1978

A „Fekete kéz”

Miskolc, Borsod megye, december 30.

Peczérvölgyi Samu cikke

Mi, időutazó újságírók, kik végig pásztázzuk Miskolc és Borsod-vármegye történelmét és ahol érdekeset látunk, tudósítunk, arra kell rájönnünk, hogy az érdeklődésünk tárgyát képező települések múltjában végig kísért egy sötét árny, egy titokzatos gonosz. Egy zsigeri félelmet keltő misztikus lény, ami nem más, mint a „Fekete kéz”. Ez a „Fekete kéz” itt-ott bukkan fel korokon átívelve, s félelembe taszítva az adott közösséget. Sokan sokszor próbáltak a nyomára bukkanni, vajmi kevés sikerrel. A „Fekete kéz” hatalmát kizárólag gonosz dolgokra fordítja: zsarolás, megfélemlítés, fenyegetés! Íme néhány kiragadott példa a „Fekete kéz” bűnös üzelmeiből.

1925 novemberében Miskolc 40 zsidó kereskedőjének postaládáját árasztotta el egy eddig soha nem hallott szövetség, a vérkeresztszövetség és „Fekete kéz” által írt levelek tömkelege. Ebben szegény kereskedőket üzleteik azonnali eladására szólította fel a gonosz és kiirtásukkal fenyegetőzött, ha busás pénzt nem fizetnek neki. Kereskedőink természetesen azonnal a rendőrséghez fordultak, akik megkezdték a nyomozást, de mivel a levelek elmaradtak, nem jutottak semmire.

im outta here erique claudin

Néhány felhőtlen év telt csak el, majd újra lecsapott a „Fekete kéz”. 1931-ben szintén miskolci kereskedőket célzott meg a bestia, bár most nem válogatott zsidó és nem zsidó boltos között. Az utcán őgyelgő gyerekek kezébe nyomott, azok által a boltokba beküldött tele helyesírási hibával megírt fenyegető levelében csekélynek mondható, mindössze 100 pengőt követelt egy-egy boltostól hivatkozva arra, hogy napok óta nem evett meleg ételt családjával és éhezik ezért, ha nem fizetnek, megkeserülik! Bár bíztatólag hozzátette, hogy ha adnak, akkor nem keserülik meg és a Jó Isten megáldja őket, de ha a rendőrségnek szólnak, mégis megkeserülik. Az érintett boltosok azért annyira nem rezeltek be és feljelentést tettek a rendőrségen. A nyomozás megindult, de nem jutottak semmire sem. Hát aztán a gazdasági világválság idején úgy néz ki a „Fekete kéz” is leadta egy kicsit.

Még fel sem ocsúdtunk a döbbenetből, amikor Alsóvadászról érkeztek nyugtalanító hírek. Itt bukkant fel a „Fekete kéz”! 1933 október elején a református templom ajtajára kiszögezve egy papírlapot talált Ruszkai Sándor harangozó. A levél szövege ez volt: „Ne fizessetek adót, le az urakkal, csináljanak árat a termésnek, proletárok most vigyázzatok! Fekete kéz“ A rendőrség most sem járt sikerrel, nem sikerült elkapni a gonoszt, mint ahogy 1934 szeptemberében Egerfarmoson sem. Itt Czirbusz Béla egerfarmosi községi jegyző és Oláh János földbirtokos kapott levelet, amelyet a „Fekete kéz” írt alá. Ebben a levélben „Fekete kéz” megfenyegette a jegyzőt és a földbirtokost, hogy kutjaikat megmérgezi, állataikat leöli, s ezután rájuk gyújtja a házukat amikor otthon alszanak családjukkal, és még bombát is dob a portájukra. Hát ez ütős fenyegetés! A rendőrség nem jutott eredményre, habár „Fekete kéz” nyomát itt a kerülői állás betöltése körüli elégedetlenkedők között kereste.

1935-ben Sátoraljaújhelyen bukkant fel a rém. Feldmesser Pinkász, gazdag sátoraljaújhelyi kereskedő ugyanis a következő levelet kapta: „Ha holnap este 10 óráig a kapud felöli csatorna szájába 100 forintot nem teszel nekem, felgyújtom a házadat, ha pedig szólsz erről a levélről, megszúrlak. Vigyázz! A Fekete kéz. Nem sokára Katona György földbirtokos is levelet kapott: „Ha kedden este 200 forintot ki nem teszel a csatorna szájába egy dobozba becsomagolva aranyban, annak a girhes fiadnak gyertyáját kéthét alatt kioltom. Ha pedig a csendőröknek megjelentesz, akkor reszkess. Fekete kéz“

A világháború után már azt hittük befejezte „Fekete kéz”. Végleg eltűnik. Az is lehet, hogy a Rákosi korszakban, vagy ő is ült, vagy csak gondolkodott, mivel tudná überelni Rákosiék módszereit.

fekete kéz

Már kezdtük őt el is feledni, amikor 1970-ben egy este, a Deák-téren az egyik padon fiatal fiú ült. Egy általa ismeretlen leült mellé és két forintot kér tőle. Ő nem adott. Erre tüzet kért az ismeretlen, majd amikor a fiú átadta a pisztolyöngyújtóját, azt zsebre vágta és közölte, hogy ez már az övé. A fiú felhorkant, de az ismeretlen azt mondta: „Vigyázz, én vagyok a „Fekete kéz”. Ismered a késszúrást?”

S hogy „Fekete kéz” él és virul, mi sem bizonyítja jobban, mint 1978 májusában K.J-né Stadion utcán lakó hölgy esete. Szegény hölgynek régi vitája volt az ablaka alatt focizó zajongó gyerekcsapattal. Számtalan esetben szólt rájuk, intette rendre őket, de vajmi keveset ért el ezzel. És K.J-né egyszer páratlanul pimasz, gyerekírással megírt levelet kapott, melynek aláírója: „Fekete kéz” volt.

Tehát Kedves olvasó! Nem tudok megnyugtató hírt közölni. „Fekete kéz” ma is köztünk jár, bármikor, bárkire lecsaphat. Vigyázzanak magukra!