíts az eredményről. A csendőrök ekkor a nyomozást hirtelen abbahagyták, s már-már feledésbe múlt a nyaklánc esete.

image0
Gróf Serényi István dédesi kastélya

1924. december 31-én este azonban mindenki meglepetésére két rendőr érkezett az ügy újbóli kivizsgálására. Nyomozásuk – állítólag a hírbe hozott Fekete főszolgabíró gyanúja alapján – elsősorban Krecsmárszkyra összpontosult, akit egyes hírek szerint rettenetesen összebotoztak, vagy hetvenet vertek a talpára és a mosdóban áztatták, hogy így csikarják ki belőle a beismerést. Az inas azonban – ki már számos előkelőségnél szolgált – konokul kitartott korábbi előadása mellett, így végül elengedték, s csupán titoktartásra kötelezték.

A kutatás ezután is folytatódott. Dr. Fekete javaslatára – aki az újságokban már sokat olvasott arról, hogy spiritiszták oldottak meg bűnügyeket – Budapesten felkeresték az okkultizmusban is járatos dr. Kosutány István orvost. Kosutány  – anélkül, hogy egy szót is szóltak volna neki az ügy előzményeiről – leült az asztalhoz, egy ezüst ingát vett elő, megpörgette, majd közölte: „Az ékszer mulatság közben esett le a grófnő nyakáról, egy szolgálatot tevő személy találta meg, virágcserépbe tette, amely a bejárat mellett álló szekrényen van.” Fekete rögvest Dédesre indult, ahol detektívekkel végigkutatta az összes cserepet, a nyakék azonban most sem került elő. Már-már lemondtak a titokzatos lopási ügy megoldásáról, amikor két hétre rá megtalálták az ékszert. gyöngysor épp abban a vendégágyban volt a deszka mellé becsúszva, ahol a főszolgabíró aludt az este…

serényiné1
Gróf Serényiné Luzénszky Lívia

Az esetről 1925 decemberében a Népszava részletesen beszámolt, amiért a főszolgabíró feljelentést tett Fényes László újságíró ellen arra hivatkozva, hogy a cikkből az vehető ki, mintha a nyakláncot ő kapta volna a grófi család egyik tagjától, holott Serényi felesége – aki előzőleg megkérte, hogy Budapesti utazásukhoz hálókocsit váltson – csupán azt mondotta neki, hogy „Fekete kérem, el ne feledje, hogy a schlafkupékat meg kell rendelnie.”, azt ugyanakkor nem jelentette ki, hogy „jól tedd el, légy óvatos, nehogy Pista megtudja.”

A Népszavában megjelent cikk állítása miatt – miután a detektívek is eljárást kezdeményeztek – két sajtópör is indult az újságíró ellen, amely során 1-1 hónap fogházzal díjazták tevékenységét, most pedig immár a lopással vádolt Krecsmárszky volt inas és özv. Rab Jánosné házvezetőnő bűnügye is véget ért, felmentő ítélettel. A tárgyalásokon azonban sokak fülét megütötte egy-két mondat. Fekete főszolgabíró azt vallotta, hogy miután a kérdéses éjszaka „affaire” volt, bevonult az egyik szobába, ahova követte a család egyik tagja, majd Serényi gróf. Hogy ki lehetett az a családtag, már a házvezetőnő tárgyalásán derült ki, amelyen a grófnő beismerte, hogy miután Fekete szolgabíró összeveszett a társasággal és visszavonult a szobájába, ő tért be hozzá néhány percre és miután a szoba szűk volt, az ágy szélére ült le.

A sokakat megmosolyogtató és – az inas megverése miatt – elborzasztó eset után most szerte a megyében egyetlen kérdést szegeznek egymásnak az emberek: a főszolgabíró valóban a grófnő szeretője?

Az utaztató megjegyzése:

Serényi grófnő és Fekete Bertalan állítólagos kapcsolata nem bizonyított, tény ugyanakkor, hogy a grófnő hamarosan elvált, s 1930-ban már baróti Huszár Tibor földbirtokoshoz ment nőül.